Kodeks postępowania

Firmy Dow i DuPont przyjęły Kodeks postępowania. Skorzystaj z tych łączy, aby zapoznać się z Kodeksem postępowania każdej z firm oraz informacjami o infolinii ds. etyki i zgodności w celu zgłaszania podejrzeń o naruszenie Kodeksu postępowania.

Dow Kodeks postępowania DuPont Kodeks postępowania