Kontakt

Max ochrony kukurydzy przed chwastami

Hector Max
Hector Max™ 66,5 WG jest powschodowym herbicydem stosowanym w uprawach kukurydzy od 2. do 6. liścia, który zwalczy na Twoim polu zarówno chwasty jedno-, jak i dwuliścienne. Do skutecznej ochrony kukurydzy wystarczy jeden produkt, który sprawi, że kukurydza będzie rosła bez konkurencji chwastów. Jest to doskonałe rozwiązanie w czasach, gdy wycofywane są kolejne substancje czynne.

Korzyści

Jeden zabieg powschodowy na chwasty jedno i dwuliścienne

Hector Max™ 66,5 WG zawiera w swoim składzie aż trzy substancje czynne, reprezentujące dwa mechanizmy działania. Dzięki temu zwalcza wiele gatunków chwastów, w tym te zaliczane jako najtrudniejsze w uprawie kukurydzy: chwastnica jednostronna, komosa biała, szarłat szorstki czy rdesty. Nie ma potrzeby dodatku innych substancji aktywnych w celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów;

Elastyczna dawka

W zależności od nasilenia chwastów na polu oraz ich fazy rozwojowej możliwa jest regulacja dawki na hektar, dzięki czemu możemy dopasować ochronę do faktycznego stanu zachwaszczenia na konkretnym polu kukurydzy i zmniejszyć koszt zabiegu;

Wiesz jakie chwasty zwalczasz

Hector Max™ 66,5 WG działa głównie nalistnie, przez co jest mało wrażliwy na niską wilgotność gleby, co jest istotne w warunkach suszy. Synergizm trzech substancji aktywnych oraz dedykowanego adiuwanta umożliwia zniszczenie chwastów wrażliwych również wtedy, kiedy są już widoczne na polu;

Bezpieczeństwo stosowania w kukurydzy

Hector Max™ 66,5 WG powinien być zastosowany w uprawach kukurydzy między fazą 2 liści, a fazą 6 liści właściwych kukurydzy. Z jednej strony jest to najbezpieczniejszy dla rośliny uprawnej okres na zastosowanie herbicydu, z drugiej najwłaściwszy moment na efektywne zwalczanie chwastów. 


Skład i działanie Hectora Max™ 66,5 WG

Hector Max

Hector Max™ 66,5 WG to nowoczesny, trójskładnikowy herbicyd o unikalnym składzie wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych. Dzięki temu doskonale zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne w terminie powschodowym, włączając także i te uciążliwe, takie jak: chwastnica jednostronna, komosa biała, perz właściwy i szarłat szorstki.

Hector Max™ 66,5 WG zwalcza chwasty kompleksowo w jednym zabiegu, bez konieczności tworzenia mieszanin z innymi herbicydami.

Hector Max™ 66,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (np. perzu właściwego, chwastów prosowatych) oraz chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinach, wstrzymując ich wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Sprzedawany jest wraz z dedykowanym adiuwantem. 

Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Komosa biała po zastosowaniu Hector Max™ 66,5 WG

 

Samosiewy rzepaku po zastosowaniu Hector Max™ 66,5 WG

 

Chaber bławatek po zastosowaniu Hector Max™ 66,5 WG

Kiedy i jak stosować?

Na podstawie wyników licznych doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i w Europie, a także rezultatów uzyskiwanych na polach produkcyjnych, najlepszą porą na zastosowanie środka Hector Max™ 66,5 WG jest faza 2-6 liści kukurydzy.

Dodatkowo ważne jest, aby:

• większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm,
• rośliny chwastnicy jednostronnej znajdowały się w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia,
• większość chwastów dwuliściennych znajdowała się w fazie 2-4 liści.


Przy stosowaniu herbicydów nalistnych, bardzo istotną kwestią jest umiejętność właściwego rozpoznawania faz rozwojowych kukurydzy i stosowanie preparatów w zalecanych stadiach rozwojowych. Pierwszy liść jest jako jedyny w kukurydzy zaokrąglony na szczycie i należy go liczyć jako pierwszy liść właściwy. Kolejne liście liczymy od dołu do góry, przy czym aby zaliczyć liść jako właściwy, powinien być on w pełni rozwinięty i jednocześnie powinniśmy widzieć szczyt kolejnego liścia. Fazę rozwojową kukurydzy liczymy zatem na podstawie w pełni wykształconych liści (na poniższym przykładzie kukurydza znajduje się w fazie 3 liści właściwych).Jak Hector Max™ 66,5 WG zwalcza chwasty?


Dzięki bogatemu składowi, herbicyd Hector Max™ 66,5 WG zwalcza szereg chwastów jedno- oraz dwuliściennych. Co najważniejsze, chroni kukurydzę przed konkurencją najważniejszych gatunków, tj. komosa biała, szarłat szorstki, chwasty prosowate czy rdesty.


Elastyczna dawka stosowania umożliwia dopasowanie siły zabiegu, do stanu i stopnia zachwaszczenia na polu.


Hector Max 66,5 WG to maksymalna skuteczność! Ponieważ produkt znajduje się w formulacji granul rozpuszczalnych w wodzie (WG) wymaga zastosowania razem z dedykowanym adiuwantem, który zwiększając pobieranie produktu przez liście chwastów wrażliwych niweluje negatywny skutek niesprzyjających czynników.

Nasze doświadczenia, przeprowadzone zarówno w Polsce, jak i w Europie pokazują, że spektrum gatunków chwastów zwalczanych przez Hector Max 66,5 WG może być dużo szersze. Jest to możliwe dzięki bogatemu składowi herbicydu, i zastosowaniu substancji czynnych o wysokiej efektywności chwastobójczej!Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.