Fontelis™ 200 SC

 • Fungicyd

Fungicyd na choroby w uprawie jabłoni
 

Fontelis™ 200 SC to nowoczesny środek grzybobójczy, przeznaczony do zwalczania parcha jabłoni, mączniaka prawdziwego jabłoni oraz szarej pleśni.
Możesz stosować go zapobiegawczo lub interwencyjnie!

 


Korzyści

Kompletna ochrona bez mieszania

Fontelis™ 200 SC jest jedynym preparatem z grupy SDHI zwalczającym równocześnie parcha, mączniaka i szarą pleśń. Jest niezwykle odporny na zmywanie przez deszcz (opad w wysokości do 60 mm w ciągu 1 h po zastosowaniu nie zmywa produktu). W ramach praktyki rolniczej temperatura nie ogranicza terminu stosowania!  Możliwe jest stosowanie produktu „solo” od dawki 0,5 l/ha.


Uprawy

Jabłoń


Zwalczane choroby

Ten fungicyd chroni uprawy przed następującymi chorobami:

 • Parch jabłoni
 • Mączniak jabłoni
 • Szara pleśń

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  pentiopirad 200 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Jabłoń:
  Parch jabłoni, mączniak jabłoni
  Termin stosowania: od fazy rozwojowej BBCH 10 (wierzchołki liści wystają 10 mm powyżej łusek pąków) do 21 dni przed zbiorem.
  Szara pleśń
  Termin stosowania:
  − od fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych) do fazy zasychania kwiatów, większość płatków opada (BBCH 65-67), zwłaszcza podczas deszczowej pogody,
  − przed zbiorem w początkach dojrzewania owocu (BBCH 81), ale nie później niż 21 dni przed ich zbiorem.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha.
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.

  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Dodatkowe informacje

  Fontelis™ 200 SC jest środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby, nie później niż 48 godzin po infekcji) w zwalczaniu parcha jabłoni, mączniaka prawdziwego i szarej pleśni jabłoni. 


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.