Zabiegi T1, T2 i T3 w zbożach. Czym są i w jakich terminach je wykonać?

Something went wrong. Please try again later...

Zabieg T1, T2 i T3 to trzy najważniejsze zabiegi grzybobójcze w zbożach ozimych i jarych. Poznaj terminy, w których należy przeprowadzić ochronę fungicydową pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się co to jest zabieg T1, T2 i T3 oraz jakie są rekomendowane terminy ich wykonywania.

Zabiegi T1, T2 i T3 w zbożach

Wszystko o T1

Zacznijmy od podstaw, czyli od kluczowego T1. Co to jest zabieg T1 i kiedy go wykonać? Jakie choroby zwalczamy w zabiegu T1? Kiedy należy przeprowadzić zabieg T1?

Zabieg T1 to najważniejszy zabieg w ochronie fungicydowej zbóż. Jego celem jest ochrona podstawy źdźbła przed chorobami, takimi jak łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, a także przed chorobami liści: mączniakiem prawdziwym zbóż i traw oraz (w mniejszym stopniu) rdzą brunatną, septoriozą paskowaną liści, czy brunatną plamistością liści.

Dlaczego zabieg T1 jest tak ważny?

Uszkodzona przez patogeny podstawa źdźbła skutkuje zaburzeniami przewodzenia wody i składników pokarmowych. Konsekwencją są zakłócenia w rozwoju łanu i negatywny wpływ na plon. Zabieg T1 w pszenicy należy przeprowadzić od fazy początku strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy pierwszego kolanka lub drugiego kolanka (BBCH 31-32), maksymalnie BBCH 33.

W jakiej temperaturze wykonać zabieg T1?

Gdy średnia temperatura dobowa wynosi ok. 10 stopni Celsjusza, natomiast w nocy nie powinna ona spaść poniżej zera, ponieważ wówczas mogą pojawić się skutki w postaci fitotoksyczności na roślinach. Konieczne jest także kontrolowanie prognozowanych temperatur na najbliższe dni po planowanym zabiegu fungicydowym oraz wyznaczenie takiego terminu, w którym na kilka dni po aplikacji nie są przewidywane znaczne ochłodzenia. Dotyczy to zwłaszcza stosowania mieszanin środków grzybobójczych z regulatorami wzrostów.

Ważne jest, aby zabieg T1 w pszenicy i innych zbożach (pszenżycie, życie, jęczmieniu) zrealizować odpowiednio wcześnie. W zabiegu T1 chronimy podstawę źdźbła, więc musimy do tej podstawy źdźbła dotrzeć z substancją czynną. Zatem im późniejsza faza rozwojowa i im bardziej zwarty łan, tym trudniej będzie substancjom odpowiednio zadziałać.

Zabiegi T1 można łączyć z regulatorami wzrostu oraz nawożeniem makro- i mikroelementowym, po wcześniejszym sprawdzeniu zaleceń producentów w zakresie mieszanin. Rekomendowanym środkiem na zabieg T1 jest Wirtuoz PRO™.

T2 w pigułce

Czas na kondensację wiadomości na temat T2. Co to jest zabieg T2 i kiedy go wykonać? Jakie choroby zwalczamy w zabiegu T2? Kiedy należy przeprowadzić zabieg T2?

T2 to drugi zabieg fungicydowy w zbożach. Jego celem jest zwalczenie chorób liści, w tym głównie  septoriozy paskowanej liści, rdzy i mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawach pszenicy; rynchosporiozy, rdzy i plamistości siatkowej w jęczmieniu; oraz mączniaka prawdziwego, rynchosporiozy i rdzy w życie oraz pszenżycie.

Rolnicy często zadają pytanie jaki odstęp między T1 a T2 zachować.

