Sancozeb

Runner™ 240 SC

Insektycyd

Gąsienice nie rozwiną skrzydeł!

Runner™ 240 SC zakłóca naturalny proces linienia gąsienic, dzięki czemu nie mają one szans przeżycia. Preparat stosowany z powodzeniem od wielu lat do zwalczania zwójkówek oraz owocówek na tysiącach hektarów polskich sadów, w kukurydzy zaś do zwalczania omacnicy prosowianki.


Korzyści

Bezwzględny dla gąsienic

Gąsienica po opryskaniu preparatem lub po zjedzeniu opryskanej rośliny już po 4-8 godzinach przestaje żerować i ginie w ciągu kilku następnych dni. Runner™ 240 SC zwalcza także gąsienice w jajach, gdzie zakłóca ich procesy rozwojowe.  

Odporność na medal

Runner™ długo utrzymuje się na roślinach i skutecznie zwalcza szkodniki. Jest odporny na zmywanie przez deszcz i promienie słoneczne.

Bez strat w kukurydzy

Starty w kukurydzy powstałe w wyniku żerowania omacnicy prosowianki mogą wynieść nawet 40% w plonie ziarna! Runner™ ma wyższą skuteczność jednego zabiegu w porównaniu do standardów rynkowych i doskonale daje sobie radę ze zwalczaniem złóż jaj oraz gąsienic!

Niezastąpiony w sadzie

Runner™ utrzymuje się na roślinach do 21 dni. W tym czasie skutecznie zwalcza popularne szkodniki owoców! Preparat polecany w programach integrowanej produkcji owoców (IPO) – jest bezpieczny dla pożytecznych owadów, m.in. pszczół i biedronek!

Uprawy

Jabłoń

Jabłoń (Malus domestica)

Kukurydza

Kukurydza (wszystkie rodzaje) (Zea mays ssp. mays)

Śliwa

Śliwa (Prunus spp.)


Zwalczane szkodniki

Ten produkt chroni uprawy przed następującymi szkodnikami:

 • Omacnica
 • Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)
 • Owocówka śliwkóweczka (Laspeyresia Funebrana)
 • Toczyk gruszowiaczek (Leucoptera xitella)
 • Zwójki (Tortricidae)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  metoksyfenozyd 240 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Jabłoń:
  Owocówka jabłkóweczka, toczyk gruszowiaczek
  Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj, w oparciu o obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikaty służb ochrony roślin.
  Zalecana dawka: 0,4 l/ha.

  Zwójkówki
  Zabieg wykonać przed kwitnieniem (na początku fazy różowego pąka kwiatowego) i w przypadku dużej liczebności szkodników, także w okresie wylęgania się letnich pokoleń gąsienic w lipcu lub sierpniu według komunikatów służb ochrony roślin.
  Zalecana dawka: 0,4 l/ha.

  Śliwa:
  Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj, w oparciu o obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikaty służb ochrony roślin.
  Zalecana dawka: 0,5 l/ha.

  W powyższych przpadkach stosować:
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jabłoni lub śliwy: 1

  Kukurydza:
  Zalecana dawka: 0,6 l/ha
  Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj, w oparciu o obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikaty służb ochrony roślin.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Dodatkowe informacje
  Środek owadobójczy o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic niektórych motyli w roślinach sadowniczych i kukurydzy. Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych produkt przydatny jest w integrowanych programach ochrony roślin.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.