Kontakt

Mocny początek w uprawie rzepaku

Lumiposa
Lumiposa™ to zaprawa nowej generacji spełniająca wszystkie kryteria dopuszczenia do stosowania w rzepaku ozimym. Oferuje najwyższą dostępną skuteczność ochrony przed najważniejszymi szkodnikami atakującymi rzepak w początkowej fazie rozwoju.

Kluczowe korzyści ze stosowania zaprawy nasiennej Lumiposa™

 
1. Chroni uprawy rzepaku ozimego w najwcześniejszych fazach rozwoju, gdy rośliny są szczególnie podatne na zagrożenia ze strony szkodników,
2. Rośliny są chronione aż do fazy 3-4 liścia,
3. Lumiposa™ zwalcza wszystkie kluczowe szkodniki rzepaku, w tym śmietkę kapuścianą,
4. Wyraźnie poprawia wigor roślin i zapewnia dobry start wegetacji,
5. Nowy sposób działania różny od środków z grupy neonikotynoidów,
6. Doskonały profil bezpieczeństwa nasion.

Skuteczność działania

Średnie wyniki z trzech badań przeprowadzonych w Polsce w 2020 roku.

Średnie wyniki z trzech badań przeprowadzonych w Polsce w 2020 roku.


 


Sposób działania

Lumiposa™ jest pierwszą zaprawą insektycydową dla rzepaku ozimego wykorzystującą cyjanotraniliprol, substancję aktywną należącą do nowej grupy chemicznej - antranilowych diamidów. Cyjanotraniliprol wpływa na zachowanie szkodników upośledzając funkcje ich mięśni. Szkodniki przestają żerować wkrótce po spożyciu lub nadgryzieniu zaprawionej rośliny, a giną po 24-60 godzinach.

Śmietka kapuściana

Śmietka kapuściana

Pchełka ziemna

Pchełki ziemne

Pchełka rzepakowa

Pchełka rzepakowa

Gnatarz rzepakowiec

Gnatarz rzepakowy

Poproś swojego dostawcę o nasiona zaprawione Lumiposą™.

Efekt zaprawiania: silne rośliny o dużym wigorze od początku dają wyższy plon o lepszych parametrach


Kontakt

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.