Delegate

Delegate™

Insektycyd

 

Technologia Delegowana do ochrony Twojego sadu przed owocówkami, zwójkami i miodówkami.

Produkt o szybkim i skutecznym działaniu na szkodniki, dzięki któremu uzyskasz plon wysokiej klasy, łatwiej sprzedaż towar i osiągniesz zysk.

 


Korzyści

Szybkie i skuteczne działanie na szkodniki

Produkt bardzo dobrze zwalcza owocówki, zwójki i miodówki.  Efekt działania widoczny jest już po kilkudziesięciu minutach od zastosowania. Po aplikacji szkodnik przestaje żerować w ciągu kilku minut a śmiertelność następuje w ciągu 1 do 24 godzin. Na szkodnika działa żołądkowo i kontaktowo, a na roślinie działa powierzchniowo i translaminarnie. 

W przeprowadzonych badaniach, wykazano, że skuteczność zwalczania  poszczególnych gatunków owocówki i zwójek w zalecanej dawce 0,3 kg/ha jest wyższa niż w porównywanych preparatach, dostępnych obecnie w sprzedaży, a skuteczność rzędu 75-80 % jest osiągalna stosując preparat w dawce 0,2 kg/ha. Warto nadmienić, że produkt zwalcza wszystkie stadia rozwojowe zwójkówek. Wyraźny efekt zwalczania miodówek, jest zauważalny szybciej po zastosowaniu środka Delegate, niż ma to miejsce w przypadku innych preparatów.

Nowość -> zupełnie nowa substancja aktywna z nowej grupy chemicznej IRAC 5

Spinetoram z grupy Spinozyn. Unikalna grupa chemiczna do której należy produkt powoduje, że jest on bardzo dobrym narzędziem w programach zarządzania odpornością. Brak odporności krzyżowej z innymi mechanizmami działania. Dzięki nowej technologii naukowcy firmy stworzyli spinetoram – substancje aktywną pochodzącą z fermentacji bakteryjnej gatunku Saccharopolyspora spinosa, po której nastąpiła dodatkowa modyfikacja syntetyczna. Dzięki czemu produkt ma zwiększoną aktywność owadobójczą, zwiększoną penetrację substancji aktywnej przez naskórek, zwiększona aktywność w miejscu docelowym i jest bardziej stabilny w świetle słonecznym.

Brak pozostałości

Produkt ma krótki okres karencji 7 dni,  a przewidywana średnia pozostałości substancji czynnej wynosi mniej niż europejska norma. NDP po 7 dniach od aplikacji oraz poniżej 0.01 mg/kg po 21 


Uprawy

Grusza

Grusza (Pyrus communis)

Jabłoń

Jabłoń (Malus domestica)


Zwalczane szkodniki

Ten produkt chroni uprawy przed następującymi szkodnikami:

 • Miodówka gruszowa
 • Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)
 • Owocówka południóweczka
 • Szrotówek białaczek
 • Zwójki (Tortricidae)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  spinetoram (związek z grupy spinozyn) - 250 g/kg (25 %)

 • Zalecenia i dawki

  jabłoń,

  owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójki liściowe, szrotówek białaczek

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

  Termin stosowania: Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać
  w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki.

  Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha (w zależności od typu opryskiwacza).

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Grusza

  miodówki.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

  Termin stosowania: Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać
  w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w trakcie wylęgania larw, najpóźniej w fazie rozwojowej larw L-3.

  Liczba zabiegów: 1

  owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójki liściowe, szrotówek białaczek

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

  Termin stosowania: Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać
  w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki.

  Liczba zabiegów: 1

  Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha (w zależności od typu opryskiwacza).

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 • Dodatkowe informacje

  Insektycyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu kontaktowym
  i żołądkowym. Na roślinie środek działa powierzchniowo i translaminarnie.

  Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, szkodniki giną po upływie kilku godzin.