Fernando Forte™ 300 EC

 • Herbicyd

Wiecej trawy z Twojej łąki i pastwiska!
 

Fernando Forte™ 300 EC to nowoczesny preparat, który w jednym zabiegu zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty dwuliścienne stanowiące zagrożenie dla jakości i wydajności Twojej łąki i pastwiska!


Korzyści

Unikaj strat

Łąki i pastwiska są najtańszym źródłem wartościowej paszy. Jeden hektar użytków zielonych zapewnia plon 25-40 ton zielonki! Ochrona użytków zielonych z Fernando Forte™ 300 EC pozwoli Ci uniknąć strat powstających w wyniku zachwaszczenia (10% zachwaszczenia = 10% strat)!

Większa wydajność mleczna

Stosowanie Fernando Forte™ 300 EC zapewnia dodatkowe kilka ton siana z jednego hektara, poprawę jakości paszy i wydłużenie użytkowania łąk i pastwisk. 

Pełne bezpieczeństwo

Okres karencji dla zwierząt gospodarskich wynosi jedynie 7 dni!

Uprawy

Pastwisko

Pastwisko, Trawa (różna)

Łąka

Łąka


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni uprawy przed następującymi chwastami:

 • Ambrozja
 • Ambrozja
 • Babka
 • Bylica
 • Groch
 • Gwiazdnica pospolita
 • Jasnota
 • Jasnota
 • Koniczyna
 • Krwawnik
 • Kurzyślad
 • Lucerna
 • Mniszek
 • Niezapominajka polna
 • *Ostrożeń
 • Pokrzywa
 • Poziewnik
 • Przytulia
 • Przytulia czepna
 • Rdest plamisty
 • Stokrotka
 • Szczaw
 • Szczawik
 • Wyka

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  fluroksypyr 150 g/l, trichlopyr 150 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

  Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, najlepiej wiosną w początkowym okresie ich wegetacji. Jeśli ruń została skoszona lub wypasana zwierzętami, należy odczekać 2-3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie później jednak niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Płodozmian
  W przypadku konieczności przeznaczenia łąk i pastwisk, na których zastosowano środek Fernando Forte™ 300 EC pod użytkowanie rolnicze, uprawa roślin wrażliwych wymaga upewnienia się o całkowitym rozkładzie resztek chwastów. Pozostałości środka z rozkładających się tkanek chwastów mogą mieć negatywny wpływ na rośliny uprawiane następczo po użytku zielonym. Do roślin szczególnie wrażliwych należą: rośliny bobowate (motylkowate), marchew i inne rośliny uprawne z rodziny baldaszkowatych, ziemniak, pomidor, sałata i inne rośliny uprawne z rodziny astrowatych. Nie uprawiać roślin wrażliwych jesienią tego roku, w którym zastosowano środek. Po 6 tygodniach od zabiegu można uprawiać: brukiew, jarmuż, rzepę, trawy oraz ich mieszanki. Jeśli planuje się uprawę roślin wrażliwych na wiosnę, preparatu nie należy stosować później niż do końca lipca roku poprzedniego. 
 • Dodatkowe informacje
  Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych. 

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.