Kontakt

Belkar™ występuje w pakiecie z herbicydem Kliper™ i umożliwia skuteczne zwalczenie kluczowych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym jesienią.
Jest to kompletne rozwiązanie powschodowe, które doskonale sprawdza się w uprawie tradycyjnej (orka), ale także w uprawie bezorkowej. 

Główne zalety pakietu Belkar™ + Kliper™

Siła chwastobójcza jest efektem połączenia 4 substancji czynnych, które są pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów. Są to:
   • Arylex™ Active [grupa 4 (dawniej O) wg HRAC]
   • pikloram [grupa 4 (dawniej O) wg HRAC]
   • metazachlor [grupa 15 (dawniej K3) wg HRAC]
   • aminopyralid [grupa 4 (dawniej O) wg HRAC].

Takie połączenie pozwala szybko i skutecznie wyeliminować powschodowo bodziszki (do tej pory było to niemożliwe!) oraz wiele innych kluczowych chwastów dwuliściennych, np. jasnoty, chwasty kapustowate (stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne).

Pierwsze widoczne efekty działania można zaobserwować już kilka godzin po aplikacji. Dwa odmienne, uzupełniające się mechanizmy działania zapobiegają występowaniu odporności chwastów oraz umożliwiają eliminację chwastów już uodpornionych na herbicydy o innym mechanizmie działania (np. z grupy sulfonylomoczników).

Zastosowanie pakietu umożliwia szeroki dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji.


Dawkowanie i zakres zwalczanych chwastów:

Zakres zwalczanych chwastów uzyskany w doświadczeniach na terenie Polski i innych krajów europejskich: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska (bezwonna), przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne


Termin stosowania i dawki:

Jesienią, od fazy 2 liści właściwych rzepaku (od BBCH 12)


Jesienne zyski z Cortevą

Jak wziąć udział w promocji? To proste!

 

  •  Do 15 września zadeklaruj na stronie www.e-pole.pl zakup pakietów herbicydów Belkar™ i Kliper™, a następnie do 15 listopada dokonaj zakupu.
  •  Za każdy zadeklarowany i zakupiony pakiet produktów na 4 ha otrzymasz aż 160 zł zwrotu w formie wybranej przez siebie nagrody. 

 Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.