GLOBALNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zweryfikowano 01/19/2024

Firma Corteva Agriscience dba o zachowanie przejrzystości i otwartości, w tym o dostarczanie jasnych i dokładnych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Niniejsze Globalne oświadczenie dotyczące ochrony prywatności („Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności”) opisuje, w jaki sposób firma Corteva Agriscience™ i jej podmioty stowarzyszone („my”, „nas”, „nasze” lub „Corteva”) gromadzą, wykorzystują i ujawniają lub w inny sposób przetwarzają Dane osobowe. Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności ma zastosowanie w przypadku uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych, aplikacji online, stron w mediach społecznościowych lub korzystania z nich w inny sposób. W odniesieniu do niektórych produktów lub usług lub w przypadku, gdy mają zastosowanie informacje specyficzne dla danego kraju, możemy udostępnić dodatkowe lub inne informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności, w którym to przypadku te informacje uzupełnią lub zastąpią informacje przedstawione w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności. Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności nie ma zastosowania do pracowników Spółki ani osób ubiegających się o pracę, w przypadku gdy gromadzone przez Spółkę dane osobowe tych osób dotyczą ich obecnej, poprzedniej lub potencjalnej roli w Spółce. W przypadku ubiegania się o pracę za pośrednictwem strony internetowej Career Center korzystanie przez nas z Danych osobowych podanych przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej podlega Informacjom dotyczącym ochrony prywatności kandydatów firmy Corteva dostępnym na stronie Career Center.

Gromadzone przez nas Dane osobowe

Określenie „Dane osobowe” może mieć różne znaczenie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ogólnie rzecz biorąc, określenie „Dane osobowe” oznacza informacje, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby bądź odnoszą się do osoby możliwej do zidentyfikowania. Jeśli obowiązujące prawo wymaga od nas traktowania informacji jako Danych osobowych, będziemy to robić zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności. W przypadku, gdy musimy gromadzić Dane osobowe w celu świadczenia żądanych usług lub dostarczania produktów, a użytkownik nie poda tych danych, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług lub dostarczać produktów. Jeśli użytkownik ujawnia nam, naszym usługodawcom lub partnerom biznesowym jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innych osób, oświadcza tym samym, że jest do tego upoważniony, oraz zezwala nam na wykorzystywanie Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności.

Informacje podane przez użytkownika

Rodzaje Danych osobowych, które możemy gromadzić na temat użytkownika, zależą od sposobu interakcji użytkownika z nami oraz wybranych przez niego produktów i usług. Gdy użytkownik składa zamówienie, zakłada konto, zwraca się o udzielenie rabatu, dołącza do programu nagród, rejestruje się w celu skorzystania z usługi, składa wniosek o finansowanie, bierze udział w konkursie, loterii lub innej promocji bądź ofercie, lub kontaktuje się z nami z innych powodów, możemy gromadzić dane osobowe podane przez użytkownika lub za pośrednictwem jego upoważnionego przedstawiciela, w tym:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje dotyczące płatności, w tym numer karty kredytowej lub debetowej;
 • informacje finansowe, takie jak numer w krajowym systemie identyfikacji obywateli, numer ubezpieczenia społecznego, obywatelstwo, numer identyfikacji podatkowej i informacje bankowe, takie jak numer konta;
 • data urodzenia i płeć;
 • podpis, w tym podpis cyfrowy;
 • miejsce zatrudnienia, stanowisko, numer telefonu, adres pocztowy oraz adres e-mail związane z miejscem zatrudnienia;
 • historia zakupów, preferencje klienta.

Ponadto jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji („Usługi cyfrowe”), możemy również gromadzić następujące dane:

 • adresy IP;
 • ogólne lub precyzyjne dane geolokalizacyjne i zdjęcia satelitarne;
 • typ urządzenia, typ przeglądarki i system operacyjny;
 • dane przeglądania treści online lub uruchamiania sekwencji łączy (np. adres odsyłającej witryny internetowe, data i godzina uzyskania dostępu, odwiedzone strony, czas spędzony na każdej stronie, kliknięte łącza, historia wyszukiwań) oraz domniemane preferencje;
 • zarządzanie preferencjami, w tym wybieranymi opcjami akceptacji i rezygnacji („opt-in/opt-out”), i zarządzanie plikami cookie;
 • hasła i pytania/odpowiedzi przypominające.

Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych placówek lub kontaktuje się z nami telefonicznie, możemy gromadzić następujące dane w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa:

 • obrazy wideo (nagrania CCTV) lub zdjęcia,
 • obrazy twarzy uzyskiwane za pomocą technologii rozpoznawania twarzy,
 • obrazy odcisków palców uzyskiwane za pomocą technologii mapowania odcisków palców,
 • nagrania głosowe, takie jak nagrania poczty głosowej.

Informacje z platform mediów społecznościowych

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub łączy swoje konto w mediach społecznościowych ze swoim kontem online w Usłudze, udostępnia nam określone Dane osobowe ze swojego konta w mediach społecznościowych, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w mediach społecznościowych oraz wszelkie inne informacje, które udostępnia nam po połączeniu swojego konta w mediach społecznościowych z naszymi Usługami cyfrowymi. Jeśli użytkownik zdecyduje się na interakcję z nami za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych, powinien dokładnie zapoznać się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez tych dostawców mediów społecznościowych oraz ustawieniami prywatności, aby upewnić się, że nie ma nic przeciwko udostępnianiu swoich informacji przez platformy mediów społecznościowych.

Korzystamy również z zewnętrznych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi i nasłuchiwania, które gromadzą publicznie dostępne treści. W zakresie, w jakim publicznie dostępne treści zawierają Dane osobowe, będą one traktowane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności.

