Korzyści

Zabezpieczysz sad przed mączniakiem.

TaliusTM Sad zapewnia solidną ochronę przed mączniakiem prawdziwym. Dzięki wysokiej skuteczności działania, translaminarnemu  i gazowemu przemieszczaniu się  chroni rośliny oraz hamuje kiełkowanie i żywotność zarodników. Stanowi  podstawową ochronę roślin, szczególnie nowych przyrostów przez długi okres czasu. TaliusTM Sad zwalczając z wysoką skutecznością mączniaka prawdziwego w danym sezonie wegetacyjnym znacząco ogranicza występowanie infekcji pierwotnych w roku następnym.

Unikalna substancja czynna teraz dostępna także dla sadowników

TaliusTM Sad zawiera proquinazyd, to znana już ze zbóż, substancja aktywna z  wg. FRAC do grupy 13 teraz także dopuszczona do ochrony jabłoni i gruszy.  Substancja tak ze szczególnie skutecznym działaniem zapobiegawczym jest również użytecznym narzędziem zarządzania opornością, ponieważ kontroluje szczepy mączniaka odpornego na inne fungicydy z innych grup chemicznych, takie jak triazole (DMI) i strobiluryny.

Wyprodukujesz i sprzedaż zdrowe dorodne owoce

Dzięki TaliusTM Sad stosowanemu zgodnie z zaleceniami ochronisz sad przed chorobami i wyprodukujesz dobrej jakości owoce. Karencja dla produktu w uprawach jabłoni i gruszy wynosi 50 dni.

Poziom NDP i IT s a ustanowione na odpowiednich poziomach.

Kraj NDP (mg/kg) dla jabłek. globalmrl.com Szacowany czas (dni) między ostatecznym zastosowaniem a najwcześniejszym zbiorem musi być niższy niż NDP i zgodny ze wskazówkami na etykiecie.*
Unia Europejska 0,08 49
Rosja 0,08 49
Japonia 0,01 63
Korea 0,01 63

* ważne jest przestrzeganie zaleceń etykietowych.

 Dodatkowo nasze wewnętrzne doświadczenia w połączeniu z modelem kalkulacyjnym pozwalają oszacować spadek pozostałości na owocach ziarnkowych. Należy pamiętać, że informacje te powinny być wykorzystywane jedynie jako wskazanie zachowania pozostałości i że analiza pozostałości będzie wymagana w celu potwierdzenia pozostałości na uprawach poddanych działaniu środka.

Na tej podstawie szacujemy się, że pozostałości:

- poniżej 30% NDP UE:

• 14 dni po 1 zabiegu przy zastosowaniu dawki 0,2 l/ ha

• 28 dni po 1 zabiegu przy zastosowaniu dawki 0,3 l/ ha

• 35 dni po 3 zabiegach  w odstępie 10 dni przy zastosowaniu każdorazowo dawki 0,2 l/ ha

• 42 dni po 3 zabiegach  w odstępie 10 dni przy zastosowaniu każdorazowo dawki 0,3 l/ ha

 - poniżej 0,01 mg / kg:

• 42 dni po 1 zabiegu przy zastosowaniu dawki 0,2 l/ ha

• 49 dni po 1 zabiegu przy zastosowaniu dawki 0,3 l/ ha

• 56 dni po 3 aplikacjach w odstępie 10 dni przy zastosowaniu każdorazowo dawki 0,2 l/ ha

• 63 dni po 3 zabiegach  w odstępie 10 dni przy zastosowaniu każdorazowo dawki 0,3 l/ ha

 


Uprawy

Grusza

Grusza (Pyrus communis)

Jabłoń

Jabłoń (Malus x domestica)

Truskawka

Strawberry


Zwalczane choroby

Ten produkt chroni uprawy przed następującymi chorobami:

 • Mączniak jabłoni
 • Mączniak prawdziwy truskawki (Sphaerotheca macularis)

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny

  proquinazyd (związek z grupy chinazolin) - 200 g/l

 • Zalecenia i dawki

  Jabłoń

  mączniak jabłoni

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha  (167 ml na 10 000 m2 LWA – ściany listowia dla zakresu 12 000 – 18000 m2 LWA).

  Termin stosowania: Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od fazy mysiego uszka do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10 - 75).

  Grusza

  mączniak jabłoni (na gruszy)

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha  (167 ml na 10 000 m2 LWA – ściany listowia dla zakresu 12 000 – 18000 m2 LWA).

  Termin stosowania: Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od fazy mysiego uszka do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10 - 75).

  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Zalecana ilość wody 500 – 750 l/ha

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

  Truskawka

  Mączniak prawdziwy truskawki

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha.

 • Dodatkowe informacje

  Fungicyd w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego. Substancja czynna środka należy wg. FRAC do grupy 13.

TM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2021 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.