Pixxaro™ – wyprzedź chwasty!

Something went wrong. Please try again later...
Pixxaro - wyprzed? chwasty

Od wielu lat firma Dow AgroSciences wyróżnia się nowatorskimi i skutecznymi produktami opartymi na innowacyjnych substancjach aktywnych. Warto wspomnieć, że tylko w ostatnim ośmioleciu wprowadziła w Polsce aż trzy całkowicie nowe herbicydowe substancje aktywne: aminopyralid, piroksysulam, penoksulam, które wyznaczyły trendy na kolejne lata. Żadna inna firma nie może pochwalić się takimi osiągnięciami. Czy nadszedł czas, aby zwolnić tempo i cieszyć się z dotychczasowych dokonań?

Absolutnie nie!

Chcemy przedstawić Państwu najnowszą substancję biologicznie czynną: Arylex™Active (halauksyfen metylu), będącą podstawowym składnikiem nowej generacji produktów, zapewniających doskonałą kontrolę szerokiej grupy chwastów dwuliściennych przy jednoczesnym zastosowaniu niskich dawek substancji aktywnych, komfortowym doborze terminu aplikacji i roślin następczych, bezpieczeństwie roślin uprawnych, a co najważniejsze, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rolników.

Arylex™ Active jest pierwszym przedstawicielem zupełnie nowej grupy chemicznej arylopikolinowe, sklasyfikowanej w obrębie syntetycznych auksyn (grupa O wg HRAC).

Herbicydy auksynowe wiążą się ze specyficznymi receptorami w roślinach, rozpoczynając szereg procesów zmierzających w kon-sekwencji do zwalczenia chwastów.

Arylex™ Active wyróżnia się wyjątkowo silnym sposobem wiązania się z konkretnymi receptorami auksyn (nazywanymiAFB5), co odróżnia go od innych substancji biologicznie czynnych z tej grupy. Ta cecha jest unikatowa dla grupy arylopikolinowe.

 

Odkryj herbicydy nowej generacji zawierające ArylexTM Active!

PixxaroTM to pierwszy na rynku rewolucyjny herbicyd zawierający Arylex™ Active –najnowszą substancję biologicznie czynną.

PixxaroTM działa układowo i jest przeznaczony do powschodowego, wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych we wszystkich gatunkach i odmianach zbóż ozimych oraz jarych (oprócz owsa).

Jest to doskonała propozycja dla rolników poszukujących skutecznych rozwiązań działających nawet w trakcie kapryśnej pogody (niskie temperatury, sucha lub mokra wiosna). Preparat cechuje wysoka skuteczność na wiele popularnych chwastów dwuliściennych, takich jak np. przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, komosa biała i inne, jest to także znakomite rozwiązanie na rosnący od kilku lat problem zachwaszczenia bodziszkami, dymnicą pospolitą czy jasnotami.

 

Pixxaro™–idealnie skrojony do Twoich potrzeb!

Wielu rolników stosuje jesienią herbicydy zwalczające miotłę zbożową i kilka chwastów dwuliściennych z założeniem wiosennej poprawki na chwasty dwuliścienne. W zależności od kombinacji rozwiązania jesienne na ogół dobrze radzą sobie z chwastami rumianowatymi, kapustowatymi (m.in. samosiewami rzepaku), fiołkami, przetacznikami, stąd wiosną zazwyczaj skupiamy się na eliminacji kilku kluczowych gatunków chwastów, jaknp. przy-tulia czepna, mak polny, chaber bławatek, bodziszki, dymnice czy jasnoty –w takiej sytuacji, w zależności od potrzeb, Pixxaro™ solo lub w mieszaninie jest najrozsądniejszym wyborem.

W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów jedno-i dwuliściennych lub łącznego zwalczania chorób grzybowych albo konieczności wykonania zabiegu regulującego pokrój roślin herbicyd Pixxaro™ może być stosowany w mieszaninachzbiornikowych z wieloma herbicydami, fungicydami, preparatami regulującymi pokrój, a także z siarczanem magnezu.

Nie należy łączyć PixxaroTM z herbicydami zawierającymi fenoksaprop-P-etylu.

Dawkowanie:
− 0,375 l/ha –najkorzystniej!
− 0,5 l/ha –przy dużym nasileniu bodziszka
i zwalczaniu np. chabra bławatka,
− 0,25 l/ha –sporządzając mieszaniny z innymi herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne w celu poszerze-
nia spektrum zwalczanych chwastów. Gdyby okazało się, że nie udało się trafić na odpowiedni herbicyd i wymagana jest późna korekta na przytulię czepną –nie ma powodów do zmartwienia –zawsze jest PixxaroTM, które można wykorzystać nawet do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45)!

