Agronomia •  27.02.2020

Rexade™ - chwasty są bez szans!

Something went wrong. Please try again later...
Rexade

Ruszenie wegetacji wiosennej to pobudzenie do wzrostu zbóż i niestety chwastów. Rexade™ to herbicyd, który zwalcza wiele gatunków chwastów, a zwłaszcza te, które uważane są za bardzo konkurencyjne. Od wiosny 2020 roku dostępny będzie w pakiecie handlowym ze środkiem Esteron 600 EC polecany w pszenicy ozimej i jarej. Cztery substancje czynne zawarte w obu środkach uzupełniają się pod każdym względem. Jedna z najnowszych substancji – Arylex™, pozwala na zastosowanie preparatu już podczas temperatury 5°C. Efekty działania Arylexu™ można obserwować na niektórych gatunkach chwastów już w kilka godzin po zabiegu. Łącznie z florasulamem i piroksysulamem są odpowiedzialne za niszczenie gatunków dwuliściennych, z czego florasulam jest efektywny w zwalczaniu chwastów także w starszych fazach rozwojowych, nawet tych, które przezimowały. Piroksysulam dodatkowo niszczy chwasty jednoliścienne. Ta fabryczna mieszanina to pełen efekt synergizmu i skuteczności, która zadowoli każdego wymagającego rolnika uprawiającego zboża. W doświadczeniach przeprowadzonych przez Corteva dodatek środka Esteron poprawiał właściwości cieczy roboczej, tak jak adiuwant, a zawarta w nim substancja czynna 2,4D w postaci estru poprawia skuteczność na chabra bławatka.

Chwasty są bez szans

Według przeprowadzonych badań stosowanie 50g/ha pre­paratu Rexade™ plus adiuwant zwalcza bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasno­tę purpurową, mak polny, marunę nadmorską, miotłę zbożową, niezapominajkę polną, owies głuchy, przetacznika bluszczyko­watego i perskiego, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie. W pszenicy jarej ze względu na obec­ność tylko chwastów młodych, wschodzących wiosną, by uzy­skać ten efekt, wystarczy zastosować Rexade™ w dawce tylko 40 g/ha i jeszcze dodatkowo wyeliminować komosę białą, rdest kolankowaty i rdestówkę powojowatą.

Wysoka skuteczność i selektywność dla upraw

Rexade™ zwalcza wszystkie chwasty wrażliwe, jeżeli znajdują się w fazie 6-10 liści oraz gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C. Wyż­sza temperatura przyspiesza zamieranie chwastów..

Chaber bławatek 2 tygodnie po zabiegu mieszaniną Rexade™ 50 g/ha + Esteron 0,5 l/ha.

Przedział stosowania herbicydów Rexade™ Esteron Pak - zabieg można wykonać od momentu początku krzewienia, do końca fazy krzewienia na suche rośliny. W przypadku zwalczania star­szych chwastów, zwłaszcza w gęstym łanie należy zastosować 200-400 l wody. Skoncentrowana jedna substancja czynna w preparacie zawsze stwarza większe zagrożenie działania następczego. W preparatach Rexade™ + Esteron 600 EC czte­ry substancje w mniejszych ilościach są bezpieczne dla roślin następczych. Po zbiorze zbóż ich degradacja mikrobiologiczna pozwala na siew wszystkich roślin następczych. W przypadku roślin bardzo wrażliwych, takich jak koniczyna, słonecznik, so­czewica czy soja, wysiewanych jesienią po żniwach, dobrze jest wykonać przed siewem orkę. W przypadku szybszej likwidacji plantacji wiosną, po zastosowaniu herbicydu, po upływie jed­nego miesiąca i wykonaniu orki, pozwala na siew w danym sta­nowisku kukurydzy, jęczmienia jarego, owsa siewnego, pszenicy jarej lub życicy.

Ponadto zawarte w Rexade™ substancje czynne reprezentują dwa odrębne mechanizmy działania, co jest korzystne z punktu widzenia strategii antyodpornościowej w zwalczaniu chwastów.