Sancozeb

Sancozeb™ 80 WP

Fungicyd

I grzyb pryska!

Sancozeb™ 80 WP to skuteczny środek do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Zawiera mankozeb, który działa na choroby na sześć różnych sposobów, eliminując możliwość pojawienia się odporności!


Korzyści

Ekonomiczny zabieg

Sancozeb™ 80 WP chroni pszenicę ozimą, ziemniaki, jabłonie i pomidory przed wieloma chorobami grzybowymi poprzez szereg mechanizmów działania.
Możesz stosować go zapobiegawczo lub w przypadku pojawienia się pierwszych objawów chorobowych w swoich uprawach!

Uprawy

Jabłoń

Pomidor

Pomidor (Lycopsersicon esculentum)

Pszenica

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Ziemniak

Ziemniak (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)


Zwalczane choroby

Ten fungicyd chroni uprawy przed następującymi chorobami:

 • Parch jabłoni
 • Zaraza ziemniaka
 • Septorioza

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  mankozeb 800 g/kg
 • Zalecenia i dawki
  Pszenica ozima:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Ziemniak:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Pomidor:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
  Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Jabłoń:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 700 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
 • Dodatkowe informacje
  Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.