 

Od teraz pogoda będzie Twoim sprzymierzeńcem!

Stawiając na Pixxaro™, mamy wyjątkową przewagę nad dotychczaswymi rozwiązaniami. Wybierając ten preparat, możemy wykonać aplikację herbicydową w niskich temperaturach –już od 2°C, co może mieć miejsce nawet 2–3 tygodnie przed standardowym terminem opryskiwania! Jest toprawdziwy fenomen dla preparatów z grupy syntetycznych auksyn stosowanych w zbożach. Odporność na zmywanie dla Pixxaro™ to zaledwie 1 godzina. Dla porównania, preparaty stosowane wiosną mają czę-sto odporność na zmywanie w granicach 4–6 h. W przypadku kapryśnej wiosny Pixxaro™ daje zdecydowanie większy wachlarz możliwości!

 

Korzyści? Całe mnóstwo!

Dzięki Pixxaro™mamy możliwość rozpoczęciawczesnowiosennychpraczwyprzedzeniem, a w sytuacji wystąpienia niskich temperatur nie trzeba przerywać zabiegów. Zyskujemy kontrolę nad szerokim spektrum kluczowych chwastów dwuliściennych występujących powszechnie po zabiegach jesiennych.

Zwalczamy chwasty, które pomimo stosowania dotychczasowych rozwiązań rozprzestrzeniały się bez ograniczeń (np. jasnoty, bodziszki, dymnica pospolita).

Przeprowadzając zabieg opryskiwania zaraz po ruszeniu wegetacji, wcześniej eliminujemy chwasty, umożliwiając roślinom uprawnym optymalny rozwój wiosną. Dodatkowo, Pixxaro™pomaga lepiej zarządzać czasem i wspiera w łatwiejszym rozłożeniu prac polowych w gospodarstwie, zmniejszając ich natłok w najbardziej pracochłonnej porze roku –wiośnie.

Dla efektywnej kontroli gatunków chwastów, które szybko przechodzą do fazy generatywnej (kwitnienia), np. jasnot, gwiazdnicy pospolitej, kluczowe jest wykonanie zabiegu jak najwcześniej. Pixxaro™ będzie świetnym wyborem.

Preparat zapewnia bezpieczeństwo dla zbóż nawet w niskich temperaturach, ponadto szybko rozkłada się w tkankach roślin i glebie, nie stanowiąc zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Jeśli wykonamy zabieg wcześniej, zarówno zboża, jak i chwasty (do których mamy dobry dostęp) będą znajdowały się w niskich fazach rozwojowych. Dzięki temu przy wczesnej aplikacji możemy użyć 100–150 l wody/ha, co w porównaniu do standardowych 200 l wody/ha umożliwia opryskanie dodatkowych 30–100%
powierzchni przy jednym napełnieniu opryskiwacza! Jeżeli łan jest gęstszy i chwasty większe, należy użyć minimum 150 l wody/ha.

 

Szybkie działanie na chwasty –to, co lubisz!

 

Aby uzyskać optymalne efekty:

-planujączwalczeniewszystkichchwastów, przeprowadzamy zabieg w fazie kilku liści właściwych roślin niepożądanych,
-zwalczając przytulię czepną, możemy przeprowadzić zabieg niezależnie od jej fazy rozwojowej,
-w celu skutecznego zwalczenia bodziszków aplikację należy wykonać na chwasty w niskich fazach rozwojowych (do 10 cm).
Przy nasileniu bodziszków do 30 szt./m2 dawka Pixxaro™ to: 0,375 l/ha, przy większym nasileniu należy zastosować dawkę 0,5 l/ha.

Dlaczego Pixxaro™?

-pierwszy herbicyd na rynku zawierający Arylex™Active,
-niezrównana elastyczność terminu aplikacji (BBCH 13-45),
-efektywne zwalczanie chwastów dwu-liściennych w zmiennych warunkach pogodowych (2–25°C),
-szybki efekt działania na rośliny niepożądane,
-jest dopasowany do wczesnych i późnych zabiegów,
-bezpieczeństwo dla zbóż nawet w niskich temperaturach,
-umożliwia swobodny dobór roślin następczych,
-jest doskonałym partnerem do mieszanin zbiornikowych,
-zapewnia oszczędność czasu, wodyi paliwa.

 

Pixxaro™zapewnia relaks!

Więcej informacji o Pixxaro™ i Arylex™ Active mogą Państwo znaleźć na stronie www.arylex.eu/pl

Rafał Kowalski
Customer Technology Specialist
Corteva Agriscience™