Rexade™

 • Herbicyd

Sięgnij po potężną broń w walce z chwastami!
 

Wybierz pakiet herbicydów Rexade™ z innowacyjną substancją czynną Arylex™ active plus Esteron™ 600 EC i zwalczaj szeroką gamę chwastów.


Korzyści

Zwalcz w jednym prostym zabiegu

Rexade™ zwalcza miotłę zbożową i owies głuchy oraz komplet chwastów dwuliściennych w tym bodziszki, jasnoty, dymnice. Ciesz się z upraw pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i  żyta wolnego od chwastów.

Szybkość zwalczania chwastów

 • zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu,
 • widoczne objawy działania pojawiają się już w ciągu kilku dni od aplikacji.

Brak ograniczeń dla płodozmianu

 • Środki rozkładają się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż, jedynie w przypadku bardzo wrażliwych roślin następczych, takich jak soja, koniczyna, soczewica, słonecznik wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecana jest orka przed siewem tych roślin,
 • Bez ograniczeń dla gospodarki słomą.


Uprawy

Pszenica

Pszenica jara (Triticum spp.)

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)

Żyto

Żyto (Secale cereale ssp. cereale)


Zwalczane chwasty

Pakiet herbicydowy Rexade + Esteron* 600 EC chroni uprawy przed następującymi chwastami:

* ze względu na zawarte składniki środek ochrony roślin Esteron™ 600 EC w mieszaninie ze środkiem Rexade™ spełnia też funkcję adiuwanta

 • Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
 • Dymnica pospolita (Fumaria officinalis)
 • Fiołek polny (Viola arvensis)
 • Gwiazdnica pospolita (Cerastium spp., Stellaria spp.)
 • Jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
 • Mak polny (Papaver rhoeas)
 • Maruna bezwonna (Tripleurospermum maritima)
 • Miotła zbożowa (Apera spica-venti)
 • Owies głuchy (Avena fatua)
 • Przetacznik bluszczykowy (Veronica hederifolia)
 • Przetacznik perski (Veronica persica)
 • Przytulia czepna (Galium aparine)
 • Rdestówka powojowata (Polygonum convolvulus)
 • Rumian polny (Anthemis arvensis)
 • Samosiewy rzepaku
 • Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris)
 • Tobołki polne (Thlaspi arvense)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Skuteczność uzyskiwana w warunkach doświadczeń w Polsce oraz krajach europejskich

Pszenica jara

Chwasty

Rexade 40 g + adjuwant

fiołek polny

++

gwiazdnica pospolita

+++

jasnota purpurowa

+++

komosa biała

+++

kurzyślad polny

+++

mak polny

+++

maruna nadmorska

+++

miotła zbożowa

+++

owies głuchy

+++

poziewnik szorstki

+++

przetacznik perski

+++

przytulia czepna

+++

rdest kolankowaty

+++

rdestówka powojowata

+++

rumian polny

+++

rumianek pospolity

+++

samosiewy rzepaku

+++

tasznik pospolity

+++

tobołki polne

+++

Pszenica ozima

Chwasty

Rexade 50 g + Esteron 0,5 l

chaber bławatek

+++

 

Rexade 50 g + adjuwant

dymnica pospolita

+++

bodziszek drobny*

+++

fiołek polny

+++

gwiazdnica pospolita

+++

jasnota purpurowa

+++

mak polny

+++

maruna nadmorska (bezwonna)

+++

miotła zbożowa

+++

niezapominajka polna

+++

ostróżeczka polna

+++

owies głuchy

+++

przetacznik bluszczykowy

+++

przetacznik perski

+++

przytulia czepna

+++

rumian polny

+++

samosiewy rzepaku

+++

tasznik pospolity

+++

tobołki polne

+++

 

*na podstawie badań własnych na terenie Polski

Kiedy i jak stosowaliśmy Rexade™ w naszych doświadczeniach?

Termin stosowania: wiosną, po wznowieniu wegetacji, od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 21-29/30)

Dawki stosowane w doświadczeniach pozycjonujących firmy Corteva Agriscience
 • w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta, żyta ozimego: Rexade™ 50g + Esteron™  0,5 l/ha
 • w uprawie pszenicy jarej: Rexade™ 40g + Esteron™  0,4 l/ha

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  Rexade™

  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10 %)

  halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związkow arylopikolinowych) - 104,23 g/kg (10,42 %)

  piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 240 g/kg (24,0%)

  Esteron™ 600 EC

  2,4-D 2-EHE: w formie estru (związek z grupy fenoksykwasów) - 905 g/l

 • Zalecenia i dawki

  pszenica ozima,
  Dawki w jakie stosowaliśmy w naszych doświadczeniach: Rexade™ 50 g + Esteron™ 600 EC 0,5 l/ha
  Termin stosowania pakietu: od początku krzewienia /4-5 liści/ do końca tej fazy rozwojowej (BBCH14-30).

  pszenica jara,
  Dawki w jakie stosowaliśmy w naszych doświadczeniach: Rexade™ 40 g + Esteron™ 600 EC 0,4 l/ha
  Termin stosowania środka: od fazy 4-5 liści do końca krzewienia (BBCH14-30)

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 • Płodozmian

  Po zastosowaniu środka Rexade™ w dawce 40 g/ha w pszenicy jarej lub 50 g/ha w zbożach ozimych, środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż. W przypadku bardzo wrażliwych roślin następczych jak soja, koniczyna, soczewica, słonecznik wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż, zalecana jest orka przed siewem tych roślin.

  Środek Esteron™ 600 EC rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Esteron™ 600 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.