Zorvec Endavia

Zorvec™ Entecta™

  • Fungicyd

Fungicyd na zarazę ziemniaka o wielokierunkowym działaniu

Skuteczność Zorvec™ Entecta™ jest efektem działania zapobiegawczego i interwencyjnego. Dwie substancje czynne, wchodzące w skład środka na zarazę ziemniaka, należą do różnych grup chemicznych. Obydwie mają więc odmienne sposoby działania i w inny, ale uzupełniający sposób, działają na patogeny.


Korzyści

Innowacyjny fungicyd na ziemniaki o uzupełniających się właściwościach

  • Zorvec™ Entecta™ - środek grzybobójczy na ziemniaki - zawiera dwie substancje czynne o uzupełniających się mechanizmach działania
  • To siła podwójnego działania przeciwko patogenom w kluczowych fazach rozwojowych ziemniaka
  • Wysoka skuteczność w zwalczaniu choroby z gromady Oomycetes

Niezawodna ochrona ziemniaka zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju

  • Zorvec™ Entecta™ wspiera zarządzanie odpornością na substancje czynne fungicydów
  • Możliwość stosowania w każdym sezonie, nawet w trudnych warunkach pogodowych
  • Korzystny profil środowiskowy – Zorvec Entecta™ jest bezpieczny i łatwy w stosowaniu

 

Fungicyd na zarazę ziemniaka o wyjątkowej skuteczności

  • Światowej klasy ochrona przed zarazą ziemniaka: 4,9 punktów na 5 wg EuroBlight (zaraza liści)
  • Doskonała odporność na zmywanie przez deszcz już po 20 minutach od zabiegu
  • Znakomita ochrona nowych przyrostów w okresie intensywnego wzrostu roślin

 

 

 


Działanie

Zaraza ziemniaka - choroba groźna dla plonów.

 

Phytophthora infestans to gatunek organizmów należących do gromady lęgniowców. U roślin uprawianych w Polsce wywołuje zarazę ziemniaka – chorobę szczególnie groźną i istotną z punktu widzenia gospodarczego. Choroba rozwija się epidemicznie, przyjmując formę zarazy liści, łodyg i bulw. Deszcz i umiarkowana temperatura sprzyjają rozwojowi zarazy ziemniaka. Bardzo ważne jest zapobieganie infekcji pierwotnej lub zwalczenie choroby w pierwszych jej fazach, na początku sezonu wegetacyjnego. Zaraza łodygowa ziemniaka jest szczególnie trudna do zwalczenia w fazie zwierania międzyrzędzi, gdy nie ma możliwości dobrego pokrycia nadziemnych części roślin. Działanie systemiczne Zorvec Entecta™ pozwala skutecznie wyeliminować chorobę nawet w momencie intensywnego wzrostu rośliny. Rolnicy muszą podjąć decyzję jaki środek na zarazę ziemniaka wybrać? Czym chronić plantacje ziemniaków? Kiedy wykonać zabieg? Który fungicyd na ziemniaki wyróżnia się skutecznością i elastycznością stosowania?

Skutecznie zwalcza patogeny na każdym etapie ich cyklu rozwojowego.