Goal

Goal™ 480 SC

Herbicyd

Nowoczesna formulacja, dwukrotnie niższa dawka!

Goal™ 480 SC to skuteczny środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli.


Korzyści

Moc działania

Goal™ 480 SC tworzy cienką warstwę na powierzchni gleby, dzięki czemu kiełkujące chwasty zamierają, stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów również powoduje ich zamieranie.

Uprawy

Cebula

Cebula (Allium spp.)


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni uprawy przed następującymi chwastami:

 • *Chwastnica
 • Fiołek
 • Gorczyca
 • Jasnota
 • Komosa biała
 • Pokrzywa
 • Przetacznik
 • Przytulia czepna
 • Rdest
 • Szarłat
 • Tasznik
 • Tobołki
 • *Żółtlica

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  oksyfluorofen 480 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Cebula z siewu:
  Środek należy stosować w dawkach dzielonych oraz w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.

  I zabieg w fazie 3-4 liści cebuli (BBCH 13-14), dawka: 0,05 l/ha
  II zabieg 7-10 dni po pierwszym zabiegu do fazy 8 liści cebuli (do BBCH 18), dawka: 0,05 l/ha

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 
 • Płodozmian
  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo pod warunkiem wykonania uprzednio orki.
 • Dodatkowe informacje
  Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli z siewu. 

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.