Informacje od partnerów biznesowych i innych osób trzecich

Nasi sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy i inni partnerzy biznesowi mogą przekazywać informacje związane z zakupami użytkownika, takie jak dane kontaktowe i informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko, osobisty adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, stanowisko, numer telefonu, adres pocztowy firmy i adres e-mail związany z miejscem zatrudnienia.

Możemy również otrzymywać powyższe Dane osobowe od naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którzy zapewniają wsparcie w zakresie obsługi klienta, hostingu witryn internetowych, marketingu, komunikacji, planowania wydarzeń, analizy danych i usług finansowych, gdy udostępniają nam informacje, w tym informacje z publicznie dostępnych źródeł.

Informacje z naszych Usług cyfrowych

Za pośrednictwem naszych Usług cyfrowych możemy gromadzić Dane osobowe automatycznie lub za pomocą technologii takich jak pliki cookie, pliki dzienników serwera, sygnały nawigacyjne w sieci Web, znaczniki i piksele. Możemy również współpracować z osobami trzecimi, które podejmują działania w zakresie analityki, raportowania i marketingu w naszym imieniu, wykorzystując informacje zgromadzone przy użyciu naszych Usług cyfrowych i ich technologii.  Jeśli użytkownik nie uzyskuje dostępu do naszych Usług cyfrowych za pośrednictwem swojego konta lub w odpowiedzi na otrzymaną od nas wiadomość e-mail dotyczącą informacje zgromadzonych za pośrednictwem naszych Usług cyfrowych, te technologie nie ujawniają bezpośrednio tożsamości użytkownika. Zgromadzone informacje mogą jednak umożliwić wywnioskowanie tożsamości użytkownika lub mogą zostać powiązane z innymi informacjami, którymi możemy dysponować i które pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika. 

W zależności od obowiązujących przepisów prawa oferujemy opcje dotyczące plików cookie, aby umożliwić użytkownikowi wyrażenie zgody lub rezygnację z korzystania z tych technologii. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rodzajów wykorzystywanych przez nas technologii i metod przekazywania preferencji dotyczących prywatności.

Informacje przekazywane za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług cyfrowych, określone informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub automatycznie przez urządzenie użytkownika. Należą do nich: adres protokołu internetowego (IP), typ komputera (Windows lub Mac), producent i model urządzenia, rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, język, nazwa i wersja przeglądarki oraz nazwa i wersja Usług cyfrowych (takich jak aplikacja), z których użytkownik korzysta.  Używamy tych informacji, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Usług cyfrowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.  Większość z tych informacji nie może być wykorzystana do ustalenia tożsamości użytkownika, chyba że użytkownik uzyskuje dostęp do naszych witryn przez zalogowanie się na swoje konto lub udzielenie odpowiedzi na otrzymaną od nas wiadomość e-mail. Chociaż adres IP użytkownika nie umożliwia zidentyfikowania jego tożsamości, traktujemy go jako Dane osobowe.

Korzystanie z urządzeń przenośnych

Podczas pobierania i korzystania przez użytkownika z naszych Usług cyfrowych my i/lub nasi dostawcy usług możemy gromadzić niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe, informacje o systemie operacyjnym, informacje o sieci komórkowej, a także dane dotyczące użytkowania aplikacji, takie jak data i godzina uzyskania przez nasze Usługi cyfrowe na urządzeniu użytkownika dostępu do naszych serwerów oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji na podstawie numeru urządzenia użytkownika. Nasze Usługi cyfrowe mogą również gromadzić i przekazywać inne informacje w celu umożliwienia korzystania z funkcji aplikacji. Używamy tych informacji, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług cyfrowych oraz aby poprawić i spersonalizować doświadczenia użytkownika, a także dostarczać mu odpowiednie treści lub reklamy. Użytkownik może ustawić preferencje reklamowe na swoim urządzeniu przenośnym. Więcej informacji o skonfigurowaniu tych opcji można znaleźć na stronie https://thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/.

W niektórych przypadkach możemy otrzymywać informacje o lokalizacji urządzenia użytkownika za pośrednictwem systemu GPS, sieci Wi-Fi lub technologii Bluetooth, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług cyfrowych. Możemy używać fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika w celu dostarczania mu spersonalizowanych usług i treści opartych na lokalizacji. Możemy również udostępniać fizyczną lokalizację urządzenia użytkownika, w połączeniu z informacjami o wyświetlanych reklamach i innymi gromadzonymi przez nas informacjami, naszym partnerom marketingowym, aby umożliwić im dostarczanie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych treści i badanie skuteczności kampanii reklamowych. Użytkownik może zapobiec udostępnianiu swojej lokalizacji, wyłączając system GPS, połączenie z siecią Wi-Fi lub technologie Bluetooth na swoim urządzeniu.  Ustawieniami lokalizacji urządzenia iPhone można zarządzać na stronie https://support.apple.com/, a ustawieniami lokalizacji urządzenia z systemem Android można zarządzać na stronie https://support.google.com/. Wyłączenie na urządzeniu usług opartych na lokalizacji może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych Usług cyfrowych. 

Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie to informacje przechowywane bezpośrednio na urządzeniu używanym do interakcji z witrynami internetowymi. Pliki cookie mogą identyfikować Twoje urządzenie oraz zawierać inne informacje.  Możemy gromadzić informacje za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii w naszych Usługach cyfrowych, a także w wysyłanych do użytkownika wiadomościach e-mail w formacie HTML.  Pliki cookie i podobne technologie nie identyfikują bezpośrednio tożsamości użytkownika, ale umożliwiają nam gromadzenie informacji, takich jak typ przeglądarki, czas spędzony na korzystaniu z Usług cyfrowych, odwiedzane strony, preferencje językowe i inne zagregowane dane o aktywności.  Pliki cookie mogą być umieszczane na urządzeniu użytkownika przez nas, a także przez naszych dostawców usług, jak np. firmy zajmujące się analityką internetową i internetowe sieci reklamowe. Jeśli użytkownik zalogował się na swoje konto Corteva za pośrednictwem jednej z naszych Usług cyfrowych, odpowiedział na otrzymaną od nas wiadomość e-mail lub zaakceptował pliki cookie w naszej witrynie internetowej, możemy być w stanie powiązać gromadzone przez nas informacje z innymi informacjami identyfikującymi użytkownika.  Zgromadzone informacje wykorzystujemy do różnych celów, w tym do przechowywania i stosowania preferencji oraz ustawień użytkownika, ustawień bezpieczeństwa i uwierzytelniania, przeprowadzania analiz, pomiaru skuteczności naszych kampanii marketingowych, wyświetlania użytkownikowi reklam produktów i usług, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące, oraz do realizacji innych uzasadnionych celów opisanych poniżej. 

Gromadzone przez nas pliki cookie należą do jednej z trzech kategorii:

 • Wymagane pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny, takich jak bezpieczne logowanie lub zapamiętywanie liczby produktów w koszyku. Tej kategorii plików cookie nie można wyłączyć i nie wymaga ona zgody użytkownika.
 • Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie są opcjonalne i pozwalają nam analizować korzystanie przez użytkownika z Usług cyfrowych oraz oceniać i poprawiać jakość naszych działań. Mogą one być również używane w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta w ramach Usług cyfrowych, na przykład do zapamiętywania danych logowania użytkownika lub przekazywania nam informacji o sposobie korzystania z naszej witryny, w tym preferowanego języka.
 • Reklamowe pliki cookie: Te pliki cookie są opcjonalne i mogą być używane do poznania zainteresowań użytkownika na podstawie odwiedzanych przez niego witryn internetowych. Mogą nam umożliwić wyświetlanie użytkownikowi bardziej dopasowanych reklam w naszych Usługach cyfrowych lub witrynach osób trzecich na podstawienie wywnioskowanych zainteresowań użytkownika.

W zakresie wymaganym przez przepisy prawa uzyskujemy zgodę użytkownika przed umieszczeniem lub użyciem funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie, a użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z tych plików cookie za pomocą narzędzia zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie w naszych Usługach cyfrowych. Narzędzie zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie jest włączone w celu przetwarzania preferencji użytkownika oraz, w niektórych jurysdykcjach, w celu rozpoznawania i przetwarzania sygnału uniwersalnej rezygnacji. Niektóre przeglądarki oferują ustawienia uniemożliwiające śledzenie,  Ponieważ nie osiągnięto jeszcze powszechnego porozumienia, jak interpretować te sygnały, obecnie nie reagujemy na ustawienia przeglądarki uniemożliwiające śledzenie.

Ponadto w większości przeglądarek internetowych lub innego oprogramowania można zmienić ustawienia, aby umożliwić usuwanie plików cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Jeśli użytkownik nie chce zezwolić na gromadzenie informacji, może użyć prostego procesu dostępnego w większości przeglądarek i umożliwiającego odrzucanie plików cookie. Więcej informacji na temat opcji rezygnacji dostępnej w przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronie https://optout.aboutads.info/ oraz https://optout.networkadvertising.org. Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać w lokalnym stowarzyszeniu branżowym poświęconym reklamie cyfrowej, np.:

Po ustawieniu preferencji dotyczących plików cookie wybrane opcje będą stosowane. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia swoich preferencji lub użycia innej przeglądarki lub komputera będzie trzeba ponownie ustawić preferencje dotyczące plików cookie. 

Inne używane przez nas technologie

 • Sygnały nawigacyjne i znaczniki pikselowe: Sygnały nawigacyjne i znaczniki pikselowe to małe elementy graficzne na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail służące do śledzenia przeglądanych stron lub otwieranych wiadomości e-mail; mogą być używane do dostarczania plików cookie do komputera użytkownika. Mogą również być pomocne w analizie skuteczności witryn internetowych dzięki pomiarom liczby odwiedzających lub aktywności na stronie.
 • Wtyczki i łącza do witryn osób trzecich: Nasze Usługi cyfrowe mogą zawierać wtyczki sieci społecznościowych lub innych witryn osób trzecich, takich jak Facebook, Meta lub Google. Mogą one umieszczać na komputerze użytkownika plik cookie, który informuje witrynę osoby trzeciej o tym, że użytkownik skorzystał z jednej z naszych Usług cyfrowych. Jeśli użytkownik zalogował się w witrynie osoby trzeciej, ta witryna może gromadzić te informacje niezależnie od tego, czy użytkownik wszedł w interakcję z wtyczką witryny osoby trzeciej w naszych Usługach cyfrowych lub połączył się z nimi. Wtyczki witryn osób trzecich traktujemy jako niewymagane pliki cookie, w związku z czym użytkownik może odpowiednio ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie. 

Analityka internetowa

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa korzystamy z usług analitycznych osób trzecich, takich jak Google i Adobe, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług cyfrowych. Jak omówiono powyżej w sekcji „Pliki cookie i podobne technologie”, te osoby trzecie mogą gromadzić informacje na temat aktywności online użytkownika w czasie i w niepowiązanych witrynach za pomocą plików cookie oraz innych technologii śledzenia. Traktujemy te pliki cookie i technologie wykorzystywane do gromadzenia danych na potrzeby analiz jako niewymagane pliki cookie, w związku z czym użytkownik może odpowiednio ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie. Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez firmę Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/‌partnerzy/. Aby odrzucić te opcje, należy pobrać c dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez firmę Adobe można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/privacy.html. Odrzucenie tych opcji jest możliwe na stronie https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#customeruse.

