Utrisha™ N

Produkt biologiczny

PRZECHWYĆ AZOT Z POWIETRZA - TO NIE MAGIA, TO NAUKA

 

Utrisha™ N - nowatorski produkt wspierający odżywianie roślin, zawierający unikatowe bakterie Methylobacterium symbioticum, które w odróżnieniu od bakterii brodawkowych, osiedlają się w części nadziemnej roślin dostarczając im azot z powietrza. Dodatkowo wspomagają fotosyntezę absorbując długie fale światła, a także zwiększają produkcję metanolu oraz wykorzystanie żelaza i molibdenu. W ten sposób „dbają” o rośliny, na których bytują, aby była ona jak najbardziej produktywna, intensyfikują ich wzrost i rozwój przez cały cykl wegetacji, niezależnie od ilości azotu dostępnego w glebie.

Utrisha bakterie

Działanie

Utrisha™ N zawiera bakterie endofityczne Methylobacterium symbioticum, które wnikają do roślin przez aparaty szparkowe w liściach, a następnie swobodnie przemieszcza się wewnątrz tkanek rośliny, docierając w pobliże fotosyntezujących komórek. Utrisha™ N wykorzystuje azot atmosferyczny (N2) i przetwarza go na jony amonowe (NH4+) w procesie nitrogenazy. Azot atmosferyczny jest wykorzystany przez roślinę do syntezy związków białkowych lub magazynowany w postaci glutaminy - aminokwasu zapasowego. Utrisha™ N dostarcza roślinom azotu na wszystkich etapach wzrostu, w sposób efektywny i kontrolowany. 

Utrisha™ N w naturalny sposób wzmacnia odporność oraz stymuluje wzrost i rozwój roślin

Bakterie Methylobacterium symbioticum tworzą kolonie o różowym kolorze, które absorbują długie fale światła. Zaabsorbowane w ten sposób światło działa jak antyoksydant, wytwarzana jest metylobamina, która umożliwia roślinie wykorzystanie większej ilości światła, a więc większą aktywność fotosyntetyczną. Zwiększony metabolizm dostarcza energii potrzebnej do aktywowania kompleksu nitrogenazy, co umożliwia przekształcenie azotu atmosferycznego (N2) w NH4 +, formę dostępną dla roślin. Stosowanie Methylobacterium symbioticum w rolnictwie jako wysoko wydajnych mikroorganizmów wiążących N2 z powietrza jest potwierdzone patentem. Rośliny są zdrowsze i bardziej odporne, mogą w pełni realizować swój potencjał wzrostu. W czasach wysokich cen azotu, stosując Utrisha™ N rolnicy mogą więc ograniczyć nawożenie azotowe.


Efekty działania Utrisha™ N

Badania wskazują na dostarczanie średnio ekwiwalentu 76 kg N w kukurydzy. Dostarczanie ok. 30 kg N zaobserwowano w co najmniej 95% zastosowań a ilości rzędu 100 kg N w kilkunastu procentach (18%) doświadczeń.

 

 

IMG_Utrisha_6-EU_PL-V1
IMG_Utrisha_12-EU_PL-V4
IMG_Utrisha_13-EU_PL-V2.jpg

Korzyści dla Twoich upraw

Wyniki badań i doświadczeń pokazują sprawdzoną, przewidywalną skuteczność Utrisha™ N w wielu uprawach

IMG_Utrisha_3-EU_PL-V1
IMG_Utrisha_5-EU_PL-V1
IMG_Utrisha_4-EU_PL-V3

Zalecenia stosowania

Produkt jest stosowany nalistnie w trakcie wegetacji roślin.  Można stosować w cieczy roboczej o pH 5-8 oraz w wodzie chlorowanej o zawartości Cl do 2 ppm (w Polsce norma to 0,3 ppm). Wskazany jest zabieg rano, niezależnie od nasłonecznienia, w temp 10-20 °C przy otwartych aparatach szparkowych, na rośliny aktywnie rosnące, nie zestresowane.

IMG_Utrisha_8-EU_PL-V4
IMG_Utrisha_10-EU_PL-V3
IMG_Utrisha_9-EU_PL-V2

Uprawy w których można stosować

Jęczmień

Jęczmień jary (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Kukurydza

Kukurydza zwyczajna(Zea mays ssp. mays)

Owies

Owies (Avena spp.)

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)

Rzepak

Rzepak ozimy

Żyto

Żyto (Secale cereale ssp. cereale)


Opinie rolników na temat działania Utrisha™ N w różnych uprawach.


Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  Szczep bakterii wiążącej azot Methylobacterium symbioticum.

 • Zalecenia i dawki

  Zaleca się stosowanie w niewielkim odstępie od nawożenia pogłównego, jeżeli jest ono realizowane. Stosować po spoczynku zimowym.
  Podczas zabiegu nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej. Należy stosować dysze redukujące znoszenie cieczy użytkowej. Zalecane opryskiwanie: grubokropliste

  Ciecz robocza do stosowania produktu nie może mieć pH niższego niż 5 lub wyższego niż 8

  Produkt należy stosować w godzinach porannych, aby ułatwić wnikanie bakterii w tkanki roślin. Zaleca się stosowanie preparatu w momencie maksymalnego otwarcia aparatów szparkowych w temperaturach 10°C – 30 °C. Preparat stosować w okresie aktywnego wzrostu rośliny.

  Dawka: 333 g/ha.

 • Dodatkowe informacje

  Szczep bakterii  Methylobacterium symbioticum, która cechuje się wysoką zdolnością wiązania azotu atmosferycznego (N2), dodatkowo zwiększa aktywność fotosyntetyczną roślin.

  Bakterie znajdujące się w UTRISHA N szybko kolonizują nadziemne części roślin (fyllosferę), a następnie namnażają się przez okres wegetacji.

  UTRISHA N pozwala dostarczać roślinom azot atmosferyczny biologicznie przetworzony w formę dostępną.

  UTRISHA N poprzez wiązanie azotu atmosferycznego stanowi dodatkowe, naturalne źródło azotu.


Kontakt