Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

DuPont Poland sp. z o.o.

ul. Postępu 17b
02-676 Warszawa
tel.: 22 548 73 00
fax: 22 548 73 09
e-mail: biuro@corteva.com

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Nr KRS: 0000132947
Kapitał zakładowy: 300 000.00 złotych
NIP: 118-09-26-661
Regon: 012446465
Bank: Deutsche Bank Polska S.A., numer konta: 28 1880 0009 0000 0011 0118 9003

W przypadku zagrożenia zdrowia związanego z kontaktem ze środkami ochrony roślin prosimy dzwonić pod numer telefonu 601662626

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Kontakt