Nomad™ 75 WG

 • Herbicyd

Wojownik waleczny, na miotłę skuteczny!
 

Nomad™ 75 WG to środek przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym, który możesz stosować aż do fazy pierwszego kolanka zbóż!


Korzyści

Skuteczny na miotłę i wyczyńca

Nomad™ 75 WG to najwyższa skuteczność na miotłę zbożową i wyczyńca polnego aż do fazy pierwszego kolanka zbóż! Można go stosować w mieszaninach z wieloma  herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne.


Uprawy

Pszenica

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)

Żyto

Żyto (Secale cereale ssp. cereale)


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni zboża przed następującymi chwastami:

 • *Bodziszek drobny
 • *Fiołek
 • Gwiazdnica pospolita
 • *Jasnota
 • *Mak
 • Maruna bezwonna
 • Miotła zbożowa
 • *Niezapominajka polna
 • Przetacznik
 • *Przytulia
 • Rumian
 • Samosiewy rzepaku
 • Tasznik
 • Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides Huds.)
 • Życica (Lolium L.)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  piroksysulam 75 g/kg
 • Zalecenia i dawki

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 g/ha + adiuwant np. Atpolan Bio 80 EC
  1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 - 250 g/ha + adiuwant np. Atpolan Bio 80 EC
  1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
  Termin stosowania:
  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zbóż  (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Uwagi:
  Środek stosować wyłącznie z przebadanym i zatwierdzonym adiuwantem (środkiem wspomagającym): np. Atpolan Bio 80 EC w dawce 1 l/ha lub Olstick 90 EC w dawce 1 l/ha.
  Środek w dawce 120 g/ha stosować do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.
  Środek w dawce 250 g/ha stosować do zwalczania wyczyńca polnego i życic.
  Nie stosować z dolistnymi nawozami azotowymi. Należy uwzględniać 7-dniową przerwę między zastosowaniem środka Nomad 75 WG a aplikacją dolistnych nawozów azotowych.
  W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków, dużych różnic temperatur między nocą a dniem) na roślinach uprawnych mogą pojawić się przejściowe przebarwienia i zahamowania wzrostu, które nie mają negatywnego wpływu na plon.
  Środek wnika do rośliny w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

 • Płodozmian
  Po zbiorze rośliny uprawnej, jesienią tego samego roku lub wiosną kolejnego roku kalendarzowego
  można uprawiać: zboża, kukurydzę, życice, buraki cukrowe, gorczycę, ziemniaki, słonecznik, fasolę
  (fasola zwykła), peluszkę, koniczynę inkarnatkę, rzepak ozimy i rzepak jary.
  W kolejnych latach można uprawiać wszystkie rośliny.
 • Dodatkowe informacje
  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.