Reklama behawioralna i oparta na zainteresowaniach użytkownika

Firma Corteva może korzystać z usług zewnętrznych agencji reklamowych w celu wyświetlania użytkownikowi reklam online dotyczących towarów i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika, na podstawie odwiedzin w naszych i innych witrynach z używanych przez niego urządzeń (określanych powszechnie mianem „reklamy behawioralnej” lub „reklamy opartej na zainteresowaniach”). W tym celu agencje reklamowe mogą gromadzić informacje poprzez umieszczanie plików cookie lub innych technologii, jak opisano powyżej, w naszych Usługach cyfrowych i łączyć je z informacjami o działaniach użytkownika w innych witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych oraz na urządzeniach. Można uniknąć otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie plików cookie, postępując zgodnie z opisaną powyżej procedurą odrzucenia plików cookie, odrzucając pliki cookie w przeglądarce (przeglądarkach), odrzucając żądania „dostępu do danych” przedstawianych zazwyczaj przez aplikacje w trakcie procesu instalacji lub dostosowując ustawienia śledzenia reklam na swoim urządzeniu. Jeśli użytkownik przebywający Stanach Zjednoczonych chce zrezygnować z otrzymywania reklam ukierunkowanych lub kontekstowych reklam behawioralnych, może kliknąć przycisk rezygnacji na stronie głównej naszej witryny w Stanach Zjednoczonych i/lub wypełnić formularz wniosku o rezygnację z reklam. Więcej informacji można znaleźć na stronie Informacje dotyczące ochronie prywatności w USA (corteva.com).

Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z reklamowych plików cookie lub zrezygnuje z reklam behawioralnych i opartych na zainteresowaniach, może nadal otrzymywać reklamy od nas. Takie reklamy nie będą oparte na zachowaniu użytkownika w różnych witrynach, lecz na kontekście konkretnej odwiedzanej witryny. Na przykład, użytkownik może zobaczyć reklamę nasion Corteva w witrynie internetowej poświęconej rolnictwu. 

Analityka biznesowa i sztuczna inteligencja

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa możemy wykorzystywać informacje udostępnione przez użytkownika i/lub partnerów biznesowych, takie jak historia zakupów, dane geolokalizacyjne, zdjęcia satelitarne, a także dane dotyczące operacji na polach uprawnych do projektowania lub przeprowadzania analiz biznesowej i/lub opartych na sztucznej inteligencji. Używamy tych informacji do prowadzenia badań, rozwoju technologicznego oraz do projektowania, utrzymywania lub poprawiania jakości bądź bezpieczeństwa naszych produktów, usług i programów. Możemy na przykład użyć tych informacji do prognozowania trendów, do celów diagnostycznych, do przedstawiania użytkownikowi zaleceń agronomicznych oraz do sugerowania usług i produktów.

Jak wykorzystujemy Dane osobowe

My i nasi usługodawcy wykorzystujemy Dane osobowe do następujących celów na podstawie uzasadnionego interesu biznesowego, zgody użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych:  

 • Świadczenie usług i oferowanie pomocy technicznej naszym klientom
  • Prowadzenie lub obsługa kont, weryfikowanie informacji o kliencie, zapewnianie obsługi klienta i odpowiadanie na zapytania użytkownika, przetwarzanie lub realizacja zamówień i transakcji.
  • Zapewnienie finansowania, realizacji zamówień, przetwarzania płatności, obsługa windykacji i zarządzanie ryzykiem.
  • Przesyłanie użytkownikowi informacji administracyjnych, takich jak zmiany warunków korzystania, zasad i polityk lub informacje o gwarancji lub wycofaniu produktu.
 • Marketing, promocje i personalizacje
  • Wysyłanie użytkownikowi wiadomości marketingowych zawierających informacje o naszych usługach, nowych produktach i innych wiadomościach dotyczących firmy Corteva.
  • Oferowanie użytkownikowi możliwości udziału w loteriach, konkursach lub innych promocjach.
  • Opracowywanie i dostarczanie wiadomości marketingowych i innych wiadomości promocyjnych dostosowanych do zainteresowań użytkownika lub innych użytkowników oraz analizowanie lub prognozowanie preferencji użytkowników w celu przygotowywania zbiorczych raportów dotyczących trendów korzystania z naszych treści cyfrowych, umożliwiających nam ulepszanie naszych usług i ofert.
 • Przepisy prawne i zgodności z przepisami
  • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami, w tym wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych wymaganych przez prawo, lub zapewnienie zgodności z zasadami i procedurami firmy oraz wywiązywanie się z obowiązków prawnych w związku z cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi postępowaniami, dochodzeniami lub wezwaniami organów sądowych lub regulacyjnych.
  • Dochodzenie lub obrona praw firmy Corteva i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, klientów, wykonawców i agentów, a także rozstrzyganie sporów.
 • Działalność biznesowa i ogólne cele biznesowe
  • Zapewnienie ładu korporacyjnego, w tym prowadzenie rachunkowości, przeprowadzanie audytów, wykonywanie analiz i sprawozdawczość, realizacja fuzji, przejęć i zbyć.
  • Administrowanie systemem i zarządzanie technologiami, w tym optymalizacja naszych usług cyfrowych i analiz danych.
  • Zapewnienie ciągłości działania i odzyskiwanie danych po awarii.
 • Ulepszanie i opracowywanie nowych produktów i usług
  • Prowadzenie badań nad rozwojem technologicznym, projektowanie, utrzymywanie lub poprawa jakości lub poziomu bezpieczeństwa naszych produktów, usług i programów.
 • Zapobieganie oszustwom i zapewnianie bezpieczeństwa
  • Ochrona bezpieczeństwa i integralności naszych systemów, sieci, aplikacji i danych, w tym wykrywanie, analizowanie i udaremnianie zagrożeń dla bezpieczeństwa, komunikowanie się z organami ścigania i konsorcjami ds. bezpieczeństwa informacji, debugowanie usług lub systemów, zarządzanie danymi tożsamości, w tym obsługa weryfikacji i uwierzytelniania na potrzeby systemów i technologii.
  • Ochrona obiektów, zapewnianie bezpieczeństwa i zapobieganie stratom, wykrywanie i zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom.

