Titus™ 25 WG

 • Herbicyd

Tradycja i zaufanie
 

Titus™ 25 WG zwalczy chwasty w Twoich uprawach. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych.

 


Korzyści

Szybkość działania

Substancja aktywna jest pobierana bardzo szybko, ponad 50% substancji jest pobierane przez chwasty już w ciągu jednej godziny od zabiegu! 

Uprawy

Kukurydza

Kukurydza (wszystkie rodzaje) (Zea mays ssp. mays)

Kukurydza zwyczajna, na kiszonkę

Kukurydza zwyczajna, na nasiona (Zea mays ssp. mays)

Kukurydza zwyczajna, na pasze pastewna (Zea mays ssp. mays)

Kukurydza zwyczajna, na ziarno (Zea mays ssp. Mays)

Pomidor

Pomidor (Lycopsersicon esculentum)

Ziemniak

Ziemniak (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)


Zwalczane chwasty

Ten herbicyd chroni uprawy przed następującymi chwastami:

 • Blekot pospolity
 • Bodziszek drobny
 • Chwastnica
 • Dymnica
 • *Fiołek
 • Gwiazdnica pospolita
 • Jasnota
 • *Komosa biała
 • Perz
 • Przytulia czepna
 • *Rdest
 • Samosiewy rzepaku
 • Szarłat
 • Szarłat szorstki  (Amaranthus retroflexus)
 • Tasznik
 • Tobołki
 • *Wilczomlecz

Zapoznaj się z etykietą produktu, aby zobaczyć pełną listę.

Znajdź etykietę dla tego produktu

Specyfikacja techniczna

 • Składnik aktywny
  rimsulfuron 250 g/kg
 • Zalecenia i dawki

  Kukurydza
  a) Perz właściwy, chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate oraz niektóre chwasty jednoroczne jednoliścienne i dwuliścienne:
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50-60 g/ha
  Titus™ 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody).
  Termin stosowania: w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
  b) Chwasty prosowate i chwasty dwuliścienne występujące w dużym nasileniu.
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus™ 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
  Termin stosowania: w fazie 3-4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
  Ziemniaki
  Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych.
  a) Zabieg jednorazowy
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Titus™ 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.
  b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)
  pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: w fazie 1-7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.
  drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego.
  Silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi. a) Zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40-50 g/ha
  Titus™ 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
  b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)
  pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus™ 25 WG 30 g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
  Titus™ 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.

  W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus™ 25 WG stosować po wschodach ziemniaka.
  pierwszy zabieg tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha.
  drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus™ 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% Termin stosowania: ziemniaki w fazie 1-7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści. Pomidor
  a) Zabieg jednorazowy
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus™ 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
  Termin stosowania: po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia, na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
  b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)
  pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
  Titus™ 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia, na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści. Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwania: średniokropliste

 • Płodozmian
  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych.
 • Dodatkowe informacje
  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniakach i pomidorze.

™ Znak towarowy Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer i spółek z nimi stowarzyszonych lub ich właścicieli. © 2018 Corteva Agriscience. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.