Zabieg T2 należy przeprowadzić co najmniej 3 tygodnie po wykonaniu zabiegu T1, w pszenicy optymalnie w fazie liścia flagowego (BBCH-39). Trzeba jednak pamiętać, że nie wykonujemy zabiegu T2 automatycznie. Po 21 dniachod zabiegu T1 trzeba przeprowadzić lustrację na polu i sprawdzić, czy i jakie choroby zaczynają pojawiać się na roślinach. Niezbędne jest też monitorowanie warunków meteorologicznych. Jeśli nie ma opadów deszczu, a łan jest czysty, termin zabiegu T2 można przesunąć lub nawet zdecydować się na zabieg łamany T2/T3. Decyzja ta zależy również od odmiany i poziomu jej genetycznej podatności na choroby. Rekomendowanym środkiem na T2 jest Queen™ zawierający przełomową substancję czynną Inatreq™ active oraz Wirtuoz PRO™.

Kompendium informacji o T3

Na koniec przedstawiamy T3. Co to jest zabieg T3 i kiedy go wykonać? Jakie choroby zwalczamy w zabiegu T3? Kiedy należy przeprowadzić zabieg T3?

T3 to kolejny zabieg fungicydowy w zbożach, który wykonujemy w celu eliminacji chorób zagrażającym kłosom, wywoływanym mi.n przez kompleks grzybów z rodzaju Fusarium. Kolejna groźna choroba w tej fazie rozwoju zbóż to septorioza plew. Dla kłosów niebezpieczne mogą być też rdze, a także mączniak prawdziwy zbóż i traw. W pszenicy i jęczmieniu zabieg T3 wykonujemy w fazie kwitnienia, natomiast żyto i pszenżyto – po zakończeniu kwitnienia.

Dlaczego ochrona fungicydowa w terminie T3 jest tak istotna? Dlaczego fuzarium jest niebezpieczne? Ponieważ może skutkować zdrobnieniem ziarna, pośladem, obniżeniem plonu, a przede wszystkim obecnością mikotoksyn. Podejmując decyzję o wykonaniu zabiegu T3 trzeba brać pod uwagę oczywiście presję patogenów (a presja fuzarioz jest ściśle związana z rejonem kraju i płodozmianem) oraz pogodę (podkreślając, że w warunkach suszy można nawet zrezygnować z aplikacji w terminie T3).

Zabieg T1, T2, T3 - pytania i odpowiedzi

Jakie pH cieczy roboczej jest optymalne dla skuteczności fungicydu w T1?

Optymalne pH cieczy roboczej powinno wynosić od 5, 5,5 do 6.

Ile czasu (dni) musi minąć od zabiegu do kolejnych?

A dokładniej, Ile czasu (dni) musi minąć od zabiegu, który był wykonany na chwasty, przed następnym zabiegiem łączącym ochronę grzybobójczą z regulacją wzrostu i mikroelementami?

Jeżeli nie ma przymrozków to minimum 3 dni, optymalnie ok. 5 dni.

Jaka jest realna utrata plonu, jeśli nie wykona się zabiegu T2 w terminie?

W przypadku dużej presji septoriozy, choroba ta może zniszczyć nawet 50 proc. plonu.

Jakie patogeny chorobotwórcze są dziś coraz większym zagrożeniem dla upraw?

Rdze to grupa patogenów o rosnącym znaczeniu dla zdrowotności roślin. Obecnie mamy do czynienia z nowymi rasami rdzy żółtej i źdźbłowej. Rdze są coraz groźniejsze, ponieważ nie potrzebują wilgoci i deszczu do rozwoju, a powodują duże spadki plonu, nawet rzędu 60 procent.

O jakiej porze dnia wykonywać zabiegi T2?

Zabiegi T2 najlepiej jest wykonywać wieczorem, kiedy słonce nie operuje zbyt mocno, żeby zminimalizować ryzyko parowania substancji czynnej.

Co to jest test kopertowy w T3?

Test kopertowy to prosta ocena presji chorób fuzaryjnych. Aby go przeprowadzić trzeba zebrać ok. 50-100 kłosów z pola, zawinąć w ręczniki papierowy, zwilżyć, schować do papierowej koperty oraz sprawdzić po 24 godzinach, czy pojawiają się zarodniki. Kopertę zostawiamy na tydzień. Test można powtarzać. To najtańszy i najprostszy sposób monitoringu na obecność grzybów fuzaryjnych.

O jakiej porze dnia wykonywać zabiegi T3?

Zabiegi T3 najlepiej jest wykonywać wieczorem lub rano, temperatura w łanie nie może przekraczać 20 stopni Celsjusza.