Kerb™ 400 SC

 • Herbicyd

Rozszerzony zakres stosowania
 

Środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sałacie, endywii, cykorii liściowej głowiastej (Radicchio), cykorii sałatowej – uprawianych w gruncie oraz w rzepaku ozimym i jabłoni.

 


Korzyści

Łatwiejsza w użyciu płynna formulacja

Kerb™ 400 SC jest w formulacji płynnej, dzieki czemu jest wygodniejszy w użyciu

Rozszeżony zakres stosowania

W porówniau do starszej formulacji Kerbu 50 WP, obecna jest zarejstrowana jest nie tylko rzepaku ozimym ale także sałacie, cykori i w jabłoniach


Uprawy

Cykoria

Endywia

Endywia (Cichorium endiva)

Jabłoń

Jabłoń (Malus domestica)

Rzepak

Rzepak ozimy

Sałata

Sałata głowiasta masłowa (Lactuca sativa var. capitata)


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni uprawy przed następującymi chwastami:

 • Babka lancetowata (Plantago lanceolata)
 • Chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli)
 • Gwiazdnica pospolita
 • Jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
 • Komosa biała (Chenopodium album)
 • Miotła zbożowa (Apera spica-venti)
 • Palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis)
 • Perz właściwy (Elytrigia repens (Agropyron repens))
 • Pokrzywa żegawka (Urtica urens)
 • Przetacznik (Veronica spp.)
 • Psianka czarna (Solanum nigrum)
 • Rdest
 • Samosiewy zbóż
 • Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris)
 • Wiechlina roczna (Poa annua)
 • Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides)
 • Włośnica

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  propyzamid 400 g/l

 • Zalecenia i dawki

  Sałata uprawiana w gruncie

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,1 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,8 - 3,1 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami sałaty uprawianej z siewu lub po

  posadzeniu sałaty uprawianej z rozsady.

  Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (1 zabieg/12 miesięcy)

  Endywia, cykoria liściowa głowiasta (Radicchio), cykoria sałatowa uprawiane w gruncie

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,1 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,8 - 3,1 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin uprawianych z siewu lub po

  posadzeniu roślin uprawianych z rozsady.

  Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (1 zabieg/12 miesięcy)

  Rzepak ozimy

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować jesienią w fazie 4-5 liści rzepaku (BBCH 14-15).

  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Jabłoń

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,1 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować późną jesienią po zahamowaniu wegetacji roślin.

  Opryskiwać pasowo w rzędach roślin.

  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 • Płodozmian

  Kerb 400 SC jest herbicydem działającym doglebowo, pobieranym przez korzenie, w związku z tym następujące okresy pomiędzy zabiegiem a siewem lub sadzeniem roślin następczych

  powinny być przestrzegane:

  − rośliny odporne: karczoch, cykoria, sałata oraz endywia mogą być uprawiane niezależnie od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.

  − rośliny częściowo odporne: strączkowe, kukurydza, sorgo, marchew, ziemniak, seler oraz truskawka mogą być uprawiane po upływie 5 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.

  − rośliny częściowo wrażliwe: burak cukrowy, szpinak, dyniowate, kapustne, rzepak, cebula, czosnek, papryka, pomidor oraz bakłażan mogą być uprawiane po upływie 8 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.

  − rośliny wrażliwe: zboża jare i ozime oraz trawy mogą być uprawiane po upływie

  12 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.

  Przed siewem lub sadzeniem roślin następczych, zwłaszcza zbóż i traw, należy wykonać orkę na głębokość co najmniej 15 cm.

  Przedstawione powyżej warianty dotyczą maksymalnych okresów pomiędzy zastosowaniem środka a sadzeniem upraw następczych i mogą ulec skróceniu przy optymalnych warunkach glebowo-klimatycznych (duża ilość opadów, wysokie temperatury) po zabiegu lub gdy zastosowano niższe dawki herbicydu Kerb 400 SC.

  W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania rzepaku ozimego, na którym stosowano Kerb 400 SC (w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby i szkodniki) można uprawiać ziemniak, buraki, groch, fasolę, rzepak jary, kukurydzę i sałatę.

  W przypadku zaorania rzepaku ozimego nie uprawiać wiosną zbóż i traw.

  Zboża i trawy można uprawiać po upływie 9 miesięcy od daty zabiegu w rzepaku ozimym.

 • Dodatkowe informacje

  Herbicyd w formie koncentratu zawiesinowego do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.