Kontakt


Bizon™ to przełomowy, kompletny herbicyd przeznaczony do powschodowego, jesiennego zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych.  

Kluczowe przewagi Bizon™

INNOWACJA – jeden produkt

INNOWACJA – jeden produkt

Bizon™ to unikatowe połączenie i moc aż 3 substancji aktywnych, dzięki czemu nie ma konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych chwastów lub wzmocnienia skuteczności.

Możliwość zastosowania Bizona™ we wszystkich zbożach ozimych zdecydowanie ułatwia dobór herbicydu w gospodarstwie, gdyż jednym produktem ochronimy jesienią wszystkie zboża.

PEWNOŚĆ – jeden zabieg

PEWNOŚĆ – jeden zabieg

Jeden zabieg preparatem Bizon™ zapewnia najskuteczniejsze zwalczenie strategicznych chwastów wschodzących jesienią.

Dodatkowo Bizon™ poszerza spektrum zwalczanych chwastów o gatunki, które mogą być problematyczne regionalnie.

WYGODA – jedna dawka

WYGODA – jedna dawka

Jedna, stała, niska i łatwa do odmierzenia dawka to niewątpliwa wygoda i ułatwienie dla użytkowników.

Niezależnie od: gatunku zbóż, presji ze strony chwastów, gatunków roślin niepożądanych występujących na polach, terminu zabiegu itp. stosujemy jedną dawkę herbicydu Bizon™: 1 l/ha 

ELASTYCZNOŚĆ – szerokie okno aplikacji

ELASTYCZNOŚĆ – szerokie okno aplikacji

Bizon™ może być stosowany jesienią w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż.

W celu uzyskania najkorzystniejszego efektu chwastobójczego rekomendowanym terminem zabiegu jest okres od 1 do 4 liści zbóż.

W przypadku suszy i optymalnego terminu siewu należy przesunąć zabieg na fazę: 3-4 liści zbóż.

Najlepiej, kiedy w trakcie aplikacji chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.

BEZPIECZEŃSTWO – komfort wyboru

BEZPIECZEŃSTWO – komfort wyboru

Bizon™ w odróżnieniu od niektórych produktów może być stosowany bez ograniczeń we wszystkich odmianach gatunków zbóż ozimych.

Dodatkowo wygodny dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji to pewność komfortu.

Zakres zwalczanych chwastów

Stopień skuteczności uzyskiwany w doświadczeniach w Polsce i w Europie:

 

Bizon™ – pełna satysfakcja wykazana w doświadczeniach polowych

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji

Pamiętaj, aby zwrócić każde zużyte opakowanie po ś.o.r. do sprzedawcy. Szczegóły na: www.systempsor.pl

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.