W jaki sposób ujawniamy Dane osobowe

Możemy ujawniać Dane osobowe w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności następującym podmiotom, w tym podmiotom w różnych krajach. Lista podmiotów należących do naszej grupy wraz z informacjami dotyczącymi ich lokalizacji znajduje się tutaj.

 • Nasza spółka nadrzędna i podmioty stowarzyszone. W takim przypadku inne podmioty należące do spółki Corteva będą wykorzystywać i ujawniać Dane Osobowe w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności i danych.
 • Nasi usługodawcy, których zatrudniamy w celu ułatwienia świadczenia usług pomocniczych, w tym między innymi usług pomocniczych w zakresie obsługi klienta, reklamy, marketingu, komunikacji i analizy danych, technologii informacyjnej, bezpieczeństwa informacji, usług finansowych, audytów, usług księgowych, w zakresie bezpieczeństwa i usług prawnych. Te osoby trzecie są zobowiązane wykorzystywać udostępnione im Dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia zakontraktowanych usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
 • Osoby trzecie, takie jak agenci, sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy i partnerzy biznesowi, w celu dostarczania produktów i usług naszym klientom oraz w związku z licencjonowaniem, wspólnym rozwojem produktów i usług lub podobnymi ustaleniami. Te osoby trzecie są zobowiązane do wykorzystywania Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności i/lub wyłącznie w celu świadczenia zakontraktowanych usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
 • Osoby trzecim, takie jak organy regulacyjne, sądy, organy ścigania i organy rządowe, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń oraz w związku z postępowaniami sądowymi lub innymi postępowaniami prawnymi, gdy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w, w tym przepisami prawa obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika. W takich okolicznościach zastosujemy stosowne środki, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych, aby zapewnić należytą ochronę Danych osobowych użytkownika.
 • Osoby trzecie, takie jak podmioty uczestniczące w wykrywaniu, zapobieganiu i reagowaniu na oszustwa, niewłaściwe wykorzystanie produktów, usług lub Usług cyfrowych firmy Corteva oraz naruszenia własności intelektualnej, w celu egzekwowania naszych warunków i umów oraz w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób. Te osoby trzecie są zobowiązane wykorzystywać udostępnione im Dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia zakontraktowanych usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
 • Osoby trzecie w związku z reorganizacjami, fuzjami, sprzedażą, partnerstwami joint venture, cesjami, przeniesieniem lub innym zbyciem całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Takie osoby trzecie mogą obejmować na przykład podmiot przejmujący i jego doradców. W takich okolicznościach zastosujemy stosowne środki, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych, aby zapewnić należytą ochronę Danych osobowych użytkownika.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą zazwyczaj przechowywane w bazach danych firmy Corteva lub bazach danych prowadzonych przez naszych usługodawców. Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, aby zapewnić ochronę Danych osobowych w ramach naszego przedsiębiorstwa i wymagamy tego samego od naszych usługodawców na mocy umowy.  Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie jest być w pełni bezpieczny.  Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z poniższą sekcją „Kontakt”.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w związku z celami dla których zostały uzyskane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kryteria stosowane do określenia stosowanych przez nas okresów przechowywania danych osobowych obejmują: 

 • czas utrzymywania stałej relacji z użytkownikiem (na przykład okres, w którym użytkownik ma u nas konto lub korzysta z Usług cyfrowych) oraz okres po zakończeniu takiej relacji, w którym może wystąpić uzasadniona potrzeba odwołania się do Danych osobowych użytkownika w celu rozwiązania ewentualnych problemów;
 • wrażliwość Danych osobowych i cele, dla których zostały zgromadzone;
 • obowiązek prawny przechowywania danych (na przykład niektóre przepisy prawa wymagają od nas przechowywania zapisów transakcji użytkownika przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć);
 • zalecenia dotyczące przechowywania danych wynikające z naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń organów regulacyjnych).

USŁUGI OSÓB TRZECICH

Możemy udostępniać łącza do witryn lub usług osób trzecich, jeśli uznamy, że są one przydatne dla użytkownika. Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności nie odnosi się do praktyk osób trzecich w zakresie ochrony prywatności lub bezpieczeństwa, w tym osób trzecich obsługujących dowolną witrynę internetową lub usługę, do której łącza znajdują się w Usługach. Firma Corteva nie ponosi odpowiedzialności za te praktyki. 

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności lub bezpieczeństwa ani praktyki innych podmiotów, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych ujawnianych innym podmiotom za pośrednictwem Usług cyfrowych lub naszych stron w mediach społecznościowych bądź w związku z nimi.

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13.) roku życia i nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od osób poniżej 13. roku życia.

JURYSDYKCJA I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJÓW

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy placówki lub w którym współpracujemy z usługodawcami. Korzystając z Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przekazywane do krajów lub regionów poza krajem (lub stanem/prowincją) jego zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać odmienne zasady ochrony danych od obowiązujących w kraju użytkownika.  W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do Danych osobowych użytkownika.
 • DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG: Niektóre kraje spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj): Lista krajów objętych decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, dostępna online). W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych, stosujemy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik może uzyskać kopię tych środków, składając wniosek dotyczący ochrony prywatności dostępny w sekcji Kontakt poniżej.

