dekoracyjny kosz owoców

Zabezpieczenie przed podróbkami

Rośnijmy razem. Zgodnie z prawem! Tylko oryginalne i legalne środki ochrony roślin i nasiona pozwolą rolnikom prawidłowo i efektywnie prowadzić uprawy.

 

Oryginalne i legalne produkty przechodzą szeroko zakrojone testy i podlegają rygorystycznej ocenie regulacyjnej przed wprowadzeniem ich na rynek. Celem tych procedur jest zagwarantowanie komercjalizacji bezpiecznych i wysokiej jakości środków. Na rynku pojawia się jednak coraz więcej podróbek. Te nielegalne produkty zagrażają zrównoważonemu rolnictwu, a także są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. W Corteva realizujemy globalną strategię przeciwdziałania podróbkom, aby chronić Klientów i nasze marki. Jak rozpoznać podrobione środki ochrony roślin? Jak rozróżnić oryginalny od podrobionego środka ochrony roślin?

Wpływ podrobionych środków ochrony roślin

Straty finansowe

Nielegalne środki ochrony roślin i nasiona oznaczają wymierne straty dla branży. Handel podróbkami kosztuje przemysł rolniczy miliardy dolarów każdego roku.

Szkody dla rolników i społeczeństwa

Poza skutkami finansowymi, działalność przestępcza związana z podrabianymi produktami jest sprzeczna z 9 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podróbki w istotny sposób zakłócają realizację celów: koniec z ubóstwem; zero głodu; dobre zdrowie i jakość życia; czysta woda i warunki sanitarne; wzrost gospodarczy i godna praca; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; życie pod wodą; życie na lądzie; pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Rola Corteva Agriscience

Corteva Agriscience wdrożyła globalną strategię skutecznego zwalczania produkcji, handlu i stosowania podrobionych i nielegalnych środków ochrony roślin i nasion. Nasza strategia zwalczania podróbek i ochrony marki obejmuje cały cykl życia produktu.

 

Współpraca z rolnikami

Działamy proaktywnie i reaktywnie w całym łańcuchu dostaw dla rolnictwa - od produkcji poprzez dystrybucję, sprzedaż i zastosowanie - pomagamy rolnikom w prawidłowym prowadzeniu upraw. Dostarczamy informacje jak zidentyfikować oryginalne produkty Corteva Agriscience.

Współpraca z władzami

Na całym świecie ściśle współpracujemy z władzami i organami ścigania, takimi jak służby celne i policja. To podstawa naszego podejścia do walki z podrabianiem produktów. Corteva aktywnie promuje i wspiera prawa własności intelektualnej oraz dzieli się informacjami na temat nielegalnych produktów.

Szkolenia i promowanie dobrych praktyk

Organizujemy szkolenia dla wszystkich uczestników rynku rolniczego, zwiększając świadomość na temat przestępczego charakteru handlu podróbkami oraz podkreślając ryzyka związane z produkcją, sprzedażą, zakupem i stosowaniem podrobionych produktów. Udzielamy dystrybutorom, rolnikom i władzom porad i informacji, jak odróżnić podróbkę od oryginalnego produktu Corteva Agriscience.

Jak uniknąć stosowania podrobionych i nielegalnych środków ochrony roślin i/lub nasion?

  • • Kupuj środki ochrony roślin / nasiona tylko od autoryzowanych i godnych zaufania sprzedawców, nigdy nie kupuj na "czarnym rynku" (np. bezpośrednio z ciężarówki lub od nieautoryzowanego sprzedawcy).

  • • Poproś o prawidłową i kompletną fakturę, zawierającą nazwę zakupionych produktów i/lub odmian.

  • • Bądź ostrożny, jeśli produkty lub nasiona są oferowane po wyjątkowo niskiej cenie lub z zagranicznymi etykietami.

  • • Zawsze natychmiast zgłaszaj wszelkie podejrzane produkty lub dostawców odpowiednim władzom - chroń swoje zdrowie, środowisko i zrównoważony rozwój rolnictwa.

  • • Upewnij się, że opakowania produktu nie zostały naruszone, a oryginalne zabezpieczenie jest nadal na swoim miejscu.

Przeczytaj więcej i dowiedz się co grozi za zakup podrabianych ŚOR?