Mustang™ 306 SE

 • Herbicyd

Król polskich pól
 

Mustang™ 306 SE to uznany herbicyd, który zapewnia wysoką skuteczność w walce z chwastami dwuliściennymi w zbożach ozimych, jarych i kukurydzy! 


Korzyści

Elastyczny termin

Mustang™ 306 SE jest bezpieczny dla zbóż ozimych i jarych od fazy 2 liści do fazy 2. kolanka zbóż.
Długi i dogodny termin na wykonanie zabiegu umożliwia optymalne dopasowanie zakresu prac polowych do warunków pogodowych.

Uprawy

Jęczmień

Jęczmień jary (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Kukurydza

Kukurydza zwyczajna(Zea mays ssp. mays)

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto (x Triticosecale spp.)

Pszenżyto jare (x Triticosecale spp.)

Żyto

Żyto (Secale cereale ssp. cereale)


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni uprawy przed następującymi chwastami:

 • Chaber bławatek
 • *Dymnica
 • Gorczyca
 • Gwiazdnica pospolita
 • Jasnota
 • Komosa biała
 • Mak
 • Maruna bezwonna
 • Niezapominajka polna
 • *Ostrożeń
 • *Przetacznik
 • Przytulia czepna
 • Psianka
 • Rdest
 • Rumian
 • Samosiewy rzepaku
 • Stulicha psia
 • Szarłat
 • Tasznik
 • Tobołki
 • Wyka
 • Żółtlica

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l 
 • Zalecenia i dawki
  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto: wiosna, od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 12-32); dawka: 0,6 l/ha.

  Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe: wiosna, od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 12-32); dawka: 0,5-0,6 l/ha.

  Kukurydza: wiosna, w fazie 3-6 liści kukurydzy (BBCH 13-16); dawka: 0,6 l/ha

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha                                                                                                                                             Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Płodozmian
  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
 • Dodatkowe informacje
  Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.