Wszechstronny jesienny herbicyd do ochrony zbóż ozimych

Something went wrong. Please try again later...
Wszechstronny jesienny herbicyd do ochrony zb�? ozimych

Jesienna ochrona zbóż –co wybrać?

Kiedy planujemy jesienną ochronę herbicydową zbóż, podstawowym

kryterium branym pod uwagę jest właściwy termin zabiegu, uwzględniający fazy rozwojowe zarówno zbóż, jak i chwastów. Na rynku znajdziemy preparaty, które zaleca się stosować w stadium szpilkowania czy w fazie 1-2 liści zbóż, jednakże w wielu przypadkach zastosowanie tych produktów później (np. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe) skutkuje ich słabszym działaniem na rośliny niepożądane. Są też takie herbicydy, których użycie jest zalecane dopiero od fazy 3 liści zbóż, co z kolei może poważnie utrudniać wykonanie zabiegu chwastobójczego (np. w sytuacji dużej presji ze strony chwastów czy nierównomiernych wschodów zbóż).

Jak zatem dobrać kompleksowy preparat eliminujący miotłę zbożową,
kluczowe chwasty dwuliścienne, mający zastosowanie w różnych gatunkach zbóż ozimych i posiadający dodatkowo elastyczny termin aplikacji?

Wszechstronne działanie i skuteczność

Produktem, który doskonale wpisuje się w te wymagania jest BIZON – wszechstronny herbicyd przeznaczony do powschodowego, jesiennego zwalczania chwastów we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Staranny dobór substancji biologicznie czynnych umożliwia skuteczne zwalczenie miotły zbożowej i praktycznie wszystkich strategicznych chwastów dwuliściennych, jak np. chaber bławatek, przytulia czepna, mak polny, chwasty rumianowate, jasnoty, przetaczniki, fiołki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna i inne. BIZON uzupełnia także gamę zwalczanych roślin niepożądanych o chwasty, które mogą być problematyczne regionalnie, np. bodziszki. Niejednokrotnie zdarzają się pytania, kiedy najlepiej ocenić, jak zadziałał dany herbicyd zastosowany jesienią? Warto pamiętać, że właściwa ocena finalnej skuteczności herbicydów jesiennych powinna się odbywać nie jesienią, a wiosną, po ruszeniu wegetacji zbóż.

Elastyczny termin aplikacji

Elastyczny termin aplikacji jest niewątpliwym atutem herbicydu BIZON. Może on być stosowany jesienią w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż, jednak aby uzyskać najkorzystniejszy efekt chwastobójczy, rekomendowanym terminem zabiegu jest okres od 1 do 4 liści zbóż (BBCH 11-14).
Najlepiej, kiedy w trakcie aplikacji chwasty znajdują się we wczesnych fazachrozwojowych: od fazy liścieni do fazy 2-3 liści. W sytuacji, gdy jesienią panuje susza, zabieg należy przesunąć i wykonać w fazie 3-4 liści zbóż.
Aby właściwie określić stadia rozwojowe zbóż, warto się posłużyć coraz
powszechniej używaną skalą BBCH. Krótki opis, jak to zrobić, znajdziecie Państwo np. w aplikacji mobilnej e-pole Kiosk, w materiałach dotyczących herbicydu BIZON („Dobra Uprawa” nr 41/rok 2015).
Aplikację można bezpłatnie ściągnąć ze strony:
www.dowagro.pl.

Komfort stosowania

Brak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych chwastów lub wzmocnienia skuteczności; jedna, stała, niska i łatwa do odmierzenia dawka: 1 l/ha; swobodny dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji oraz możliwość zastosowania preparatu BIZON we wszystkich zbożach ozimych (także w jęczmieniu ozimym), to pewność komfortu i zdecydowanie łatwiejszy wybór ochrony herbicydowej w gospodarstwie, ponieważ dzięki jednemu produktowi ochronimy jesienią wszystkie zboża!

Optymalna skuteczność

Warto pamiętać o tym, że tylko stosowanie się do zaleceń zagwarantujeoptymalne działanie herbicydu BIZON:

• Nie należy obniżać zalecanej dawki 1 l/ha, gdyż może to skutkować obniżeniem skuteczności produktu.

• Preparat można stosować we wszystkich zbożach ozimych, nawet w przypadku nierównomiernych wschodów, a dla zapewnienia najlepszej ochrony zabieg należy wykonać jesienią, w fazie 1-4 liści zbóż (trzeba mieć na uwadze, że pierwszy liść właściwyjest później niż szpilkowanie).

• W przypadku suszy i optymalnego terminu siewu wystarczy przesunąć termin zabiegu na fazę 3-4 liści zbóż.

• Herbicyd zadziała najlepiej, gdy zabieg wykonamy na wczesne stadia rozwojowe chwastów: od fazy siewek do fazy 2-3 liści. Preparat zapewnia kompleksowe zwalczenie chwastów wschodzących jesienią.

• Temperatura ma wpływ na skuteczność produktu. Najlepsza temperatura do wykonania zabiegu to 5-25°C.

• Preparatu nie należy stosować przed przymrozkami i po przymrozkach, a gleba powinna być dobrze uprawiona, czyli bez żadnych grud.

Herbicyd BIZON to najkorzystniejsza propozycja sprawdzona już na wielu

Rafał Kowalski
Customer Agronomist
Corteva Agriscience™