Tanos

Zorvec Enicade®

Fungicyd

Zmiana, którą trudno opisać – to trzeba zobaczyć

Zorvec Enicade® to środek grzybobójczy nowej generacji do zwalczania zarazy ziemniaczanej nawet w najtrudniejszych warunkach. Zawarta w nim substancja aktywna daje niewidziane do tej pory efekty w walce z patogenem, jakim jest zaraza ziemniaka.


Korzyści

Wygrywa z zarazą ziemniaczaną w każdych warunkach

Zorvec Enicade® może być stosowany zapobiegawczo oraz interwencyjnie w krytycznym okresie wzrostu i rozwoju ziemniaka do ochrony przed zarazą liści, zarazą łodygową, a w konsekwencji do zapobiegania zarazie bulw. Nieporównywalne efekty – najbardziej skuteczny fungicyd nowej generacji.

Czas na Twoją korzyść

Zorvec Enicade® cechuje się wydłużonym czasem działania – umożliwia to wydłużenie o 3-4 dni przerw pomiędzy zabiegami!
Dodatkowo, jest odporny na zmywanie już po 20 minutach od zabiegu! Mniejsza liczba zabiegów = lepsza opłacalność.

Ochrona przyrostów

Zorvec Enicade® zapewnia ochronę nowym przyrostom na skutek przemieszczania się do nowych liści rośliny.

Uprawy

Ziemniak

Ziemniak (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)


Zwalczane choroby

Ten fungicyd chroni uprawy przed następującymi chorobami:

 • Zaraza ziemniaka

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  oksatiapiprolina 100 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Ziemniak (zaraza ziemniaka):
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do 7 dni przed zbiorem rośliny uprawnej. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 150-600 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
 • Dodatkowe informacje
  Fungicyd o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny olejowej (OD) do stosowania zapobiegawczego. Środek należy stosować wyłącznie w mieszaninie zbiornikowej z innym środkiem grzybobójczym, zalecanym do zwalczania zarazy ziemniaka, który zawiera substancję czynną z innej grupy chemicznej o odmiennym mechanizmie działania.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.