Nasza odpowiedź na COVID-19

We care

 

Wspieramy tych, którzy wspierają wszystkich nas

 

Jim Collins
Prezes Zarządu Corteva AgriscienceTM

W czasie, gdy dobro wspólne nakazuje utrzymać dystans społeczny, odczuwamy wielką bliskość. Pozostajemy złączeni z przyjaciółmi i rodziną, współpracownikami i współpracowniczkami oraz z globalną społecznością. Jest to ważny moment, a wybiegając w nadchodzące tygodnie i miesiące, zwracam się z prośbą o podtrzymanie komunikacji i ducha całej społeczności.

W obecnej sytuacji odczuwamy bliskość z niezliczoną liczbą ludzi, których zwykle pomijają media, a którzy obecnie nieustannie wykonują niezliczone działania zasługujące na nieopisaną wdzięczność i uznanie. Pielęgniarki i pielęgniarze, lekarki i lekarze oraz pozostały personel medyczny przychodzi na myśl w pierwszej kolejności, jednakże chcę tu również wspomnieć o właścicielach małych sklepów spożywczych wciąż dbających o zapewnienie asortymentu, kierowcach ciężarówek wożących produkty w godzinach nocnych oraz, oczywiście, rolnikach wytwarzających żywność. Są one i oni również nieocenionymi ogniwami ludzkich łańcuchów wartości, przyczyniających się do utrzymywania spójności naszych społeczności, tak w zdrowiu, jak i w chorobie.

Będąc firmą, której cel i struktura opierają się na łączeniu rolników i konsumentów, naszą odpowiedzialnością jest zdecydowane reagowanie na piętrzące się przed nimi problemy i wyzwania. Również z naszej oddolnej perspektywy, jako firmy aktywnie działającej w ponad 140 państwach, dokładnie monitorujemy i starannie zarządzamy sytuacją w obliczu pandemii koronoawirusa COVID-19 od momentu jej wybuchu w styczniu.

Zacznijmy od najlepszej wiadomości.

W trakcie obecnego, bezprecedensowego okresu wegetacyjnego, tak jak w poprzednich latach, rolnicy codziennie sieją i sadzą, a lokalne zespoły sprzedażowe i agronomiczne, jak zawsze, pozostają w gotowości do pomocy naszym klientom.

W kwestii ochrony upraw, dedykowane zespoły ds. łańcucha dostaw i zakupów Corteva dokładnie monitorują dostawców surowców, stan obiektów produkcyjnych i logistyki realizacji zamówień w odniesieniu do wszystkich produktów wytwarzanych w krajach dotkniętych epidemią COVID-19. Dysponowanie globalnym i zdywersyfikowanym łańcuchem dostaw stanowi główną przewagę konkurencyjną w czasach dobrej koniunktury, lecz także, w szczególności, w chwili obecnej.

Korzystamy niezmiernie z całodobowej gotowości do reakcji ze strony dedykowanego Zespołu ds. Planowania w zakresie Pandemii i Chorób Zakaźnych Corteva, któremu przewodniczy nasz Lekarz Naczelny. Chcę podziękować temu zespołowi za ciężką pracę, ukierunkowaną na zapewnienie wyjątkowej gotowości i minimalizacji wszelkich potencjalnie negatywnych efektów obecnej i jakiejkolwiek innej epidemii, które mogą mieć wpływ na nasz personel i konsumentów.

Istnieje oczywiście cały poczet polityk reagowania, które przyjmujemy - od rozsądnych ograniczeń w zakresie podróżowania i odwiedzin do elastycznych form pracy - jednakże to ostrożne kroki, które podejmujemy indywidualnie, w mojej ocenie przyczynią się do stworzenia największej różnicy. Przede wszystkim zwracam się z prośbą o podejmowanie wszelkich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie własne i wszystkich dookoła.

Corteva dysponuje najlepszym zespołem w branży.

