Kontakt

Nowy standard do zwalczania przytulii

Pixxaro

Z Pixxaro™ zwalczysz ją w każdej fazie rozwojowej, także wczesną wiosną, gdy są tylko 2ᵒC lub gdy zboże ma już liść flagowy.

Wystarczy jedno uderzenie w dawce 0,25 l/ha.


 

ZAGROŻENIE PRZYTULIĄ CZEPNĄ – ISTOTNE FAKTY

  • Próg szkodliwości – 1 roślina/m2 = 3% straty plonu 
  • Utrudnia zbiór i znacząco zanieczyszcza ziarno 
  • Nasiona są zdolne przetrwać w glebie 3-4 lata 
  • Jest szczególnie odporna na zwalczanie w okresie spowolnionej wegetacji


Korzyści:

Każda faza

Zwalcza przytulię w każdej fazie, a efekty działania są widoczne już kilka dni po zabiegu

W każdych warunkach

Jest skuteczny w każdych warunkach pogodowych (dla porównania produkty zawierające tylko fluroksypyr należy stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów)

Nawet gdy jest zimno

Możesz go stosować, nawet gdy jest zimno – od 2°C (w przeciwieństwie do środków opartych tylko o fluroksypyr, które działają najlepiej w temperaturze 15-20°C)

Swobodny dobór

Zapewnia swobodny dobór roślin następczych

Jeden zabieg

Wystarczy jeden zabieg w sezonie, w niskiej dawce 0,25 l/ha

Nawet do liścia flagowego

Jest bezpieczny dla zbóż, możesz go stosować nawet w fazie liścia flagowego

SKUTECZNOŚĆ PIXXARO™ NA PRZYTULIĘ CZEPNĄ W PORÓWNANIU DO FLUROKSYPYRU – RÓŻNE DAWKI

 

ZALECENIA STOSOWANIA I DAWKI

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w przypadku pozostałych chwastów: 0,375 l/ha


Kontakt

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.