Kontakt

Kompletna ochrona – parch, mączniak i szara pleśń

 

Fontelis™ - pierwszy preparat z grupy SDHI zarejestrowany łącznie do zwalczania parcha jabłoni, mączniaka jabłoni oraz szarej pleśni

 

Najważniejsze korzyści

  • Skutecznie zapobiega rozwojowi parcha - należy go stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie we wczesnych stadiach rozwoju choroby (maksymalnie 48 godzin po infekcji)
  • Daje możliwość skutecznego zabezpieczania jabłoni przed szarą pleśnią w całym okresie wegetacji, włączając w to krytyczny z punktu widzenia ochrony okres kwitnienia
  • W praktyce temperatura nie ogranicza terminu jego stosowania
  • Jest odporny na zmywanie do 60 mm deszczu w godzinę po zabiegu
  • Do stosowania nawet „solo” już od dawki 0,5 l/ha

 


Parch jabłoni

Fontelis™ 200 SC zatrzymuje kiełkowanie zarodników i wzrost grzybni parcha jabłoni.

Stosowany interwencyjnie do 48 godzin po infekcji hamuje wzrost grzyba i zwalcza rozwiniętą grzybnię.

Szara pleśń

Fontelis™ 200 SC zatrzymuje kiełkowanie zarodników i wzrost grzybni szarej pleśni.

Stosowany w okresie kwitnienia jabłoni i opadania płatków zapobiega zasiedlaniu słupków i pręcików kwiatów, a także występowaniu formy ukrytej w kielichu rozwijającego się owocu (suchej lub mokrej zgnilizny przykielichowej). 

 fot. Hubert Głos

Mączniak jabłoni

Fontelis™ 200 SC zatrzymuje kiełkowanie zarodników i wzrost grzybni mączniaka jabłoni.

Stosowany leczniczo do 48 godzin po infekcji wtórnej hamuje wzrost grzyba i zwalcza rozwiniętą grzybnię.


Jabłonie:

  • parch i mączniak prawdziwy, dawka: 0,5-0,75 l/ha, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego,
  • szara pleśń, dawka: 0,5-0,75 l/ha

 

Zabieg należy wykonać dwukrotnie: od fazy pełni kwitnienia do fazy opadania płatków kwiatowych, zwłaszcza podczas deszczowej pogody, oraz przed zbiorem (nie później niż 21 dni przed zbiorem).

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów:  3

Zalecane opryskiwanie: drobnokroplisteKontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.