INFORMACJE WRAŻLIWE

Jeśli nie zwrócimy się o udzielenie takich informacji, prosimy o nieprzesyłanie nam i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych Danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, wyznaniem lub innymi przekonaniami, zdrowiem, danymi biometrycznymi lub cechami genetycznymi, przeszłością kryminalną lub przynależnością do związków zawodowych) w ramach Usług cyfrowych lub za ich pośrednictwem bądź w inny sposób.

ZEWNĘTRZNA OBSŁUGA PŁATNOŚCI

Możemy korzystać z zewnętrznej obsługi płatności w celu przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Usług cyfrowych. Jeśli użytkownik chce dokonać płatności za pośrednictwem Usług cyfrowych, jego Dane osobowe będą gromadzone przez osobę trzecią oferująca obsługę płatności, a nie przez nas, i będą podlegać zasadom ochrony prywatności osoby trzeciej, a nie niniejszemu Oświadczeniu dotyczącemu ochrony prywatności.  Nie mamy kontroli nad gromadzeniem, używaniem i ujawnianiem Danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie ani nie ponosimy za to odpowiedzialności.

DODATKOWE INFORMACJE

Ponieważ komunikacja nie zawsze jest bezpieczna, prosimy o niepodawanie danych kart kredytowych ani innych poufnych informacji w komunikacji z nami.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CHIN

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE JAPONII

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG, SZWAJCARII I WIELKIEJ BRYTANII: Niniejsza sekcja dotyczy wyłącznie przetwarzania przez firmę Corteva Danych osobowych mieszkańców EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

 • Administratorami Danych osobowych użytkownika mogą być różne podmioty należące do spółki Corteva. Administratorzy danych w odniesieniu do krajów UE są wymienieni tutaj.
 • Przetwarzanie — przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o co najmniej jedną z następujących podstaw prawnych:
  • w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy z użytkownikiem lub reprezentowanym przez niego podmiotem prawnym, w celu wywiązania się z zobowiązań umownych, dostarczenia Ofert, udzielenia odpowiedzi na pytania i wnioski użytkownika lub zapewnienia obsługi klienta;
  • zgodnie z naszym uzasadnionym interesem;
  • w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i zobowiązaniami prawnymi, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski i nakazy;
  • za zgodą użytkownika.
 • Prawa użytkownika — w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa użytkownik ma prawo do:
  • uzyskania informacji, czy przechowujemy jego dane osobowe i w jaki sposób są one przetwarzane;
  • żądania poprawienia swoich niedokładnych danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, które nie są już niezbędne do celów przetwarzania, są przetwarzane na podstawie wycofanej zgody lub niezgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi;
  • żądania ograniczenia niewłaściwego przetwarzania swoich danych osobowych;
  • sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia przekazanych nam danych osobowych (nieuwzględniających informacji uzyskanych na podstawie zgromadzonych informacji), w przypadku gdy przetwarzanie takich danych osobowych opiera się na zgodzie lub umowie z użytkownikiem i odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Niektóre kraje spoza EOG uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatny poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj Lista krajów objętych decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, dostępna online). W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych, stosujemy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Przekazywanie danych z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do krajów, które nie są uznawane przez te kraje za oferujące adekwatną ochronę danych, są również objęte odpowiednimi zabezpieczeniami.

 • Inne dostępne działania:

AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OCHRONY PRYWATNOŚCI

Legenda „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności informuje dacie ostatniej zmiany Oświadczenia.  Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas zmienionego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności na stronie Usług.  Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności.

PRAWA I WYBORY UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zmienić je lub usunąć? 

Jeśli użytkownik chce zwrócić się o umożliwienie przejrzenia, poprawienie, zaktualizowanie, zablokowanie, ograniczenie lub usunięcie swoich Danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych osobowych bądź otrzymać ich kopię w celu przekazania innemu podmiotowi (w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa), może złożyć wniosek, klikając odpowiednie łącze na liście rozwijanej Wnioski dotyczące praw użytkownika w zakresie ochrony prywatności znajdującej się poniżej, odpowiednio do kraju zamieszkania użytkownika. Jeśli nie można znaleźć łącza dla właściwego kraju, należy przesłać zapytanie, korzystając z informacji o odpowiednim kraju dostępnych na poniższej liście rozwijanej Dane kontaktowe według kraju.

Odpowiemy na żądanie użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

We wniosku należy jasno określić, jakie Dane osobowe użytkownik chciałby zmienić i czy chce usunięcia swoich Danych osobowych z naszej bazy danych.  W celu ochrony prywatności użytkownika możemy realizować wnioski odnoszące się wyłącznie do Danych osobowych powiązanych z konkretnym adresem e-mail, którego użytkownik użył do wysłania wniosku. Przed zrealizowaniem wniosku może być konieczne zweryfikowanie tożsamości użytkownika.  Postaramy się zrealizować wniosek użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe. 

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji i/lub w celu sfinalizowania wszelkich transakcji, które użytkownik rozpoczął przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie Danych osobowych (np. gdy użytkownik dokonuje zakupu lub bierze udział w promocji, może nie być w stanie zmienić lub usunąć podanych Danych osobowych do czasu zakończenia takiego zakupu lub promocji). 

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyborów opcjo dotyczących ochrony prywatności lub niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności użytkownik może skontaktować się z nami, klikając odpowiednie łącze na liście rozwijanej Informacje kontaktowe według kraju znajdującej się poniżeji przesyłając formularz wniosku dotyczącego ochrony prywatności bądź korzystając z informacji podanych w celu umożliwienia skontaktowania się z nami. 

