Perenal

Nurelle D™ 550 EC

Insektycyd

Niech szkodniki Cię już nie nurtują!

Nurelle D™ 550 EC to skuteczny insektycyd, który niszczy szeroką gamę najgroźniejszych szkodników ssących i gryzących w różnych fazach rozwojowych. Możesz stosować go w uprawach rzepaku ozimego, pszenicy jarej i ziemniaka.


Korzyści

Podwójnie skuteczny

Nurelle D™ 550 EC działa na roślinach powierzchniowo i wgłębnie. Produkt zwalcza szeroką gamę najgroźniejszych szkodników ssących i gryzących w różnych fazach rozwojowych. Poprzez działanie żołądkowe chroni rośliny do 14 dni po zabiegu. 

Uprawy

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Rzepak

Rzepak ozimy

Ziemniak

Ziemniak (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)


Zwalczane szkodniki

Ten produkt chroni uprawy przed następującymi szkodnikami:

 • Bielinek rzepnik (Pieris rapae)
 • Chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll)
 • Chowacz czterozębny (Ceutorrhynchus quadridens)
 • Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata)
 • Słodyszek rzepakowy (Meligethes aeneus)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  chloropiryfos 500 g/l, cypermetryna 50 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Rzepak ozimy
  chowacz brukwiaczek (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty
  słodyszka rzepakowego)
  Termin stosowania: opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
  Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.

  słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również
  chowacza czterozębnego)
  Termin stosowania: opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu
  chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w
  trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Ziemniaki (larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej):
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,6 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.
  Maksymalna liczba zabiegów: 1
  Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenica jara (mszyce):
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów: 1
  Środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-77).
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Dodatkowe informacje
  Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących oraz gryzących w uprawie pszenicy jarej, rzepaku ozimego i ziemniaka.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.