Perenal

Perenal™ 104 EC

Herbicyd

 

Profesjonalista na chwasty jednoliścienne!

Perenal™ 104 EC to skuteczny środek do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku oraz  grochu pastewnego.

 


Korzyści

Szybki i odporny

Perenal™ 104 EC jest pobierany głównie przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, co powoduje zahamowanie wzrostu i rozwoju tych roślin. Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności.

W każdych warunkach

Całkowite zniszczenie chwastów następuje w 2-3 tygodnie po zastosowaniu środka. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności!

Uprawy

Burak

Burak cukrowy (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

Groch

Groch (Pisum spp.)

Rzepak

Rzepak ozimy


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni uprawy przed następującymi chwastami:

 • Chwastnica
 • Owies
 • Samosiewy zbóż
 • Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides Huds.)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  haloksyfop-P 104 g/l
 • Zalecenia i dawki

  Rzepak ozimy:
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: jesienią, po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku ozimego.
  Burak cukrowy, bobik, groch pastewny:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  Termin stosowania: wiosną, po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
  Termin stosowania: wiosną, po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 • Płodozmian
  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
 • Dodatkowe informacje
  Środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania rocznych oraz wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawach rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.