Kontakt

NOWY! WYJĄTKOWY! GOTOWY!

Zorvec Endavia
NOWOŚĆ - ZORVEC™ Endavia™ podstawowy produkt w każdym programie ochrony ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka. Zapewnia największą skuteczność (ocena #EuroBlight 4,9), długotrwałą ochronę (dłuższa o 3-4 dni), stabilne i pewne działanie w trudnych warunkach pogodowych. Teraz także do stosowania w programach ochrony cebuli przeciwko mączniakowi rzekomemu.

Dlaczego Zorvec™ Endavia™ jest tak wyjątkowy

 Ponieważ zapewnia nieporównywalne połączenie długiej i skutecznej ochrony przed chorobami ziemniaka nawet w wyjątkowo trudnych warunkach środowiskowych.

     

ZORVEC™ Endavia™ zastosowany w krytycznym okresie wzrostu i rozwoju ziemniaka to podstawa do kontynuacji programu ochrony uwzględniającego nie tylko dalszą ochronę masy liściowej, ale także ochronę przed zarazą bulw przed zbiorem. Zapobiega wtórnemu rozprzestrzenianiu się choroby, ograniczając źródło infekcji na danym polu.

Zaraza ziemniaka

Wyjątkowo skuteczny

 

Na podstawie doświadczeń polowych oraz opinii niezależnych ekspertów i plantatorów ziemniaka to najbardziej skuteczny fungicyd przeciwko zarazie ziemniaka.

 

Eksperci z EuroBlight ocenili skuteczność na 4,9 w 5 stopniowej skali. To najwyższa ocena w zestawieniu

Eksperci z EuroBlight ocenili skuteczność na 4,9 w 5 stopniowej skali. To najwyższa ocena w zestawieniu

Mączniak rzekomy cebuli

Zmniejsza ryzyko porażenia upraw cebuli i czosnku

 

Stosowanie preparatu zmniejsza ryzyko porażenia upraw cebuli i czosnku mączniakiem rzekomym cebuli do minimum, wpływając pozytywnie na wysokość osiąganych plonów.

 

Zorvec Endavia - skuteczność działania na mączniaka rzekomego cebuli
Zorvec Endavia - skuteczność działania na mączniaka rzekomego cebuli

Kiedy i jak stosować ZORVEC™ Endavia™

ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do 7 dni przed zbiorem rośliny uprawnej
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Uwagi: Środek stosować w tzw. bloku (2-3 zabiegi), po wykonaniu wcześniej zabiegów zapobiegawczych preparatami o działaniu kontaktowym lub kontaktowo-wgłębnym, w okresie intensywnego wzrostu masy wegetatywnej (od drugiej połowy czerwca lub na początku lipca) i kontynuować w okresie zawiązywania bulw (tuberyzacji).

Pierwszy zabieg wykonać przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, następne zabiegi wykonywać np. co 10 dni (3-4 dni dłuższy odstęp niż przy stosowaniu do tej pory produktów konkurencyjnych o podobnym działaniu).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie:

  • Program < 6 zabiegów  – 1 raz
  • Program 6-8 zabiegów – 2 razy
  • Program 9-12 zabiegów – 3 razy
  • Program > 12 zabiegów – 4 razy

Preparat nie wykazuje żadnego działania na alternariozy ziemniaka. W przypadku konieczności ochrony przed tymi chorobami, w terminie wykonywania zabiegu Zorvec™ Endavia™, należy równocześnie wykonać zabieg fungicydem wyspecjalizowanym w zwalczaniu alternarioz zawierającym np. difenokonazol lub azoksystrobinę. Badania polowe mieszanin zbiornikowych Zorvec™ Endavia™ z tymi fungicydami przeprowadzone w sezonie 2020 wykazały wysoką skuteczność.


CEBULA, CZOSNEK

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: od fazy trzech liści (BBCH 13) do 28 dni przed zbiorem rośliny uprawnej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-800 l/haKontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.