PabiTM 300 EC

 • Cereals
 • Canola

Wszechstronny fungicyd do zastosowania w zbożach ozimych i jarych oraz rzepaku. 

PabiTM 300 EC to fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Zawiera substancję czynną protiokonazol należącą do grupy triazoli.


Korzyści

Szerokie zastosowanie

Pabi™ 300 EC to wszechstronny fungicyd do zastosowania w zbożach ozimych i jarych oraz rzepaku. Skutecznie działa na szerokie spektrum chorób grzybowych. Jest bardzo dobrym komponentem do wielu mieszanin zbiornikowych.


Uprawy

Jęczmień

Jęczmień jary (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto (x Triticosecale spp.)

Rzepak

Canola

Żyto

Żyto (Secale cereale ssp. cereale)


Zwalczane choroby

Ten fungicyd chroni zboża i rzepak przed następującymi chorobami

 • Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae)
 • Fusarioza kłosów (Fusarium spp.)
 • Mączniak prawdziwy (Erysiphe graminis)
 • Plamistość siatkowa (Pyrenophora teres)
 • Rdza (Puccinia spp.)
 • Rdza żółta
 • Rynchosporioza zbóż (Rhynchosporium secalis)
 • Septorioza (Septoria spp.)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  Substancja czynna: protiokonazol 300 g/l

 • Zalecenia i dawki

  1. Pszenica ozima , pszenica jara mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
  • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).
  • Liczba zabiegów: 2

  2. fuzarioza kłosów:

  • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
  • Termin stosowania: Środek zastosować zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
  • Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

   

  3. Jęczmień ozimy, jęczmień jary plamistość siatkowa jęczmienia

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
  • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  • Odstęp między zabiegami: 14- 21 dni
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   

  4. Pszenżyto ozime mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści:

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
  • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  • Odstęp między zabiegami: 14- 21 dni
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   

  5. Żyto ozime rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż:

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
  • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Odstęp między zabiegami: 14- 21 dni
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   

  6. Rzepak ozimy czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa:

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6 l/ha
  • Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  • Odstęp między zabiegami: 21 dni
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
 • Dodatkowe informacje

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  • Rzepak jary
  • sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna Twardzikowa

  1. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

  2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,5 l/ha

  3. Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy 6 liści rzepaku do końca fazy kwitnienia (BBCH 16-69). W przypadku zwalczania czerni krzyżowych i / lub zgnilizny twardzikowej środek stosować od początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

  4. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  5. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  6. Odstęp między zabiegami: 14 - 21 dni

  7. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.