Arylex™ – zapewnia relaks

Arylex™ Active - nowa, rewolucyjna substancja aktywna przeznaczona do zwalczania chwastów dwuliściennych występujących w zbożach i innych uprawach
 • Działa nawet w trudnych warunkach atmosferycznych: już od 2°C
 • Jest odporna na zmywanie przez deszcz już po 1 godzinie
 • Ma niespotykanie długi termin aplikacji - możliwa do stosowania jesienią i wiosną zarówno w zbożach, jak i w rzepaku
 • Umożliwia użycie obniżonej ilości wody: już od 100 l/ha
 • Wspiera zarządzanie odpornością chwastów
 • Błyskawicznie działa na chwasty – pierwsze objawy już kilka godzin po aplikacji!
 • Gwarantuje swobodny dobór roślin następczych
 • Jest doskonałym partnerem do mieszanin z wieloma produktami

O Arylex™ Active

Z poniższego filmu dowiesz się m.in.:

 • Jak działa Arylex™ Active i czym się wyróżnia
 • Jakie chwasty zwalcza i jaką wykazuje skuteczność w walce z nimi
 • Jakie są terminy jego stosowania

 

 

Odkryj herbicydy nowej generacji zawierające Arylex™ Active!

Do ochrony zbóż ozimych i jarych:

 • Pixxaro™ (uhonorowany tytułem: Innowacyjny Produkt Rolniczy 2018), zawierający: Arylex™ Active + fluroksypyr
 • Zypar™/Renitar™/Mattera™ zawierające: Arylex™ Active + florasulam
 • Quelex™ przeznaczony do stosowania w zbożach jesienią, zawierający: Arylex™ Active + florasulam

oraz do ochrony rzepaku ozimego:

 • Korvetto™ przeznaczony do wiosennej ochrony rzepaku ozimego, zawierający: Arylex™ Active + chlopyralid
 • Belkar™ dedykowany do jesiennej ochrony rzepaku ozimego, zawierający: Arylex™ Active + pikloram

Więcej o naszych produktach na corteva.pl

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.