Kontakt

Skuteczny, że nawet mszyca nie siada

Closer - Nawet mszyca nie siada
Closer to przełomowy produkt w walce z mszycą. Pierwsze objawy działania u szkodników są widoczne w ciągu kilku minut po aplikacji. Wysoka skuteczność działania utrzymuje się nawet do 14 dni po zabiegu. Mszyce przestają żerować i uszkadzać rośliny uprawne niemal natychmiast po zabiegu.                         

O Isoclast™ active

Odkrycie i rozwój Isoclast active to punkt zwrotny w walce ze szkodnikami ssącymi. Jest to odpowiedź na potrzeby rolników, z zachowaniem troski o zdrowie człowieka i bezpieczeństwo środowiska.

Kluczowe informacje:

molecule

 

  • To związek z grupy sulfoksymin (grupa 4C wg IRAC) stanowi nowy wymiar w dziedzinie ochrony upraw rolnych. To pierwsza substancja owadobójcza w tej klasie i obecnie jedyny jej reprezentant.
  • Nie jest neonikotynoidem, dzięki czemu zwalcza szkodniki odporne na substancje z tej grupy.
  •  Ma minimalny wpływ na pożyteczne owady – szybko rozkłada się do metabolitów nieszkodzących im, a po wyschnięciu na liściu nie jest dla nich toksyczny.

 


 

Jak działa Closer

Closer przemieszcza się w roślinie na dwa sposoby:

TRANSLAMINARNE – przenika z powierzchni liścia do jego wnętrza, chroniąc go w całości (nie tylko po stronie opryskanej), co pomaga dotrzeć do szkodników ukrytych w obrębie pokroju rośliny.

SYSTEMICZNIE – do nowych przyrostów przemieszcza się przez ksylem, dzięki czemu chroni najmłodsze części rośliny, które nie były opryskane.

Dzięki tym dwóm sposobom przemieszczania, Closer umożliwia zwalczanie szkodników będących poza opryskiwaną powierzchnią.

 

Kluczowe korzyści ze stosowania Closer

 

 


Zalecenia stosowania

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.