Kontakt

POSTAW NA WŁAŚCIWEGO KONIA I ODBIERZ 50 ZŁ

Mustang Forte - odbierz 50 zł

WIELKA PROMOCJA MUSTANGA FORTE™ 195 SE!!!

Kup minimum 10 litrów Mustang Forte™ 195 SE I ODBIERZ 50 ZŁ.

Jeżeli jesteś uczestnikiem programu E-pole.pl zaloguj się do swojego konta na www.e-pole.pl i prześlij dowód zakupu. Jeżeli nie jesteś, zarejestruj się najpierw na www.e-pole.pl a następnie prześlij dowód zakupu.

Pamiętaj, że za każdy dodatkowy litr Mustang Forte™ 195 SE dostaniesz kolejne 5 zł.

Nagrodę przelejemy Ci na konto. Pamiętaj! Kupując również inne produkty Corteva Agriscience możesz zyskać dodatkowe bonusy. Sprawdź szczegóły na www.e-pole.pl.


Mustang Forte™ 195 SE to uniwersalny herbicyd opracowany specjalnie do powschodowego, wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. 

NIEZWYKLE SILNY produkt z możliwością stosowania aż do fazy 2. kolanka zbóż (do BBCH 32), zawierający 3 bardzo skuteczne substancje biologicznie czynne (florasulam, aminopyralid, 2,4-D)

O Mustangu Forte™ 195 SE

ZBOŻA OZIME – OCHRONA „POPRAWKOWA”

Po jesiennym zabiegu herbicydowym w zbożach ozimych, wiosną zazwyczaj przeprowadza się zabiegi poprawkowe służące wyeliminowaniu pozostałych na polu chwastów dwuliściennych, takich jak: przytulia czepna, chaber bławatek, chwasty rumianowate, mak polny czy samosiewy rzepaku.

Mustang Forte™ 195 SE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom integrowanej ochrony roślin i umożliwia skuteczne przeprowadzenie zabiegów poprawkowych w niższej dawce: 0,8 l/ha. *wg doświadczeń przeprowadzonych przez Corteva w Polsce

ZBOŻA OZIME – OCHRONA PODSTAWOWA

Jeżeli jesienią nie użyto żadnego preparatu i cała ochrona zbóż ozimych przeciwko chwastom dwuliściennym ma miejsce wiosną, należy zastosować pełną dawkę preparatu Mustang Forte™ 195 SE: 1 l/ha.

Objawy działania Mustanga Forte™ 195 SE:

•    chwasty przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu

•    pojawiają się deformacje liści i łodyg

•    można zaobserwować chlorozy (żółknięcia)

•    widoczne zamieranie chwastów


Zwalczane chwasty

Zakres zwalczanych chwastów oraz skuteczność uzyskiwana w warunkach doświadczeń w Polsce oraz krajach europejskich.

 


Dawki i terminy zabiegu

Zboża ozime (pszenica, pszenżyto, żyto) – warianty stosowania


 

Zboża jare (jęczmień, pszenica, owies, mieszanka jęczmienia z owsem) – dawka i termin aplikacji

 
 


 


 

Mieszaniny

Doskonała mieszalność z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową i innymi środkami ochrony roślin stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdźbło zbóż.


Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny.

* zastrzeżona nazwa handlowa Bayer, ** zastrzeżona nazwa handlowa Nufarm, *** zastrzeżona nazwa handlowa Adama, **** zastrzeżona nazwa handlowa Syngenta, ***** zastrzeżona nazwa handlowa Intermag

 


Następstwo roślin

Po zastosowaniu herbicydu wiosną i po zbiorze plonu MOŻESZ zasiać/zasadzić:

  • jesienią: zboża, rzepak ozimy, gorczycę na poplon, kapustę z rozsady, trawy,
  •  wiosną: zboża jare, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, sorgo, rzepak jary, gorczycę, słonecznik, cebulę z siewu, marchew, sałatę z rozsady, kapustę, kalafior, brokuł i inne rośliny kapustne, trawy.


Kontakt

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.