Kontakt

Jeden na T1

Jeden na T1
Nowość w linii fungicydów zbożowych Corteva. Nadaje rytm całemu programowi ochrony

Główne zalety:

 

  • Jeden na wszystkie istotne gatunki zbóż
  • Jedno mocne uderzenie we wszystkie choroby
  • Jedyny taki na mączniaka
  • Jedyny skomponowany dla wirtuozów ochrony zbóż

 


Spektrum zwalczanych chorób

Mączniak prawdziwy

Łamliwość podstawy źdźbła zbóż

Brunatna plamistość liści (DTR)

Septorioza liści

Rdza brunatna

Rdza żółta


Dawkowanie i termin stosowania


Zalecana dawka:
pszenica, pszenżyto: 0,75 l/ha BBCH 25-65 .
żyto, jęczmień: 0,75 l/ha BBCH 25-49 .

Zalecana ilość wody: 150–400 l/ha

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób

Silną stroną fungicydu Verben™ 250 EC jest ochrona przed łamliwością podstawy źdźbła, najczęściej spotykaną chorobą na stanowiskach z uproszczonym płodozmianem. Cały kompleks chorób podstawy źdźbła (tzw. Podsuszki czy fusarium) jest istotnym czynnikiem, który negatywnie wpływa na fizjologię rośliny, zaburzając przewodzenie wody i składników pokarmowych z korzeni do nadziemnych części roślin. W skrajnych sytuacjach powoduje też wyleganie roślin na skutek osłabienia tkanek w dolnych partiach źdźbeł.

Kontakt

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.