Crop field sunrise on horizon

Informacje o DowDuPont™

Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie rolnictwa, materiałoznawstwa oraz produktów specjalistycznych

Nasza fuzja

DowDuPont to połączenie uzupełniających się ofert Dow i DuPont –dwóch innowacyjnych, opierających się na wiedzy naukowej firm, które utrzymują wiodące pozycje w branży rolnictwa, materiałoznawstwa oraz produktów specjalistycznych.


Sunlight behind hand holding plant

Zamierzone wyodrębnienia

Każde z zamierzonych wyodrębnień czerpie z silnego połączenia doskonale uzupełniających się ofert, zasobów imożliwości firm Dow i DuPont. Będą lepiej pozycjonowane od ich poprzedników, aby nadal stanowiły siłę napędową innowacji, które pozwolą dostarczać klientom najlepsze rozwiązania i lepiej służyć społecznościom na całym świecie.

Smartphone taking photo of plants

Przyszłe możliwości

Nasze wspólne dziedzictwo jest imponujące, ale znaczący potencjał DowDuPont kryje się w utworzeniu trzech niezależnych spółek, przed którymi pojawią się największe możliwości i sposoby wniesienia ważnego wkładu.

Men analyze plants with tablet

Rolnictwo, materiałoznawstwo oraz produkty specjalistyczne

Po zakończeniu zamierzonych wyodrębnień przyszłe firmy pozostaną skoncentrowane na badaniach i rozwoju ukierunkowanym na rynek, a ich działalność będzie oparta o światowej klasy możliwości inżynieryjne, które są dopracowane, by dostarczać zróżnicowane produkty i rozwiązania.

Aerial shot of river

Zaangażowanie w przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju

Każda z nowych spółek będzie zaangażowana w przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, by wykorzystywać wiedzę naukową i innowacje do rozwiązywania problemów światowych oraz utrzymać najlepszą kulturę bezpieczeństwa.

Odwiedź DowDuPont

Połączenie uzupełniających się, innowacyjnych ofert oraz sieci sprzedaży firm Dow i DuPont