Kontakt

Technologia Delegowana do ochrony Twojego sadu

Delegate
Produkt o szybkim i skutecznym działaniu na owocówki, zwójki i miodówki, dzięki któremu uzyskasz plon wysokiej klasy, łatwiej sprzedaż towar i osiągniesz zysk.

Kluczowe korzyści

Nowość -> zupełnie nowa substancja aktywna z nowej grupy chemicznej IRAC 5

Spinetoram z grupy Spinozyn. Unikalna grupa chemiczna do której należy produkt powoduje, że jest on bardzo dobrym narzędziem w programach zarządzania odpornością. Brak odporności krzyżowej z innymi mechanizmami działania. Dzięki nowej technologii naukowcy firmy stworzyli spinetoram – substancje aktywną pochodzącą z fermentacji bakteryjnej gatunku Saccharopolyspora spinosa, po której nastąpiła dodatkowa modyfikacja syntetyczna. Dzięki czemu produkt ma zwiększoną aktywność owadobójczą, zwiększoną penetrację substancji aktywnej przez naskórek, zwiększona aktywność w miejscu docelowym i jest bardziej stabilny w świetle słonecznym.;

Szybkie i skuteczne działanie na szkodniki

Produkt bardzo dobrze zwalcza owocówki, zwójki i miodówki. Efekt działania widoczny jest już po kilkudziesięciu minutach od zastosowania. Po aplikacji szkodnik przestaje żerować w ciągu kilku minut a śmiertelność następuje w ciągu 1 do 24 godzin. Na szkodnika działa żołądkowo i kontaktowo, a na roślinie działa powierzchniowo i translaminarnie. 

W przeprowadzonych badaniach, wykazano, że skuteczność zwalczania poszczególnych gatunków owocówki i zwójek w zalecanej dawce 0,3 kg/ha jest wyższa niż w porównywanych preparatach, dostępnych obecnie w sprzedaży, a skuteczność rzędu 75-80 % jest osiągalna stosując preparat w dawce 0,2 kg/ha. Warto nadmienić, że produkt zwalcza wszystkie stadia rozwojowe zwójkówek. Wyraźny efekt zwalczania miodówek, jest zauważalny szybciej po zastosowaniu środka Delegate, niż ma to miejsce w przypadku innych preparatów.

 

Krótki okres karencji

Produkt ma krótki okres karencji 7 dni,  a przewidywana średnia pozostałości substancji czynnej wynosi mniej niż europejska norma. NDP po 7 dniach od aplikacji oraz poniżej 0.01 mg/kg po 21


Spektrum zwalczanych szkodników

Zwójki

Owocówki

Miodówka gruszowa

Miodówki


Dawkowanie i termin stosowania


Owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójki liściowe, szrotówek białaczek

  • stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87), 
  • nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu, 
  • zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki 

Miodówki (w uprawie gruszy)

  • stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87) w trakcie wylęgania larw, najpóźniej w fazie rozwojowej larw L-3, 
  • nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu Zalecana dawka: 0,3 kg/ha*

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha (w zależności od typu opryskiwacza)

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


*Informacja o doświadczeniach:

W przeprowadzonych badaniach, wykazano, że skuteczność zwalczania poszczególnych gatunków owocówki i zwójek w zalecanej dawce 0,3 kg/ha jest wyższa niż w porównywanych preparatach, dostępnych obecnie w sprzedaży, a skuteczność rzędu 75-80 % jest osiągalna stosując preparat w dawce 0,2 kg/ha. Warto nadmienić, że produkt zwalcza wszystkie stadia rozwojowe zwójkówek. Wyraźny efekt zwalczania miodówek, jest zauważalny szybciej po zastosowaniu środka Delegate, niż ma to miejsce w przypadku innych preparatów.


Kontakt

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.