Zasady ochrony prywatności

Corteva Agriscience™ dba o Państwa prywatność. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe) będą przechowywane w wybranych miejscach znajdujących się przede wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te będą używane przez firmy Corteva Agriscience™, DuPont, Pioneer Hi-Bred i Dow AgroSciences, podmioty z nimi powiązane, ich partnerów oraz wybrane osoby trzecie w innych krajach do przekazywania Państwu informacji na temat produktów lub usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie https://www.corteva.pl/polityka-prywatnosci.html. Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażają Państwo tym samym zgodę na postanowienia niniejszego oświadczenia o polityce prywatności.

Inicjatywa CLI w zakresie przejrzystości

Corteva Agriscience ™, dział rolniczy firmy DowDuPont ™, wspiera również inicjatywę CropLife International (CLI) w zakresie przejrzystości danych. Dążymy do zwiększenia przejrzystości danych dotyczących bezpieczeństwa, aby lepiej zaangażować się w dialog ze społeczeństwem, zwiększyć zrozumienie i zbudować zaufanie. Pracujemy nad skutecznymi sposobami zapewnienia niekomercyjnego dostępu do istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa. W kolejnych tygodniach szukaj informacji na tej stronie.

Tymczasem kliknij ten link, który wyjaśnia zaangażowanie branży w inicjatywę CLI Data Transparency: http://transparency.croplife.tsstaging.com/

 

Informacje nieosobowe

Dane nieosobowe, które zbieramy

„Informacje nieosobowe” to wszelkie informacje, które nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika, takie jak:
• Informacje o przeglądarce;
• Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii;
• Informacje demograficzne i inne informacje dostarczone przez użytkownika;
• Zagregowane informacje.

Jak zbieramy dane nieosobowe
Firmy DowDuPont, Dow i DuPont oraz ich zewnętrzni dostawcy usług mogą zbierać dane nieosobowe na różne sposoby, w tym:
• Za pośrednictwem przeglądarki: niektóre informacje są gromadzone przez większość przeglądarek: adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego i typ oraz wersja przeglądarki internetowej.
• Używanie plików cookie: Pliki cookie umożliwiają serwerowi internetowemu przesyłanie danych do komputera w celu przechowywania zapisów i innych. Używamy plików cookie i innych technologii, aby między innymi lepiej służyć użytkownikowi bardziej dostosowanymi informacjami, ułatwić stały dostęp do witryny i korzystanie z niej oraz zapewnić spersonalizowany marketing. Jeśli użytkownik nie chce gromadzić informacji za pomocą plików cookie, w większości przeglądarek istnieje prosta procedura, która umożliwia odrzucenie plików cookie. Niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie, jeśli użytkownik odmówi korzystania z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź stronę http://www.allaboutcookies.org/
• Używanie znaczników pikseli, sygnalizatorów sieci web, przezroczystych plików GIF lub innych podobnych technologii: Mogą one być używane w połączeniu z niektórymi stronami witryny i wiadomościami e-mail w formacie HTML, aby między innymi, śledzić działania użytkowników witryny i odbiorców poczty e-mail, mierzyć sukces kampanii marketingowych i kompilować statystyki dotyczące wykorzystania witryny i współczynników odpowiedzi.
• Od użytkownika Informacje, takie jak lokalizacja użytkownika, a także inne informacje, takie jak preferowany sposób komunikacji, są zbierane, gdy użytkownik dobrowolnie je poda. O ile informacje te nie są połączone z danymi osobowymi, nie identyfikują osobiście użytkownika ani żadnego innego użytkownika witryny lub aplikacji.
• Sumując informacje: zbiorcze dane osobowe nie identyfikują użytkownika ani żadnego innego użytkownika witryny lub aplikacji (na przykład możemy użyć danych osobowych do obliczenia odsetka użytkowników, którzy mają określony numer kierunkowy telefonu).

Jak wykorzystujemy i ujawniamy informacje nieosobowe
Ponieważ dane nieosobowe nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, możemy wykorzystywać i ujawniać informacje nieosobowe w dowolnym celu. W niektórych przypadkach możemy łączyć informacje nieosobowe z danymi osobowymi (np. łącząc imię i nazwisko z lokalizacją geograficzną). Jeśli połączymy wszelkie dane nieosobowe z danymi osobowymi, np. gdy połączymy podane przez użytkownika informacje przy rejestracji z danymi nieosobowymi w celu zapewnienia ukierunkowanego spersonalizowanego marketingu, połączone informacje będą traktowane przez firmy Dow lub DuPont jako dane osobowe.

Adresy IP

„Adres IP” użytkownika to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera, którego używa, przez dostawcę usług internetowych (ISP).

Jak zbieramy adresy IP
Adres IP jest identyfikowany i logowany automatycznie w plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami.
Zbieranie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i odbywa się automatycznie na wielu stronach internetowych.

Jak firma DowDuPont używa i ujawnia adresy IP
Firma DowDuPont i jej podmioty stowarzyszone używają adresów IP do takich celów, jak obliczanie poziomu wykorzystania witryny, pomaganie w diagnozowaniu problemów z serwerem, administrowanie witryną i prezentowanie treści dostosowanych do kraju użytkownika. Możemy również używać i ujawniać Adresy IP we wszystkich celach, w których wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe. Należy pamiętać, że adresy IP, pliki dzienników serwera i powiązane informacje traktujemy jako dane nieosobowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującym prawem musimy postępować inaczej.

 

Reklama internetowa

Firma DowDuPont i jej podmioty stowarzyszone oraz dostawcy usług osób trzecich wykorzystują pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne w sieci Web, przejrzyste pliki GIF lub podobne technologie w celu śledzenia działań użytkowników witryny i odbiorców poczty e-mail w witrynach innych niż stowarzyszone i personalizacji witryny, przedstawiając reklamy, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Na przykład korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, aby prezentować produkty i oferty dostosowane do preferencji i zainteresowań wykazywanych przez aktywność online w czasie.

Witryny innych firm

Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie dotyczą i wyłączają naszą odpowiedzialność za prywatność, informacje lub inne praktyki osób trzecich, w tym osób trzecich działających na stronach, do których witryna lub aplikacja zawiera łącze. Umieszczenie łącza w witrynie lub aplikacji nie oznacza poparcia dla połączonej witryny przez firmę DowDuPont, Dow lub DuPont.

Korzystanie z witryny przez dzieci

Firmy DowDuPont, Dow i DuPont zobowiązują się do ochrony potrzeb prywatności dzieci. Zachęcamy rodziców i opiekunów do odgrywania aktywnej roli w działaniach online ich dzieci. Nie kierujemy witryny ani aplikacji do dzieci poniżej czternastego (14) roku życia, ani świadomie nie zbieramy informacji od dzieci w celu sprzedaży produktów lub usług.

Aktualizacje tych Zasad ochrony prywatności

Możemy zmienić niniejsze Zasady ochrony prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności zaczną obowiązywać, gdy opublikujemy zmienione Zasady ochrony prywatności w witrynie lub aplikacji. Korzystanie z witryny lub aplikacji po tych zmianach oznacza akceptację zmienionych Zasad ochrony prywatności.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub Zasad ochrony prywatności dotyczących firm DuPont i Dow, prosimy o kontakt z:
Corteva Inquiry Management Center lub napisanie na adres:

Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, Polska 
lub

e-mail: privacy.poland@corteva.com