Talius™ 200 EC

 • Fungicyd

Mączniak zbóż zostaje bez szans
 

Talius™ 200 EC to fungicyd kontaktowy, zwalczający głównie mączniaka zbóż, ale też ograniczający inne choroby (brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, septorioza liści/plew, plamistość siatkowa). Jest doskonałym komponentem różnych programów i mieszanek fungicydowych.

 


Korzyści

Działa aż 8 tygodni

Talius™ 200 EC chroni przed mączniakiem zbóż bardzo długo, bo do ponad 8 tygodni!
Działanie zapobiegawcze preparatu zapewnia ochronę nowych przyrostów!

Elastyczne dawkowanie

Niska dawka – 0,15 l/ha, zalecana w mieszaninach zbiornikowych z innymi fungicydami ułatwia ustalenie indywidualnych i skutecznych zabiegów fungicydowych dopasowanych do specyficznych potrzeb zwalczania chorób grzybowych.

Wpływa na rozwój zbóż

Cenną właściwością fungicydu Talius™ 200 EC jest stymulowanie naturalnych reakcji odpornościowych roślin. Zmniejsza ryzyko porażenia septoriozą lisci oraz rdzą brunatną. Przyczynia się to do zwiększenia liczby źdźbeł z kłosami oraz polepsza parametry jakościowe zebranego ziarna (wyrównanie, białko, skrobię).


Uprawy

Jęczmień

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Pszenica

Pszenica ozima (Triticum spp.)

Pszenżyto

Pszenżyto ozime (x Triticosecale spp.)


Zwalczane choroby

Ten fungicyd chroni zboża przed następującymi chorobami:

 • Brunatna plamistość liści
 • Fuzaryjna zgorzel
 • Mączniak prawdziwy
 • Plamistość siatkowa
 • Rdza
 • Septorioza
 • Łamliwość źdźbła

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  proquinazid 200 g/l
 • Zalecenia i dawki

  Pszenica ozima (mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Środek można również stosować w mieszaninie ze środkiem Zamir 400 EW w następującym
  zakresie i dawkach: Talius™ 200 EC 0,15-0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6-1,0 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
  Pszenżyto ozime (septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65).
  Jęczmień ozimy (mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
  Pszenica jara (mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
  Jęczmień jary (mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha
  Środek można również stosować w mieszaninie ze środkiem Zamir 400 EW w następujących
  dawkach: Talius™ 200 EC 0,15-0,25 l/ha + Zamir 400 EW 0,6-1,0 l/ha.
  Termin stosowania: Od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 • Dodatkowe informacje

  Talius™ 200 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych.


™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.