Sancozeb

Reldan™ 225 EC

Insektycyd

Skuteczność i siła w zwalczaniu szkodników w sadach!

Reldan™ 225 EC przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach sadowniczych. Żeby Twoje zbiory były zdrowe i obfite, zastosuj środek, który pozostawi szkodniki takie jak miodówki, mszyce, owocnicę jabłkową, owocówkę jabłkóweczkę i zwójkówki bez szans!


Korzyści

Skuteczność bez wyjątku

Reldan™ 225 EC zwalcza szkodniki dopiero rozpoczynające żerowanie oraz te, które są już obecne w roślinie. Gazowe działanie preparatu umożliwia zwalczanie larw szkodników ukrytych także w tkankach roślin.

We wszystkich stadiach

Reldan™ 225 EC zwalcza owady we wszystkich stadiach rozwojowych. Działa zarówno na szkodniki ssące, jak i gryzące, zwłaszcza wtedy gdy występują w jednym czasie. Preparat atakuje system nerwowy i oddechowy owada, powodując jego paraliż i szybką śmierć.

Uprawy

Jabłoń

Jabłoń (Malus domestica)


Zwalczane szkodniki

Ten produkt chroni uprawy przed następującymi szkodnikami:

 • Miodówki (Psylloidea)
 • Mszyca
 • Owocnica jabłkowa (Hoplocampa testudinea)
 • Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)
 • Zwójki (Tortricidae)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  chloropiryfos metylowy 225 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Jabłoń:
  Owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, miodówki:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,7 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-2,7 l/ha
  Uwaga: w przypadku dużego nasilenia występowania szkodników należy stosować dawkę 2,7 l/ha.

  Mszyce:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha

  Zwójkówki:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,7 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,7 l/ha

  We wszystkich przypadkach środek stosować od fazy zielonego pąka, maksymalnie do momentu gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 55-75).
  Nie stosować środka w okresie kwitnienia drzew (BBCH 60-69).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha
  Produkt działa najskuteczniej w temperaturze 15-25 °C.
 • Dodatkowe informacje
  Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących oraz gryzących na roślinach sadowniczych.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.