Dragster™ Pak

 • Herbicyd

DragsterTM  Pak- skuteczny i elastyczny!

Niezawodny partner w drodze do sukcesu!

Dragster™ Pak to Twój niezawodny partner w ochronie kukurydzy, na którym możesz polegać. Dzięki swojemu składowi, bez trudu eliminuje chwasty jedno- i dwuliścienne, znacznie ułatwiając prowadzenie plantacji. Dragster™ Pak efektywnie i ekonomicznie zwalcza chwasty po wschodach kukurydzy.

 


Korzyści

Dlaczego warto wybrać ?

1. Kompletne rozwiązanie do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.

2. Szerokie okno aplikacji: od 2 do 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).

3. Zawiera 4 uznane substancje aktywne o dwóch odmiennych mechanizmach działania oraz sejfner chroniący kukurydzę.

4. Zwalcza trudne chwasty w kukurydzy (m.in. chwastnicę jednostronną, włośnice, perz właściwy,   komosę białą, marunę bezwonną, szarłat szorstki, rdestówkę powojowatą).

5. Odporność na zmywanie przez deszcz: zaledwie 2 godziny od zabiegu.

6. Szeroki dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji.

7. Gotowe rozwiązanie w korzystnej cenie; zestaw na 3 ha.


Termin stosowania i dawki

wiosną, do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)

 

 


Zakres zwalczanych chwastów oraz skuteczność w doświadczeniach w Polsce i w Europie

Chwasty
Skuteczność
chwastnica jednostronna +++
palusznik krwaw       +++
perz właściwy +++
włośnica zielona +++
gorczyca polna  +++
gwiazdnica pospolita +++
jasnota purpurowa +++
komosa biała +++
maruna nadmorska +++
przytulia czepna +++
rdest plamisty +++
rdest ptasi +++
rdestówka powojowata +++
samosiewy rzepaku +++
szarłat szorstki +++
tobołki polne +++

Skuteczność: +++ bardzo dobra

 


Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  • rimsulfuron [grupa 2 wg HRAC]
  • tifensulfuron-metylu [grupa 2 wg HRAC ]
  • florasulam [grupa 2 wg HRAC ]
  • 2,4-D 2-EHE [grupa 4 wg HRAC]

  + sejfner

 • Zalecenia i dawki

  kukurydza: opryskiwać wiosną, w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16);

  dawki DragsterTM  Pak: 135g + Diablo 306 SE 0,3 l/ha + Vivolt 0,2%

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

 • Płodozmian

  Po zastosowaniu Dragster Pak wiosną i zbiorze kukurydzy można uprawiać:

  • jesienią: zboża
  • wiosną kolejnego roku kalendarzowego: buraki cukrowe, groch, jęczmień jary, lucernę, pomidory, rzepak jary, słonecznik, soję, ziemniaki.

   

  W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem, po minimum 3 tygodniach od wykonania zabiegu Dragster Pak można uprawiać: kukurydzę


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.