Wnioski związane z prawami do ochrony prywatności

Wybierz właściwy region poniżej i przejdź do swojego kraju zamieszkania, aby złożyć wniosek związany z prawami do ochrony prywatności

EMEA

Mieszkańcy Austriacki Austria — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Szwajcarii Szwajcaria — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Belgii Belgia (FR) — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Belgii Belgia (NL) — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Bułgarii Bułgaria — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Chorwacji Chorwacja — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Republiki Czeskiej Republika Czeska — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Danii Dania — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Egiptu Egipt — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Estonii Estonia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Etiopii Etiopia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Finlandii Finlandia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Francji Francja — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Niemiec Niemcy — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Grecji Grecja — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Węgier Węgry — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Irlandii Irlandia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Włoch Włochy — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Kenii Kenia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Łotwy Łotwa — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Litwy Litwa — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Mołdawii Mołdawia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Maroka Maroko — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Holandii Holandia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Polski Polska — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Portugalii Portugalia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Rumunii Rumunia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Serbii Serbia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Słowacji Słowacja — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Słowenii Słowenia — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki (EN) — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki (AF) — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Hiszpanii Hiszpania — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Szwecji Szwecja — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Tanzanii Tanzania — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Turcji Turcja — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Ukrainy Ukraina — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii Wielka Brytania — wniosek związany z ochroną prywatności

Mieszkańcy Zambii Zambia — wniosek związany z ochroną prywatności

Informacje kontaktowe według kraju

Poniżej znajduje się lista krajów w porządku alfabetycznym

Algeria

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Argentina

Oficina Central - Buenos Aires, Argentina
Avenida Libertador 101, Piso 1, 1638
Vicente López, Buenos Aires, Argentina
Tel: 11-4110-0202 / 11-4110-0201
infoargentina@corteva.com

Australia

Customer Information Center
Locked Bag 2002 Chatswood,
NSW 2057,
Australia.
+61 1800 700 096
Email: AUCustomerService@Corteva.com

Belgium (DE)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Belgium (FR)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Belgium (NL)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Bolivia

Centro de información al cliente
Av. San Martin # 1800, Edificio Tacuaral 2o. Piso Of. 205
Santa Cruz de la Sierra
Tel: (591-3)-341-6464
Fax: (591-3)-341-7542
Correo electrónico: infobolivia@corteva.com

Brazil

Departamento de Marketing/CRM
Corteva Agriscience

Alameda Itapecuru, 506
Alphaville Industrial, Barueri - SP
CEP 06454-080
Telefone 0800-772-2492

Entrar em contato com nossa DPO por meio do e-mail dpobrasil@corteva.com

Bulgaria

Corteva Agriscience Bulgaria EOOD
Metropolitan Municipality, Mladost IV
 Business Park Sofia, Building 1A, Floor 1.
 01766 Sofia,  Bulgaria

Cambodia

Regency Square C, Ground Floor, Unit # 30C/168
Mao Tse Tong Blvd (245), Phum 3, Tumnob Tuek,
Khan Chamkamon, Phnom Penh
Cambodia 120108
Tel: +855 92 777 527

Canada (EN)

Customer Information Center
c/o Scot Middleton, Canada Privacy Officer

Attn. Privacy Requests
Suite 2450, 215 2 Street Southwest
Calgary, AB T2P 1M4

caprivacyrequest@corteva.com

Canada (FR)

Centre d’informations clients
c/o Scot Middleton, Canada Privacy Officer

Attn: Privacy Request
Suite 2450, 215 2 Street Southwest
Calgary, AB
T2P 1M4

caprivacyrequest@corteva.com

Chile

Teléfono: 22836 7001.
Gran Avenida 1621, Paine, Región Metropolitana, Chile.

China

客户信息中心
上海市浦东新区祖冲之路2290号展想广场1号楼16层
服务热线:400 880 5588
公共邮箱:support_gc@corteva.com

Colombia

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Costa Rica

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Croatia

Corteva Agriscience Croatia LLC
Florijana Andrašeca 18 A
10 000 Zagreb
CROATIA

Czech Republic

Corteva Agriscience Czech s.r.o.
Pekarska  628/14,
Praha 5, 15500,
Czech Republic

Denmark

Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen, Denmark

Dominican Republic

 +54 11-4110-0202 / 11-4110-0201
Vía correo electrónico a: infoargentina@corteva.com
Oficina Central - Buenos Aires Argentina
Avenida del Libertador 101, Piso 11, B1638BEA
Vicente López, Buenos Aires, Argentina

Ecuador

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Egypt

Corteva Agriscience Egypt LLC
Fourth Floor, Fifth Settlement
67 El Tessein Street
New Cairo
Egypt
c/o Tel: +20 22613 1885

El Salvador

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Estonia

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Ethiopia

Corteva Agriscience Ethiopia PLC
Africa Avenue, Peacock Park
Addis Ababa, Ethiopia,

Finland

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

France

Corteva Agriscience France S.A.S
1 bis avenue du 8 mai 1945
Immeuble Equinoxe II
78280 Guyancourt - France

Germany

Corteva Agriscience Deutschland GmbH
Riedenburger Str. 7 81677 München
Deustchland .

