Nasza filozofia

Pogłębiona wiedza naszych klientów, globalna analiza oraz przepływ informacji, zastosowane na poziomie lokalnym, pomagają rolnikom w pełni wykorzystać każdy hektar pola.


Nasze kompleksowe podejście do zwiększania wydajności upraw rolnych

Wszystko, co robimy, ma na celu rozwiązywanie złożonych problemów w celu zwiększenia wydajności upraw rolnych.

Szeroki zakres czynników wpływających na zwiększenie upraw obejmuje z jednej strony wydajność nasion i ulepszoną produkcję, z drugiej zaś kontrolę szkodników i optymalizację rentowności.

Rolnikom zależy na zrównoważonej i efektywnej produkcji, musi ona jednak sprostać wielu wyzwaniom, takim jak:

  • Zwiększanie wydajności nasion i produktywności
  • Optymalizacja rentowności w każdych warunkach rynkowych
  • Poprawa wydajności i funkcjonalności
  • Kontrolowanie chwastów, chorób, owadów i nicieni
  • Utrzymywanie optymalnej wydajności agronomicznej

Rolnik skulony na polu uprawnym z podkładką do pisania z klipsem

Farmer checking a line of saplings in field on a sunny day

W ostatnim badaniu przeprowadzonym na około 2000 rolników 75% z nich wskazało poprawę wydajności na hektar jako kwestię, która interesuje ich najbardziej.

Źródło: DuPont Ag – Ilościowe badanie rolników, 2016

Nasze kluczowe obszary zainteresowania

sampleimage HODOWLA
sampleimage BIOTECHNOLOGIA
sampleimage ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
sampleimage METODY SIEWU NASION
sampleimage ROZWIĄZANIA CYFROWE
sampleimage ROZWIĄZANIA AGRONOMICZNE
Widok z lotu ptaka kolorowych pól uprawnych, przecinających się z farmami

Kompleksowe podejście zaproponowane przez firmę Corteva obejmuje: z rolnikami, krok po kroku, aby pomóc im przezwyciężyć wyzwania, działać z optymalną wydajnością i zwiększyć zyski. Osiągnięcie tego jest możliwe dzięki kompleksowemu podejściu.

Kompleksowe podejście zaproponowane przez firmę Corteva obejmuje: ukierunkowaną hodowlę wspartą technologią CRISPR-Cas, biotechnologię, środki ochrony roślin, metody siewu, rozwiązania cyfrowe i rozwiązania agronomiczne.

Dojrzałe czerwone pomidory na winorośli

Skupienie na kluczowych dla nas obszarach zainteresowań stanowi podstawę do stworzenia spersonalizowanych rozwiązań agronomicznych. Nasze unikalne podejście umożliwia rolnikom zarządzanie nawet najmniejszym gospodarstwem.

Głowa słonecznika ze szczegółami

DALEJ
Dostarczenie właściwych produktów w odpowiednim czasie.