Hector™ Max 66,5 WG

 • Herbicyd

Raz-dwa zwalczy chwasty jedno- i dwuliścienne
 

Hector™ Max 66,5 WG to skuteczny środek przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w kukurydzy.
Jego skuteczność płynie z połączenia trzech silnych substancji czynnych: nikosulfuronu, rimsulfuronu i dikamby!


Korzyści

Potrójna siła

Hector™ Max 66,5 WG ma dobrze przemyślany skład! Zawiera aż trzy substancje aktywne, posiadające dwa odmienne i uzupełniające się mechanizmy działania na chwasty.

Elastyczność zastosowań

Preparat możesz zastosować w szerokim zakresie faz rozwojowych kukurydzy (2-6 liści), dzięki czemu termin wykonania zabiegu może być dopasowany do tempa rozwoju chwastów!

Regulacja dawki

Z Hectorem™ Max 66,5 WG masz możliwość regulacji dawki na hektar, dzięki czemu dopasujesz ochronę do faktycznego stanu zachwaszczenia na konkretnym polu kukurydzy!


Uprawy

Kukurydza

Kukurydza (wszystkie rodzaje) (Zea mays ssp. mays)


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni uprawy przed następującymi chwastami:

 • Chwastnica
 • Fiołek
 • Gwiazdnica pospolita
 • Jasnota
 • Maruna bezwonna
 • Przytulia czepna
 • *Psianka
 • Rdest
 • Tasznik

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  nikosulfuron 92 g/kg, rimsulfuron 23 g/kg, dikamba 550 g/kg
 • Zalecenia i dawki

  Kukurydza:
  Hector™ Max 66,5 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Vivolt.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: Hector™ Max 66,5 WG 440 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody).
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: Hector™ Max 66,5 WG 330-440 g/ha + Vivolt w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody).
  Wyższą dawkę stosować w przypadku występowaniu psianki czarnej oraz przy intensywnym zachwaszczeniu.
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

 • Płodozmian

  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako rośliny następcze można uprawiać kukurydzę lub zboża ozime (przed siewem należy wykonać orkę). W roku, w którym zastosowano Hector™ Max 66,5 WG, nie można uprawiać pomidorów i tytoniu. Wiosną i jesienią następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

 • Dodatkowe informacje

  Hector™ Max 66,5 WG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w kukurydzy. 


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.