UtrishaN

Kinsidro™Grow

Nawóz

PODKRĘĆ METABOLIZM ROŚLIN

 

Kinsidro™Grow – nawóz organiczny przeznaczony do stosowania dolistnego    w uprawach: kukurydzy, zbóż, rzepaku, słonecznika, roślin bobowatych i buraka cukrowego, który zawiera wysoko skoncentrowane kwasy humusowe pochodzące  z  sosny nordyckiej, z dużym udziałem kwasów fulwowych oraz makro- i mikroelementy. Opatentowana, unikalna formulacja wpływa na aktywność biologiczną roślin, zwiększa ilość chlorofilu, a tym samym poprawia wydajność fotosyntezy, a także pobudza podziały komórkowe, wzrost oraz rozwój korzeni, pędów i liści. Po zastosowaniu Kinsidro™Grow rośliny efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe, ich tolerancja na stres środowiskowy jest większa, co w efekcie poprawia wielkość i jakość plonu. Produkt dostosowany do wymagań Zielonego Ładu.

Działanie

Kwasy humusowe i fulwowe, wzbogacone o zestaw makro- i mikroelementów w unikalnej formulacji Kinsidro™ Grow, wpływają na aktywność roślin, zwiększają ilość chlorofilu, a tym samym poprawiają wydajność fotosyntezy, aktywują wiele enzymów i stymulują działanie niektórych hormonów. W ten sposób pobudzają podziały komórkowe, wzrost oraz rozwój korzeni, pędów i liści. Po zastosowaniu Kinsidro™ Grow rośliny efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe, ich tolerancja na stres środowiskowy jest większa, a w efekcie poprawia się wielkość i jakość plonu. W nowoczesnej uprawie roślin stosowanie tego typu produktów jest ważnym i coraz częściej wykorzystywanym elementem agrotechniki.

Odpowiednia dla roślin proporcja kwasów fulwowych do humusowych oraz ich stała, bardzo wysoka zawartość, sprawiają że Kinsidro™Grow wykazuje wysoką aktywność biologiczną. Produkt charakteryzuje się stałą, sprawdzoną skutecznością, a także (w odróżnieniu od wielu innych dostępnych na rynku produktów humusowych) może być stosowany w małych dawkach.


Odpowiedź roślin po aplikacji Kinsidro™Grow

Podkręcony metabolizm po zastosowaniu Kinsidro™Grow daje reakcje roślin możliwe do zaobserwowania w warunkach polowych, w zależności od gatunku rośliny i fazy rozwojowej:
• zwiększenie biomasy roślin w tym liści, łodyg i korzeni
• zwiększenie liczby źdźbeł
• zwiększenie liczby ziaren
wykres 1.2

Korzyści dla Twoich upraw

Wyniki doświadczeń pokazują sprawdzoną, przewidywalną skuteczność Kinsidro™Grow w wielu uprawach

zboza 1.2
rzepak 1.2
bobowate 1.2
burak cukrowy 1.2
slonecznik 1.2
kukurydza 1.2

Zalecenia stosowania

Produkt należy stosować nalistnie. Jedna dawka dla wszystkich upraw: 150 g/ha

zboza wykres 2.1jpg
burak cukrowy wykres.2.1jpg
bobowate wykres.2.1jpg
rzepak ozimy wykres 2.1
kukurydza wykres 2.1jpg
slonecznik wykres 2.1jpg

Uprawy w których można stosować

Burak

Sugar Beet (Beta Vulgaris L.)

Jęczmień

Jęczmień jary (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Kukurydza

Kukurydza zwyczajna(Zea mays ssp. mays)

Owies

Owies (Avena spp.)

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)

Rzepak

Rzepak ozimy

Słonecznik

Sunflower

Żyto

Żyto (Secale cereale ssp. cereale)


Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  • makro- i mikroelementy, w tym: K2O, SO3, B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn,

  • chelaty EDTA,

  • wysoko skoncentrowane kwasy humusowe pochodzące z sosny nordyckiej, powstające jako produkt uboczny przy wytwarzaniu papieru, z dużym udziałem kwasów fulwowych,

  • lignosulfoniany, naturalne związki chelatujące.

 • Zalecenia i dawki

  Kinsidro™Grow stosuje się zazwyczaj jednorazowo w sezonie wegetacyjnym. 
  DAWKA
  150 g Kinsidro™Grow na 150 – 300 l wody na hektar.

  Kinsidro™Grow rozpuszcza się w wodzie i może być stosowany z innymi nawozami i wieloma środkami ochrony roślin. Dodaj Kinsidro™Grow do wypełnionego w połowie zbiornika opryskiwacza z włączonym mieszadłem, uzupełnij wodą do wymaganej ilości, ciągle mieszając. Unikaj stosowania, jeśli w ciągu najbliższych trzech godzin po zabiegu mogą wystąpić opady.

  W przypadku łącznego stosowania Kinsidro Grow z innymi produktami, należy zawsze wykonać test zgodności mieszaniny zbiornikowej. 

  Roślina uprawna Dawka Termin aplikacji 
  Kukurydza 150 g/ha 

  faza 2-6 liści (BBCH 12-16) 

  Zboża ozime 

  150 g/ha 

   jesienią faza 2-3 liści jesienią (BBCH 12-13) 

  Zboża jare 

  150 g/ha 

  faza krzewienia (BBCH 25)

  Słonecznik 

  150 g/ha 

  faza 2-4 liści (BBCH 12-14) 

  Rzepak ozimy 

  150 g/ha 

  jesienią, faza 2-4 liści (BBCH 12-14) 

  Burak cukrowy 

  150 g/ha 

  w terminie pierwszego lub drugiego zabiegu herbicydowego

  Rośliny strączkowe groch, bób, soja 

  150 g/ha 

  faza 4-6 liści (BBCH 14-16) 

 • Dodatkowe informacje

  Produkt wprowadzony na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.


Kontakt