Curzate

Curzate™ TOP 72,5 WG

Fungicyd

 

Wychodzi na zdrowie... ziemniakom!

Curzate™ TOP 72,5 WG to fungicyd przeznaczony do stosowania w programie ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka.

 


Korzyści

Dwie silne substancje

Mankozeb i cymoksanil to dwie silne substancje aktywne, które świetnie poradzą sobie z zarazą ziemniaka – zarówno w działaniu zapobiegawczym, jak i interwencyjnie, 1-3 dni od infekcji!

Uprawy

Ziemniak

Ziemniak (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)


Zwalczane choroby

Ten fungicyd chroni uprawy przed następującymi chorobami:

 • Zaraza ziemniaka

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  mankozeb 680 g/kg, cymoksanil 45 g/kg 
 • Zalecenia i dawki

  Ziemniak (zaraza ziemniaka):
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,3 kg/ha
  Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
  - na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach
  - na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
  Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub środkiem Curzate™ Top 72,5 WG następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 10-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami co 7-10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka. Środek stosować od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści ziemniaka (BBCH 39-90).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

 • Płodozmian
  Po zbiorze plonu możliwe są wszystkie rośliny następcze – zarówno jesienią tego samego roku, jak i wiosną następnego roku.
 • Dodatkowe informacje

  Curzate™ TOP 72,5 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.