Łamliwość podstawy źdźbła - objawy i zwalczanie

Something went wrong. Please try again later...

Łamliwość podstawy źdźbła to jedna z dwóch (obok fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni) najgroźniejszych chorób podstawy źdźbła o największym znaczeniu ekonomicznym dla plantatorów zbóż. Patogeny chorobotwórcze prowadzą do zniszczeń podstawy źdźbła, których skutkiem są problemy z pobieraniem wody i składników odżywczych oraz w konsekwencji zasychanie i zamieranie porażonych roślin. Łagodne zimy i chłodne wiosny sprzyjają rozwojowi chorób podstawy źdźbła zbóż.

Jak rozpoznać łamliwość podstawy źdźbła?

Chorobę wywołują grzyby z rodzaju Oculimacula spp. Ich destrukcyjne działanie objawia się jasnymi plamami, które widoczne są u podstawy źdźbła. Wewnątrz zainfekowanego źdźbła znajduje się grzybnia, co prowadzi do utraty stabilności źdźbła, ich pękania i łamania się oraz  wylegania roślin – stąd nazwa choroby.

Łamliwość podstawy źdźbła – zagrożenie dla plonu

Niezwalczone na czas choroby podstawy źdźbła zbóż są dużym zagrożeniem dla plonu. Efektem działania patogenów jest mniejsza liczba ziaren i niższa masa tysiąca ziaren. Może się zdarzyć, że porażone rośliny nie wydadzą w ogóle ziaren. Poziom zagrożenia łamliwością źdźbła jest wysoki – przy silnej infekcji i odpowiednich warunkach utrata plonu może sięgać nawet 50 procent.

Łamliwość źdźbła zbóż – jakie uprawy atakuje?

Ta groźna choroba, jaką jest łamliwość źdźbła, zagraża wszystkim uprawom zbóż - pszenicy, życie, pszenżycie, owsowi i jęczmieniowi. Agresor atakuje przede wszystkim zboża ozime. W przypadku odmian jarych znaczenie ekonomiczne choroby jest nieco mniejsze.

Zwalczanie łamliwości źdźbła

Strategia ochrony przed łamliwością podstawy źdźbła powinna uwzględniać odpowiedni płodozmian, ponieważ uprawy monokulturowe są szczególnie narażone na tę groźną chorobę. Warto pamiętać o prawidłowych parametrach siewu. Zboża zasiane za gęsto, za głęboko i zbyt wcześnie są bardziej podatne na rozwój łamliwości podstawy źdźbła. Choroby podsuszkowe są także niebezpieczne w pierwszych 3-4 latach prowadzenia uprawy w systemie uproszczonym. Zwalczanie chorób podstawy źdźbła należy wykonać w terminie T1. W przypadku łamliwości podstawy źdźbła zarodnikowanie grzyba najlepiej odbywa się w temperaturze 3-4 stopni Celsjusza, a infekcje intensywnie rozprzestrzeniają się, gdy jest 8-10 stopni Celsjusza. Zatem wybór środka na łamliwość podstawy źdźbła powinien być także podyktowany elastycznością stosowania danego fungicydu i możliwością stosowania w niższych temperaturach.

Rekomendowane fungicydy zwalczające łamliwość podstawy źdźbła

Bazą w ochronie podstawy źdźbła są odpowiednio dobrane fungicydy. Do oprysku zbóż przeciwko łamliwości podstawy źdźbła polecamy szczególnie środek grzybobójczy Wirtuoz PRO™. Niezwykle istotne jest, aby zabieg ten przeprowadzić w odpowiednio wczesnej fazie, najlepiej w fazie 1 kolanka.

Zobacz w praktyce czym jest łamliwość podstawy źdźbła i sprawdź jak ją zwalczać? Zobacz...