Halny™ 200 EC

 • Fungicyd

Niezbędny składnik wiosennych zabiegów
 

Halny™ 200 EC to środek, który niezwykle sprawnie zwalcza mączniaka prawdziwego zbóż, ograniczając inne choroby oraz stanowiąc doskonały komponent różnych programów i mieszanek fungicydowych!

 


Korzyści

Trwała ochrona

Halny™ 200 EC zapewnia skuteczność w zwalczaniu mączniaka przy jednoczesnym najdłuższym okresie ochrony przed tą chorobą – do ponad 8 tygodni!
Jego działanie zapobiegawcze zapewnia ochronę nowych przyrostów.


Uprawy

Jęczmień

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Pszenica

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)


Zwalczane choroby

Ten fungicyd chroni uprawy przed następującymi chorobami:

 • Brunatna plamistość liści
 • Fuzaryjna zgorzel
 • Mączniak prawdziwy
 • Plamistość siatkowa
 • Rdza
 • Septorioza
 • Łamliwość źdźbła

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  proquinazid 200 g/l
 • Zalecenia i dawki
  Pszenica ozima (mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Środek można też stosować w mieszaninie ze środkiem Zamir 400 EW w następującym zakresie i dawkach:
  Pszenica ozima (mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż):
  Halny 200 EC 0,15-0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6-1,0 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
  Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
  Pszenżyto ozime (septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65).
  Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.
  Jęczmień ozimy (mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
  Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
 • Dodatkowe informacje

  Halny™ 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych.


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.