Nasza misja, którą jest prowadzenie całej społeczności rolniczej w kierunku lepszych, bardziej zrównoważonych wyników na całym świecie, ma obecnie większe znaczenie, niż kiedykolwiek. Niezależnie od odległości między nami, będziemy kontynuować podejmowanie i wykonywanie prac na rzecz uważnego wspierania zarówno najmniejszych gospodarstw rolnych, jak i największych zakładów.

A komunikat, który chcę skierować do wielu tysięcy osób wykazujących poświęcenie, które przyczyni się do uzyskania efektów tych wysiłków, brzmi: społeczność Corteva jest silnie złączona i pozostaje do Waszych usług.

WSPIERAMY TYCH, KTÓRZY WSPIERAJĄ WSZYSTKICH NAS

Drodzy Rolnicy, dziękujemy za niezłomne zaangażowanie przez cały czas.

I ŻYCZYMY CIĄGŁEGO WZROSTU!


 

Priorytetem bezpieczeństwo i higiena pracy

 

W firmie Corteva zdrowie i dobro kadry ma najwyższe znaczenie, co odzwierciedlają nasze działania, opierające się na najnowszych i najbardziej wiarygodnych badaniach medycznych”.

 — Dr nauk med. Paul Gannon
Lekarz Naczelny Corteva AgriscienceTM

Od pierwszych dni po wybuchu pandemii koronawirusa Corteva Agriscience podejmuje kroki ukierunkowane na zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ich rodzin, współpracowników, a także całej społeczności. Wdrożyliśmy zespoły ds. zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, a nasz Zespół ds. Planowania Zintegrowanej Ochrony Zdrowia w zakresie Pandemii i Chorób Zakaźnych monitoruje sytuację i opracowuje wytyczne i protokoły, które są przekazywane całemu personelowi naszej firmy na całym świecie. Podjęliśmy specjalne środki, obejmujące:

  • Zawieszenie podróży międzynarodowych i ograniczenie pozostałych podróży do kluczowych dla prowadzenia działalności
  • Odwołanie udziału w wewnętrznych i zewnętrznych posiedzeniach
  • Wprowadzenie kwarantanny dla personelu wykazującego objawy lub w jakikolwiek sposób narażonego na działanie wirusa
  • Pozostawienie w siedzibie wyłącznie kluczowego personelu i zachęcanie, w miarę możliwości, do pracy z domu, aby zmniejszyć poziom narażenia
  • Przeprowadzenie dokładnego czyszczenia i dezynfekcji naszych obiektów oraz zwiększenie częstotliwości czyszczenia
  • Sprawdzanie współpracowników i osób odwiedzających nasze obiekty
  • Zachęcanie naszego personelu do stosowania się do wytycznych WHO i CDC w zakresie mycia rąk i zachowywania dystansu społecznego
  • Przeprowadzanie testów naszego systemu „I’m Okay System”, w celu wyszukiwania pracowników, którzy mogą potrzebować pomocy

Bezpieczeństwo i higiena pracy naszego personelu jest dla nas priorytetem.


 

Zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego

 

Celem firmy Corteva jest wzbogacanie życia producentów i konsumentów. Firma Corteva wspiera globalne organizacje działające na polu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, które działają na rzecz osób pozbawionych tego bezpieczeństwa w obecnych, stanowiących poważne wyzwanie czasach. Wsparcie kierowane jest zwłaszcza do organizacji pomagających w wyżywieniu około 850 milionów dzieci na całym świecie, które pozostają poza systemem szkolnym, oraz milionów osób starszych, które codziennie doznają głodu.

Firma Corteva współpracuje z Global Giving w zakresie finansowania międzynarodowych grantów, umożliwiających wpłacanie indywidualnych datków przez personel Corteva. W Stanach Zjednoczonych kontynuujemy naszą współpracę z bankami żywności, magazynami żywności, organizacjami wydającymi posiłki, organizacjami pakującymi żywność oraz organizacją Meals on Wheels, które pomagają osobom w potrzebie. Współpracujemy bezpośrednio z głównymi bankami żywności i zorganizowaliśmy wirtualne zbiórki żywności, które może wspierać nasz personel.

Niektóre organizacje wspierane przez firmę Corteva i nasz personel obejmują: