Agronomia •  22.05.2024

Inatreq™ active – króluje na polach

Something went wrong. Please try again later...

Rosnąca odporność patogenów chorobotwórczych na substancje czynne stanowi coraz większy problem dla rolników. Utrudnia planowanie i prowadzenie programów ochrony upraw, a także może powodować ogromne straty ekonomiczne. Żeby skutecznie zapobiegać powstawaniu odpornych ras patogenów niezbędna jest prawidłowa rotacja środków ochrony roślin oraz wybór fungicydów różniących się mechanizmem działania. Warto zwrócić uwagę na przełomową substancję czynną o nazwie handlowej Inatreq™ active. To pierwszy od 20 lat całkowicie nowy mechanizm działania w ochronie fungicydowej zbóż, który powinien być zastosowany na wszystkich plantacjach pszenicy, pszenżyta i żyta.

 

Unikalny mechanizm działania do ochrony zbóż przed najgroźniejszymi patogenami

Inatreq™ active jest pierwszym przedstawicielem grupy chemicznej pikolinamidów. O przełomowym charakterze substancji czynnej stanowi nowe miejsce działania. Inatreq™ active działa w kompleksie III. Substancja hamuje oddychanie mitochondrialne komórek grzybowych, blokując transfer elektronów w łańcuchu oddechowym i zaburzając wytwarzanie ATP – głównego nośnika energii napędzającego funkcje życiowe komórek. W efekcie dochodzi do zakłócenia kluczowych procesów biochemicznych i zatrzymania rozwoju infekcji. Inatreq™ active pozyskiwany jest z naturalnego produktu (z bakterii Streptomyces sp. 517-02) i wytwarzany w procesie fermentacji. To nowy patent w branży chemicznej i prawdziwy przełom w ochronie roślin. Efektem naturalnego pochodzenia jest też korzystny profil toksykologiczny, niska toksyczność dla ssaków i niska trwałość w środowisku.

Długotrwała i skuteczna ochrona

Inatreq™ active wyróżnia wyjątkowo długi czas działania – 7-10 dni działania leczniczego (interwencyjnego) oraz aż 6 tygodni działania zapobiegawczego. Pozwala to utrzymać łan w zdrowotności przez długi czas. Kolejna wyjątkowa cecha Inatreq™ active to wybitna, ponadstandardowa skuteczność w ochronie przed chorobami grzybowymi zbóż, w tym przez septoriozą paskowaną liści (nawet odporną). Wg badań AHDB to nr 1 na septoriozę paskowaną liści.  Inatreq™ active z protiokonazolem uzyskał najwyższą ocenę skuteczności zwalczania tej groźnej choroby (5/5) oraz bardzo wysokie oceny w eliminacji innych chorób, w tym rdzy żółtej, rdzy brunatnej, DTR czy fuzariozy kłosów. Dodatkowo, substancja czynna wykazuje pozytywny wpływ na jakość plonu, wyrównanie oraz MTZ. Widocznym znakiem plonotwórczego charakteru Inatreq™ active jest efekt złotego ziarna.

Siła formulacji i-Q4™

O przełomowym charakterze Inatreq™ active decyduje nie tylko nowy mechanizm działania, ale też wyjątkowa formulacja i-Q4™. Co oznacza i-Q4™? i = Inatreq™ active, Q = jakość, 4 = 4 właściwości, czyli związanie, pokrycie, wchłanianie, rozprzestrzenianie. i-Q4™ zapewnia doskonałe pokrycie roślin cieczą roboczą. Dzięki formulacji i-Q4™ krople cieczy roboczej rozlewają się po niemal 100% powierzchni liścia, umożliwiając jeszcze skuteczniejsze pokrycie rośliny środkiem. W przypadku innych formulacji, po wyparowaniu wody może dochodzić do krystalizacji substancji czynnej na powierzchni liścia. i-Q4™ pozwala fungicydom zawierającym Inatreq™ active przeniknąć warstwę woskową i stworzyć „aktywne zapasy” w liściach. Oznacza to więcej i dłużej dostępnej substancji czynnej dla rośliny. W konsekwencji to dłuższa i skuteczniejsza ochrona. Po wniknięciu do rośliny, Inatreq™ active działa lokalnie systemicznie, dociera do wszystkich części liścia chroniąc je również przed przyszłymi infekcjami. Pokrycie liści i przemieszczanie się substancji czynnej jest znacznie lepsze niż w produktach konkurencyjnych. Atutem substancji jest też odporność na zmywanie przez deszcz. 

W jakich fungicydach znajdziemy substancję czynną Inatreq™ active?

Inatreq™ active przebojem zdobył rynki w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. W Polsce substancja została zarejestrowana w fungicydzie Queen™. Oprócz Inatreq™ active (wg klasyfikacji FRAC grupa 21) w ilości 50 g/l (4,81 %), ten unikalny środek grzybobójczy zawiera protiokonazol (związek z grupy triazoli, wg klasyfikacji FRAC grupa 3) w ilości 100 g/l (9,63 %). Preparat występuje w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), ma działanie układowe, przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym i jarym oraz życie ozimym. Queen™ skutecznie zwalcza mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę żółtą zbóż i traw, septoriozy liści, brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, rynchosporiozę zbóż. Fungicyd należy stosować raz w sezonie w fazie BBCH 30 – 69, czyli od początku fazy strzelania w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy końca kwitnienia* w maksymalnej dawce 1,5 l/ha. Dawka zalecana mieści się w granicach od 1 lub 1,2 do 1,5 l/ha. Rekomendowana ilość wody wynosi 100-300 l/ha, zalecane opryskiwanie - drobnokropliste. Po zbiorze zbóż chronionych środkiem Queen™ można uprawiać wszystkie rośliny przewidziane w normalnym zmianowaniu. Inatreq™ active nie tylko spełnia obecne potrzeby rolników, ale także wyznacza kierunek innowacyjnej ochrony w rolnictwie na przyszłość.

Kolejnym fungicydem, dostępnym na rynku polskim i zawierającym substancję Inatreq™ active jest Questar™. Środek grzybobójczy jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej i rdzy brunatnej w pszenicy ozimej, septoriozy paskowanej oraz rdzy żółtej w pszenicy jarej, septorioz liści i rdzy żółtej w pszenżycie ozimym, a także rynchosporiozy zbóż i rdzy brunatnej w życie. Corteva uzyskała też rejestrację do zastosowań Qestar™ w uprawach małoobszarowych - septoriozy paskowanej oraz rdzy żółtej i brunatnej w pszenicy twardej i pszenicy orkisz, rdzy żółtej w pszenżycie jarym, rynchrosporiozy zbóż i rdzy brunatnej w życie jarym.

* Zalecany termin zwalczania fuzariozy kłosów w pszenicy ozimej to BBCH 51 – 69, czyli od początku fazy kłoszenia do fazy końca kwitnienia.