Ghana

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Greece

Corteva Agriscience Hellas S.A.
Hydras 2 & Leoforos Kifisias 280
15232 Chalandri
Telephones: +302106800741 or +302106889700

Guatemala

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Honduras

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Hungary

Corteva Agriscience
Boldiszár u. 4
1112 Budapest - Hungary

India

Customer Information Center
Corteva AgriScience,
12th floor, Atria, V Ascendas IT park,
Madhapur, Hyderabad 500081
1860 1800 186

Indonesia

Pusat Informasi Pelanggan
CIBIS NINE, 10th floor Cilandak
Commercial Estate
Jalan TB Simatupang no 2, Jakarta
Selatan 12560, Indonesia
Phone: 021-50829455

Ireland

Corteva Agriscience UK Limited
CPC2 Capital Park, Fulbourn,
Cambridge, CB21 5XE
+44 (0)1462 457272

Italy

Corteva Agriscience Italia S.r.l
Via Comizi Agrari 10
 26100 Cremona - Italia

Ivory Coast

CORTEVA AGRISCIENCE
Oasis Square, Building 6, 2nd floor – N° 217.
Oasis, PC 20410 – Casablanca - MOROCCO
Fixe: +212 529 05 51 92

Japan

〒100-6110
東京都千代田区永田町2-11-1
山王パークタワー コルテバ
アグリサイエンス日本株式会社

Kenya

Corteva Agriscience Kenya Limited
L. R. No. 205/94/95 Riverside Drive Chiromo Road
Nairobi, Kenya

Korea

Corteva AgriSciences Korea Contact Info
코르테바아그리사이언스 코리아(유)
서울특별시 중구 칠패로 37 , HSBC 빌딩 15층
Tel : 02-2223-8900
Fax : 02-2088-8174
E-mail: CortevaKorea@corteva.com

Latvia

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Lithuania

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Malaysia (EN)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia (MS)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia (ZH)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Mexico

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Moldova

Corteva Agriscience Romania S.R.L.
 Baneasa Business & Technology Park Sos Bucuresti-Ploiesti Nr 42-44 Cladirea B, et 2 Sector 1
 013696 Bucuresti  - Romania.

Morocco

CORTEVA AGRISCIENCE
Oasis Square, Building 6, 2nd floor – N° 217.
Oasis, PC 20410 – Casablanca - MOROCCO
Fixe: +212 529 05 51 92

Netherlands

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24 d
4611BB Bergen op Zoom, The Netherlands

New Zealand

Customer Information Center
Private Bag 2017 New Plymouth,
Taranaki 4342, New Zealand
+646 757 7812
Email: NZCustomerService@Corteva.com

Nicaragua

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Nigeria

Corteva Agriscience Nigeria Limited
1, KPMG Tower - Bishop Aboyade Cole Street
Lagos, Nigeria

Pakistan

Customer Information Center
Lahore Headoffice
26-FCC, 2nd Floor,
Syed Maratab Ali Road,
Gulberg IV, Lahore, Pakistan
Telephone number: +92-42-35711303-9
Sahiwal office
06-Km Lahore Road, Sahiwal.
Tel: +92 40 4403140-41

Panama

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Paraguay

Departamento de Marketing/CRM
Corteva Agriscience

Alameda Itapecuru, 506
Alphaville Industrial, Barueri - SP
CEP 06454-080
Telefone 0800-772-2492

Entrar em contato com nossa DPO por meio do e-mail dpobrasil@corteva.com

Peru

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Philippines

Customer Information Center
8th Floor, ISquare Building, 15 Meralco Avenue,
Pasig, Metro Manila 1605, Philippines
(+632) 818 9911

Poland

Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o
Piusa Dziekońskiego 1
00-728 Warsaw - Poland

Portugal

Corteva Agriscience
Campo Pequeno, 48, 6º Esquerda
1000-081 Lisboa
Tel. +351 217 998 030

Romania

Corteva Agriscience Romania S.R.L.
 Baneasa Business & Technology Park Sos Bucuresti-Ploiesti Nr 42-44 Cladirea B, et 2 Sector 1
 013696 Bucuresti  - Romania.

Senegal

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Serbia

Corteva Agriscience
Olga Petrov 10
21000 Novi Sad
Republic of Serbia

Singapore

Corteva Agriscience (Singapore) Pte Ltd
21 Biopolis Road, Nucleos South Tower
#07-21
Singapore 138567
Tel: +65 64611000

Slovakia

Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
Namestie SNP 15
 811 06 Bratislava - Slovakia

Slovenia

Corteva Agriscience SLO d.o.o.
Markišavska ulica 10
9000 Murska Sobota - Slovenia

South Africa

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

South Africa

Customer Information Center
PO Box 19
Greytown 3250
033 413 9500

Spain

Corteva Agriscience
Campus Corteva Agriscience, Ctra. Sevilla-Cazalla, km 4,6.
41309, La Rinconada, Sevilla - Spain

Sweden

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Tanzania

Corteva Agriscience Tanzania Limited
Unga Ltd, Sido Road
PO Box 10677
Arusha, Tanzania

Thailand

ศูนย์ข้อมูลลูกค้า
บริษัท คอร์เทวา อะกริไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0)2792 2900

Tunisia

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Turkey

Kiza Is Merkezi Onur Mahallesi Turhan Cemal
Beriker Bulvari No 437 A5 Blok Kat 6 Seyhan Adana - TURKEY

Ukraine

Company contact details: https://www.corteva.com.ua/contacts/our-office.html
0-800-309-309

United Kingdom

Corteva Agriscience UK Limited
CPC2 Capital Park, Fulbourn,
Cambridge, CB21 5XE
+44 (0)1462 457272

United States

Customer Information Center
9330 Zionsville Rd.,
 Indianapolis, IN 46268
              or
1-800-686-6200

Uruguay

   +54 11-4110-0202 / 11-4110-0201
Vía correo electrónico a: infoargentina@corteva.com

Venezuela

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Vietnam

Văn phòng Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3828 8921
Tầng 12, tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghe, Quận 1,
Thành phố Hồ Chì Minh

Zambia

Corteva Agriscience Zambia Limited
Plot No 35283 Mwembeshi Road,
Heavy Industrial Area,
P.O. Box 33282, Lusaka
Tel: +260 211 846 299, +260 211 846 318, +260 971 399 475